Categorii

Discursul Sfântului Părinte Francisc adresat delegaţiei ecumenice din Finlanda cu ocazia sărbătorii sfântului Henric (19 ianuarie 2017)

Iubiţi fraţi şi surori,

Vă salut cu bucurie pe voi toţi care, în această delegaţie ecumenică, aţi venit pelerini din Finlanda la Roma cu ocazia sărbătorii sfântului Henric. Îi mulţumesc episcopului luteran de Turku pentru cuvintele sale respectuoase – în spaniolă! De peste treizeci de ani este o frumoasă cutumă ca pelerinajul vostru să coincidă cu Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor, care ne cheamă la apropiere pornind de la convertire. De fapt, adevăratul ecumenism se bazează pe convertirea comună la Isus Cristos ca Domnul şi Răscumpărătorul nostru. Dacă ne apropiem împreună de El, ne apropiem şi unii de alţii. În aceste zile să-l invocăm mai intens pe Duhul Sfânt pentru ca să trezească în noi această convertire, care face posibilă reconcilierea.

Pe acest drum, catolici şi luterani, din diferite ţări, împreună cu diferite comunităţi care împărtăşesc drumul ecumenic, am parcurs o etapă semnificativă când, la 31 octombrie 2016, ne-am reunit la Lund, în Suedia, pentru a comemora începutul Reformei cu o rugăciune comună. Această comemorarea comună a Reformei a avut o semnificaţie importantă pe planul uman şi teologico-spiritual. După cincizeci de ani de dialog ecumenic oficial între catolici şi luterani, am reuşit să expunem clar perspectivele asupra cărora astăzi putem spune că suntem de acord. Pentru aceasta suntem recunoscători. În acelaşi timp, ţinem vie în inimă căinţa sinceră pentru greşelile noastre. În acest spirit, la Lund a fost amintit că intenţia lui Martin Luther, în urmă cu cinci sute de ani, era aceea de a reînnoi Biserica, nu de a o împărţi. Acea întâlnire ne-a dat curajul şi forţa de a privi înainte, în Domnul nostru Isus Cristos, la drumul ecumenic pe care suntem chemaţi să-l parcurgem împreună.

Pregătind comemorarea comună a Reformei, catolicii şi luteranii au conştientizat mai mult şi faptul că dialogul teologic rămâne esenţial pentru reconciliere şi trebuie dus înainte cu angajare constantă. Astfel, în acea comuniune comună care permite Duhului Sfânt să acţioneze, vom putea ajunge la ulterioare convergenţe cu privire la conţinuturile doctrinei şi învăţăturii morale a Bisericii şi vom putea să ne apropiem tot mai mult unitatea deplină şi vizibilă. Îl rog pe Domnul pentru ca să însoţească cu binecuvântarea sa Comisia de dialog luterană-catolică din Finlanda, care lucrează cu dăruire pentru o interpretare sacramentală comună a Bisericii, a Euharistiei şi a slujirii ecleziale.

Anul 2017, an comemorativ al Reformei, reprezintă aşadar pentru catolici şi luterani o ocazie privilegiată pentru a trăi în manieră mai autentică credinţa, pentru a redescoperi împreună Evanghelia şi pentru a-l căuta şi a-l mărturisi pe Cristos cu elan reînnoit. La încheierea zilei comemorative de la Lund, privind la viitor, am luat curaj din mărturia noastră comună de credinţă în faţa lumii, când ne-am angajat să susţinem împreună pe cei care suferă, pe cei care sunt în nevoie, pe cei care sunt expuşi la persecuţii şi violenţe. Făcând aceasta, ca şi creştini nu mai suntem dezbinaţi, ci suntem uniţi în drumul spre comuniunea deplină.

În afară de asta, îmi este drag să amintesc că creştinii finlandezi sărbătoresc în acest an centenarul Consiliului Ecumenic Finlandez, care este un important instrument pentru a promova comuniunea de credinţă şi de viaţă dintre voi.

În sfârșit, în 2017, patria voastră, Finlanda, împlineşte o sută de ani ca stat independent. Fie ca această aniversare să-i încurajeze pe toţi creştinii din ţara voastră să mărturisească credinţa în Domnul Isus Cristos – aşa cum a făcut cu mare zel sfântul Henric – mărturisind-o astăzi în faţa lumii şi traducând-o şi în gesturi concrete de slujire, de fraternitate, de împărtăşire.

În timp ce doresc ca acest pelerinaj al vostru să contribuie la întărirea ulterioară a bunei colaborări între ortodocşi, luterani şi catolici în Finlanda şi în lume, şi ca mărturia comună de credinţă, speranţă şi caritate, cu mijlocirea sfântului Henric, să aducă roade îmbelşugate, invoc din inimă harul şi binecuvântarea lui Dumnezeu pentru voi toţi.

Şi, iubite frate episcop, eu vreau să vă mulţumesc pentru gestul frumos de a-i aduce pe nepoţei: avem nevoie de simplitatea copiilor, ei ne vor învăţa drumul spre Isus Cristos. Mulţumiri, multe mulţumiri!

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.