Categorii

Discursul Sfântului Părinte Francisc adresat Sanctităţii Sale Abuna Matthias I, patriarh al Bisericii ortodoxe Tewahedo din Etiopia (29 februarie 2016)

Papa-Patriarh-EtiopiaSanctitate,

Iubiţi fraţi în Cristos,

Este o bucurie şi un moment de har să pot să spun bun-venit vouă tuturor prezenţi aici. Salut cu afect pe Sanctitatea Sa şi pe iluştri membri ai delegaţiei. Vă mulţumesc pentru cuvintele de prietenie şi de apropiere spirituală. Prin intermediul dumneavoastră, adresez saluturi cordiale episcopilor, clerului şi întregii familii a Bisericii ortodoxe etiopiene Tewahedo din toată lumea. Harul şi pacea Domnului nostru Isus Cristos să fie cu voi toţi.

Vizita Sanctităţii Voastre întăreşte legăturile fraterne care unesc deja Bisericile noastre. Amintim cu recunoştinţă vizita patriarhului Abuna Paulos făcută la sfântul Ioan Paul al II-lea în 1993. La 26 iunie 2009, Abuna Paulos s-a întors pentru a-l întâlni pe Benedict al XVI-lea, care l-a invitat în octombrie acelaşi an ca oaspete special pentru ca să intervină în timpul celei de-a doua Adunări pentru Africa a Sinodului Episcopilor, vorbind despre situaţia continentului african şi despre provocările popoarelor africane. În Biserica primară, era o practică obişnuită ca o Biserică să trimită pe reprezentanţii săi la sinoadele celorlalte Biserici. Acest simţ de împărtăşire eclezială a fost evident şi în 2012 cu ocazia funeraliilor Sanctităţii Sale Abuna Paulos, la care era prezentă o delegaţie a Sfântului Scaun.

Din 2004, Biserica catolică şi Bisericile ortodoxe orientale au încercat împreună să aprofundeze comuniunea lor prin dialogul teologic dus înainte de Comisia Internaţională Comună. Suntem fericiţi să constatăm participarea crescândă a Bisericii ortodoxe etiopiene Tewahedo la acest dialog. În cursul anilor, Comisia a examinat conceptul fundamental de Biserică comuniune, înţeleasă ca participare la comuniunea dintre Tată, Fiu şi Duh Sfânt. În acest mod, am descoperit că avem aproape totul în comun: o singură credinţă, un singur Botez, un singur Domn şi Mântuitor Isus Cristos. Suntem uniţi în virtutea Botezului, care ne-a încorporat în unicul Trup al lui Cristos. Suntem uniţi graţie diferitelor elemente comune ale bogatelor noastre tradiţii monastice şi practici liturgice. Suntem fraţi şi surori în Cristos. Aşa cum s-a observat de mai multe ori, ceea ce ne uneşte este mult mai mare decât ceea ce ne desparte.

Simţim adevărate pentru noi cuvintele apostolului Paul: „Dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el, iar dacă este cinstit un mădular, toate se bucură cu el” (1Cor 12,26). Suferinţele împărtăşite au făcut în aşa fel încât creştinii, altminteri divizaţi în multe aspecte, să se apropie mai mult unii de alţii. În acelaşi mod în care vărsarea sângelui martirilor a devenit sămânţa noilor creştini în Biserica primară, astăzi sângele aşa de multor martiri care aparţin tuturor Bisericilor devine sămânţa unităţii creştinilor. Martirii şi sfinţii din toate tradiţiile ecleziale sunt deja una în Cristos; numele lor sunt scrise în unicul martyrologium al Bisericii lui Dumnezeu. Ecumenismul martirilor este o invitaţie adresată nouă aici şi acum de a parcurge împreună drumul spre o unitate tot mai deplină.

Biserica voastră a fost o Biserică de martiri încă de la început şi sunteţi şi astăzi martori ai unei violenţe devastatoare împotriva creştinilor şi împotriva celorlalte minorităţi din Orientul Mijlociu şi din unele părţi ale Africii. Nu putem să ne scutim de a le cere, încă o dată, celor care conduc destinele politice şi economice ale lumii, să promoveze o coexistenţă paşnică bazată pe respectul reciproc şi pe reconciliere, pe iertarea reciprocă şi pe solidaritate.

Ţara voastră face mari eforturi pentru a îmbunătăţi condiţiile de viaţă ale populaţiei şi pentru a construi o societate tot mai dreaptă, bazată pe statul de drept şi pe respectarea rolului femeilor. Amintesc îndeosebi problema lipsei de apă, cu gravele sale repercusiuni sociale şi economice. Există spaţiu amplu pentru colaborarea dintre Biserici în favoarea binelui comun şi a salvgardării creaţiei, şi nu mă îndoiesc de disponibilitatea Bisericii catolice din Etiopia să lucreze împreună cu Biserica ortodoxă Tewahedo pe care Sanctitatea Voastră o conduce.

Sanctitate, iubiţi fraţi, este speranţa mea ferventă ca din această întâlnire să demareze un nou timp de prietenie fraternă între Bisericile noastre. Suntem conştienţi că istoria a lăsat o povară de neînţelegeri dureroase şi de neîncredere, pentru care cerem iertarea şi vindecarea lui Dumnezeu. Să ne rugăm unii pentru alţii, invocând ocrotirea martirilor şi a sfinţilor asupra tuturor credincioşilor încredinţaţi îngrijirilor noastre pastorale. Fie ca Duhul Sfânt să continue să ne lumineze şi să ne conducă spre înţelegere şi pace, alimentând în noi speranţa zilei în care, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom fi uniţi în jurul altarului Jertfei lui Cristos, în plinătatea comuniunii euharistice. O rog pe Maria, Mama Milostivirii, pentru fiecare dintre voi, cu cuvintele luate din frumoasa şi bogata voastră tradiţie liturgică: „O, Fecioară, care izvorăşti din izvorul înţelepciunii, irigă-mă cu fluviul evangheliei lui Cristos, Fiul tău, şi apără-mă cu crucea sa. Acoperă-mă cu milostivirea sa, încinge-mă cu mila sa, revigorează-mă cu unguentele sale, înconjoară-mă cu roadele sale. Amin”.

Sanctitate, fie ca Dumnezeu Atotputernicul să binecuvânteze din belşug activitatea dumneavoastră în slujba iubitului popor al Bisericii ortodoxe etiopiene Tewahedo.

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.