Categorii

Discursul Papei la sfârşitul Căii Sfintei Cruci la Colessum (25 martie 2016)

Papa-ColosseumO, Cruce a lui Cristos, simbol al iubirii divine şi al nedreptăţii umane, icoană a jertfei supreme din iubire şi a egoismului extrem din nebunie, instrument de moarte şi cale de înviere, semn al ascultării şi emblemă a trădării, lemn al persecuţiei şi stindard al victoriei.

O, Cruce a lui Cristos, şi astăzi te vedem ridicată în surorile noastre şi în fraţii noştri ucişi, arşi de vii, sugrumaţi şi decapitaţi de săbiile barbare şi cu tăcerea laşă.

O, Cruce a lui Cristos, şi astăzi te vedem pe feţele copiilor, femeilor şi persoanelor, epuizate şi înfricoşate care fug de războaie şi de violenţe şi adesea nu găsesc decât moartea şi atâţia Pilat cu mâinile spălate.

O, Cruce a lui Cristos, şi astăzi te vedem în învăţătorii literei şi nu ai spiritului, ai morţii şi nu ai vieţii, care în loc să înveţe milostivirea şi viaţa, ameninţă cu pedeapsa şi moartea şi-l condamnă pe cel drept.

O, Cruce a lui Cristos, şi astăzi te vedem în slujitorii infideli care în loc să se despoaie de propriile ambiţii zadarnice îi despoaie chiar şi pe cei nevinovaţi de propria demnitate.

O, Cruce a lui Cristos, şi astăzi te vedem în inimile împietrite ale celor care îi judecă pe alţii cu comoditate, inimi gata să-i condamne chiar şi la uciderea cu pietre, fără a-şi da seama vreodată de propriile păcate şi greşeli.

O, Cruce a lui Cristos, şi astăzi te vedem în fundamentalismele şi în terorismul adepţilor vreunei religii care profanează numele lui Dumnezeu şi-l folosesc pentru a justifica violenţele lor nemaiauzite.

O, Cruce a lui Cristos, şi astăzi te vedem în cei care vor să te scoată din locurile publice şi să te excludă din viaţa publică, în numele vreunui păgânism laicist sau chiar în numele egalităţii pe care tu însuţi ne-ai învăţat-o.

O, Cruce a lui Cristos, şi astăzi te vedem în cei puternici şi în vânzătorii de arme care alimentează cuptorul războaielor cu sângele nevinovat al fraţilor.

O, Cruce a lui Cristos, şi astăzi te vedem în trădătorii care pentru treizeci de dinari dau la moarte pe oricine.

O, Cruce a lui Cristos, şi astăzi te vedem în tâlharii şi în cei corupţi care în loc să salvgardeze binele comun şi etica se vând în piaţa mizerabilă a imoralităţii.

O, Cruce a lui Cristos, şi astăzi te vedem în nesăbuiţii care construiesc depozite pentru a păstra comori care pier, lăsându-l pe Lazăr să moară de foame la porţile lor.

O, Cruce a lui Cristos, şi astăzi te vedem în distrugătorii „casei noastre comune” care cu egoism ruinează viitorul următoarelor generaţii.

O, Cruce a lui Cristos, şi astăzi te vedem în bătrânii abandonaţi de propriile rude, în neputincioşi şi în copiii malnutriţi şi rebutaţi de societatea noastră egoistă şi ipocrită.

O, Cruce a lui Cristos, şi astăzi te vedem în Mediterana noastră şi în Marea Egee devenite un cimitir insaţiabil, imagine a conştiinţei noastre insensibile şi narcotizate.

O, Cruce a lui Cristos, imagine a iubirii fără de sfârşit şi cale a Învierii, şi astăzi te vedem în persoanele bune şi drepte care fac binele fără a căuta aplauzele sau admiraţia celorlalţi.

O, Cruce a lui Cristos, şi astăzi te vedem în slujitorii fideli şi umili care luminează întunericul vieţii noastre ca lumânări care se consumă gratuit pentru a lumina viaţa celor din urmă.

O, Cruce a lui Cristos, şi astăzi te vedem pe feţele surorilor şi ale celor consacraţi – bunii samariteni – care părăsesc toate pentru a pansa, în tăcerea evanghelică, rănile sărăciilor şi ale nedreptăţii.

O, Cruce a lui Cristos, şi astăzi te vedem în cei milostivi care află în milostivire exprimarea maximă a dreptăţii şi a credinţei.

O, Cruce a lui Cristos, şi astăzi te vedem în persoanele simple care trăiesc cu bucurie credinţa lor în cotidianitate şi în respectarea filială a poruncilor.

O, Cruce a lui Cristos, şi astăzi te vedem în cei căiţi care ştiu, din profunzimea mizeriei păcatelor lor, să strige: Doamne, aminteşte-ţi de mine în împărăţia ta!

O, Cruce a lui Cristos, şi astăzi te vedem în fericiţii şi în sfinţii care ştiu să treacă prin întunericul nopţii credinţei fără a pierde încrederea în tine şi fără a pretinde să înţeleagă tăcerea Ta misterioasă.

O, Cruce a lui Cristos, şi astăzi te vedem în familiile care trăiesc cu fidelitate şi rodnicie vocaţia lor matrimonială.

O, Cruce a lui Cristos, şi astăzi te vedem în voluntarii care îi ajută cu generozitate pe cei nevoiaşi şi pe cei loviţi.

O, Cruce a lui Cristos, şi astăzi te vedem în cei persecutaţi pentru credinţa lor care în suferinţă continuă să dea mărturie autentică lui Isus şi Evangheliei.

O, Cruce a lui Cristos, şi astăzi te vedem în visătorii care trăiesc cu inima copiilor şi care lucrează în fiecare zi pentru a face lumea un loc mai bun, mai uman şi mai drept.

În tine, Sfântă Cruce, îl vedem pe Dumnezeu care iubeşte fără sfârşit, şi vedem ura stăpâneşte şi orbeşte inimile şi minţile celor care preferă întunericul în locul luminii.

O, Cruce a lui Cristos, Arcă a lui Noe care a salvat omenirea de la potopul păcatului, salvează-ne de rău şi de cel rău! O, Tron al lui David şi sigiliu al Alianţei divine şi veşnice, trezeşte-ne din seducţiile vanităţii! O, strigăt de iubire, trezeşte în noi dorinţa după Dumnezeu, după bine şi după lumină.

O, Cruce a lui Cristos, învaţă-ne că răsăritul soarelui este mai puternic decât întunericul nopţii. O, Cruce a lui Cristos, învaţă-ne că aparenta victorie a răului se risipeşte în faţa mormântului gol şi în faţa certitudinii Învierii şi a iubirii lui Dumnezeu pe care nimic n-o poate înfrânge sau întuneca sau slăbi. Amin!

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.