Categorii

Discursul Sfântului Părinte Francisc adresat participanţilor la simpozionul Uniunii Internaţionale a Benedictinelor (8 septembrie 2018)

Părinte abate primat, soră Judith Ann

şi voi toate călugăriţele şi surorile benedictine

Bun venit la Roma! Îi mulţumesc părintelui primat pentru cuvintele de introducere: i-am spus că şi-a îmbunătăţit italiana! Simpozionul vostru este o ocazie propice pentru benedictinele din toată lumea pentru a trăi împreună un timp de rugăciune şi a reflecta asupra diferitelor moduri în care spiritul sfântului Benedict, după o mie cinci sute de ani, continuă să răsună şi să acţioneze astăzi. Vă sunt aproape spiritual, în aceste zile ale întâlnirii voastre.

Ca temă aţi ales o exortaţie luată din capitolul 53 al Regulii sfântului Benedict: „Toţi să fie primiţi precum Cristos”. Această expresie a imprimat în Ordinul benedictin o specială vocaţie la ospitalitate, ascultând de acel cuvânt al Domnului Isus care face parte integrantă din „regula de comportament” prezentată în Evanghelia lui Matei: „Am fost străin şi m-aţi primit” (25,35; cf. Exortaţia apostolică Gaudete et exsultate, 102-103). Astăzi în lume sunt multe persoane care încearcă să trăiască duioşia, compasiunea, milostivirea şi primirea lui Cristos în viaţa lor. Voi le oferiţi lor darul preţios al mărturiei voastre, când deveniţi instrumente ale duioşiei lui Dumnezeu faţă de cei care sunt în nevoie. Primirea voastră faţă de persoane de diferite tradiţii religioase contribuie la ducerea înainte cu ungere spirituală a ecumenismului şi a dialogului interreligios. De multe secole, locurile benedictine sunt cunoscute ca locuri de primire, de rugăciune şi de ospitalitate generoasă. Doresc ca, reflectând împreună asupra acestei teme şi împărtăşind experienţele, să puteţi evidenţia diferite modalităţi cu care să puteţi continua, în mănăstirile voastre, această operă evanghelică esenţială.

Motoul „Ora et labora” pune rugăciunea în centrul vieţii voastre. Celebrarea zilnică a Sfintei Liturghii şi a Liturgiei Orelor vă situează în inima vieţii ecleziale. În fiecare zi, rugăciunea voastră îmbogăţeşte, ca să spunem aşa, „respiraţia” Bisericii. Este rugăciune de laudă, cu care daţi glas întregii omeniri precum şi creaţiei. Este rugăciune de mulţumire pentru nenumăratele şi continuele binefaceri ale Domnului. Este rugăciune de implorare pentru suferinţele şi neliniştile bărbaţilor şi femeilor din timpul nostru, în special ale săracilor. Este rugăciune de mijlocire pentru cei care îndură nedreptăţi, războaie şi violenţe şi văd cum este încălcată demnitatea lor. Voi nu întâlniţi fizic aceste persoane, dar sunteţi pentru ele surori în credinţă şi în Trupul lui Cristos. Valoarea rugăciunii voastre nu se poate calcula, dar este cu siguranţă un cadou foarte preţios. Dumnezeu ascultă mereu rugăciunile inimilor umile şi pline de compasiune.

Vă spun mulţumesc şi pentru grija specială pe care o aveţi faţă de mediu şi pentru angajarea voastră de a ocroti darurile pământului, pentru ca să poată fi împărtăşite de toţi. Ştiu că surorile şi călugăriţele benedictine din lume sunt foarte bune administratoare ale darurilor lui Dumnezeu. Ca femei, simţiţi şi apreciaţi în manieră specială frumuseţea şi armonia creaţiei. Mănăstirile voastre se află adesea în locuri de mare frumuseţe unde persoanele merg pentru a se ruga, pentru a găsi tăcere şi a contempla minunăţiile creaţiei. Vă încurajez să continuaţi în acest stil şi în această slujire, pentru ca lucrările lui Dumnezeu să poată fi admirate şi să vorbească despre El atâtor persoane.

Viaţa voastră comunitară dă mărturie despre importanţa iubirii şi a respectării reciproce. De fapt, voi proveniţi din locuri şi experienţe diferite şi voi înşivă sunteţi diferite între voi, de aceea primirea reciprocă este primul semn pe care-l daţi într-o lume care cu greu trăieşte această valoare. Toţi suntem copii ai lui Dumnezeu şi rugăciunea voastră, munca voastră, ospitalitatea voastră, generozitatea voastră, colaborează la manifestarea unei comuniuni în diversitate care exprimă speranţa lui Dumnezeu pentru lumea noastră: o unitate formată din pace, din primire reciprocă şi din iubire fraternă.

Dragi surori, vă însoţesc cu rugăciunea. Voi aduceţi un cadou foarte preţios vieţii Bisericii cu mărturia feminină de bunătate, credinţă şi generozitate, imitând-o pe Sfânta Mamă a Bisericii, Fecioara Maria. Voi sunteţi icoane ale Bisericii şi ale Sfintei Fecioare Maria: nu uitaţi asta. Icoane. Cine vă vede pe voi, vede Biserica Mamă şi pe Sfânta Fecioară Maria Mama lui Cristos. Pentru aceasta îl lăudăm pe Domnul şi vă mulţumim. Vă cer, cu rugăminte, să vă rugaţi pentru mine şi vă binecuvântez din inimă pe voi, comunităţile voastre şi pe toţi cei pe care-i slujiţi în numele lui Cristos. Mulţumesc!

Franciscus

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.