Categorii

Discurs al Sfântului Părinte Francisc adresat primaţilor provinciilor anglicane, suita arhiepiscopului de Canterbury (6 octombrie 2016)

papa-anglicani-primatiExcelenţa Voastră, iubiţi fraţi şi surori în Cristos,

Mulţumesc pentru prezenţa voastră. Este un foarte frumos semn fratern să văd primaţii din aşa de multe provincii al Comuniunii Anglicane împreună cu Excelenţa Voastră aici la Roma. Am comemorat în mod solemn a 50-a aniversare a istoricei întâlniri dintre fericitul Paul al VI-lea şi arhiepiscopul Michael Ramsey. El a adus mult rod: e suficient să ne gândim la naşterea Centrului Anglican la Roma, la numirea reprezentantului permanent al arhiepiscopului pe lângă Sfântul Scaun şi la începutul dialogului nostru teologic, al cărui semn este volumul care cuprinde cele cinci documente din a doua fază a lui ARCIC (1982-2005). Împărtăşind aceste roade credem că provin dintr-un pom care îşi are rădăcinile în întâlnirea din urmă cu 50 de ani.

Gândindu-ne la continuarea drumului nostru comun, îmi vin în minte trei cuvinte: rugăciune, mărturie, misiune.

Rugăciune: aseară am celebrat Vesperele, în această dimineaţă v-aţi rugat aici, pe mormântul apostolului Petru: să nu încetăm să cerem împreună şi cu insistenţă Domnului darul unităţii.

Mărturie: aceşti 50 de ani de întâlnire şi schimb, precum şi reflecţia şi textele comune, ne relatează despre creştini care, prin credinţă şi cu credinţă, s-au ascultat şi au împărtăşit timp şi forţe. A crescut convingerea că ecumenismul nu este niciodată o sărăcire, ci o bogăţie; s-a format certitudinea că ceea ce Duhul a semănat în celălalt produce o recoltă comună. Să preţuim această moştenire şi să ne simţim în fiecare zi chemaţi să dăruim lumii, aşa cum a cerut Isus, mărturia iubirii şi a unităţii dintre noi (cf. In 15,12; 17,21).

Misiune: există un timp pentru orice lucru (cf. Qoh 3,1) şi acesta este timpul în care Domnul ne interpelează, în mod deosebit, să ieşim din noi înşine şi din mediile noastre, pentru a duce iubirea sa milostivă unei lumi însetate de pace. Să ne ajutăm unii pe alţii ca să punem în centru exigenţele Evangheliei şi să ne dedicăm concret în această misiune.

Şi pentru a cere harul de a creşte în rugăciune, în a da mărturie şi în a merge în misiune, îmi permit să vă invit să ne rugăm împreună Tatăl Nostru.

Our Father…

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.