Categorii

Discursul Sfântului Părinte Francisc adresat participanţilor la Adunarea Operelor Misionare Pontificale (3 iunie 2017)

Domnule cardinal,

Iubiţi fraţi şi surori,

Vă primesc cu bucurie la sfârşitul Adunării voastre generale şi îi mulţumesc cardinalului Fernando Filoni pentru cuvintele sale. Cu el îi salut pe toţi superiorii, pe secretarii generali, pe directorii naţionali şi pe voi toţi prezenţi aici.

Cunoaşteţi bine preocuparea mea cu privire la Operele Misionare Pontificale, foarte des reduse la o organizaţie care adună şi distribuie, în numele Papei, ajutoare economice pentru Bisericile mai nevoiaşe. Ştiu că voi căutaţi căi noi, modalităţi mai adecvate, mai ecleziale pentru a desfăşura slujirea voastră pentru misiunea universală a Bisericii. Să ne lăsăm susţinuţi, în acest proces de reformă urgentă, şi de mijlocirea sfinţilor Carol Lwanga şi însoţitorii săi, martiri din Uganda, a căror comemorare liturgică este astăzi.

Pentru a reînnoi ardoarea şi pasiunea, motor spiritual al activităţii apostolice a atâtor sfinţi şi martiri misionari, am primit cu mult favoare propunerea voastră, elaborată împreună cu Congregaţia pentru Evanghelizarea Popoarelor, de a convoca un timp extraordinar de rugăciune şi reflecţie despre missio ad gentes. Voi cere întregii Biserici să dedice luna octombrie din anul 2019 pentru acest scop, pentru că în acel an vom celebra centenarul scrisorii apostolice Maximum illud, a Papei Benedict al XV-lea. În acest document foarte important al magisteriului său despre misiune, Papa aminteşte cât este de necesară, pentru eficacitatea apostolatului, sfinţenia vieţii; recomandă, de aceea, o tot mai puternică unire cu Cristos şi o implicare mai convinsă şi bucuroasă în divina sa pasiune de a vesti Evanghelia tuturor, iubind şi folosind milostivire faţă de toţi. Acest lucru rezultă mai mult ca oricând esenţial pentru misiune şi astăzi. Bărbaţi şi femei „remarcaţi prin zel şi sfinţenie” sunt tot mai necesari pentru Biserică şi pentru misiune. „Cine-l predică pe Dumnezeu, să fie om al lui Dumnezeu”, îndemna Benedict al XV-lea (cf. Scrisoarea apostolică Maximum illud, 30 noiembrie 1919: AAS XI [1919], 449).

Reînnoirea cere convertire, cere să se trăiască misiunea ca oportunitate permanentă de a-l vesti pe Cristos, de a-l face întâlnit mărturisind şi făcându-i pe alţii părtaşi de întâlnirea noastră personală cu El. Doresc ca asistenţa voastră spirituală şi materială acordată Bisericilor să le facă tot mai întemeiate pe Evanghelie şi pe implicarea baptismală a tuturor credincioşilor, laici şi clerici, în unica misiune a Bisericii: să facă iubirea lui Dumnezeu apropiată de orice om, în special de cei care au mai mare nevoie de milostivirea sa. Luna extraordinară de rugăciune şi reflecţie despre misiune ca primă evanghelizare va folosi la această reînnoire a credinţei ecleziale, pentru ca inima sa să fie şi să realizeze mereu Paştele lui Isus Cristos, unic Mântuitor, Domn şi Mire al Bisericii sale.

Pregătirea acestui timp extraordinar dedicat primei vestiri a Evangheliei să ne ajute să fim tot mai mult Biserică în misiune, conform cuvintelor fericitului Paul al VI-lea, în exortaţia sa apostolică Evangelii nuntiandi, magna charta a angajării misionare post-conciliare. Scria Papa Montini: „Evanghelizatoare, Biserica începe prin a se evangheliza pe ea însăşi. Comunitate de credincioşi, comunitate de speranţă trăită şi participată, comunitate de iubire fraternă, ea are nevoie să asculte încontinuu ceea ce trebuie să creadă, motivele speranţei sale, porunca nouă a iubirii. Popor al lui Dumnezeu cufundat în lume, şi adesea ispitit de idoli, ea are nevoie mereu să audă proclamate marile lucrări ale lui Dumnezeu (cf. Fap 2,11; 1Pt 2,9), care au convertit-o la Domnul, şi să fie din nou convocată şi reunită de El. Asta înseamnă, într-un cuvânt, că ea are nevoie mereu să fie evanghelizată, dacă vrea să păstreze prospeţimea, elanul şi forţa, pentru a vesti Evanghelia” (nr. 15).

În spiritul învăţăturii fericitului Paul al VI-lea, doresc ca această celebrare a celor 100 de ani ai Maximum illud, în luna octombrie 2019, să fie un timp propice pentru ca rugăciunea, mărturia atâtor sfinţi şi martiri ai misiunii, reflecţia biblică şi teologică, cateheza şi caritatea misionară să contribuie la evanghelizarea înainte de toate a Bisericii, aşa încât ea, regăsind prospeţimea şi ardoarea primei iubiri faţă de Domnul răstignit şi înviat, să poată evangheliza lumea cu credibilitate şi eficacitate evanghelică.

Vă binecuvântez pe toţi în această zi premergătoare a solemnităţii Rusaliilor. Cer Fecioarei Maria, Regina apostolilor şi Maica Bisericii, să ne stimuleze mereu cu mărturia credinţei sale şi cu garanţia asiguratoare a mijlocirii sale materne. Fericiţii apostoli Petru şi Paul, sfinţii martiri Carol Lwanga şi însoţitorii, fericitul Paolo Manna să nu înceteze niciodată să-l roage pe Dumnezeu pentru noi toţi, misionarii săi.

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.