Categorii

Discurs adresat participanților la Congresul „Child Dignity in the Digital World” (14 noiembrie 2019)

Maiestate, alteță,

Autorități şi lideri religioși,

Eminențe, Excelențe,

Doamnelor şi domnilor,

Mulţumesc Alteței Sale șeicul Saif Bin Zayed al Nahyan şi părintelui Federico Lombardo pentru cuvintele lor respectuoase de salut şi de introducere.

Importanţa temelor pe care le veți trata în aceste zile este foarte mare. Mulţi dintre voi se ocupă de ele cu angajare şi clarviziune de mai mulţi ani. În urmă cu doi ani, primindu-i pe participanții la Congresul Child Dignity in the Digital World, am avut deja ocazia de a vă încuraja să vă uniţi forţele pentru a înfrunta problema protecției eficace a demnității minorilor în lumea digitală, pentru că o problemă aşa de complexă cere colaborarea tuturor: oameni de știință şi tehnologi, antreprenori şi operatori economici, legislatori, politicieni şi responsabili ai siguranței, educatori şi psihologi, şi nu în ultimul rând lideri religioși şi morali (cf. Discurs, 6 octombrie 2007). Mă bucur că drumul întreprins atunci a continuat cu alte inițiative, între care îndeosebi Conferința interreligioasă de la Abu Dhabi în urmă cu un an, şi că este acum relansat de această Întâlnire.

Biserica catolică în ultimele decenii, ca urmare a experiențelor dramatice trăite în trupul său, a ajuns la o conștiință vie a gravității abuzurilor sexuale asupra minorilor şi a consecințelor sale, a suferinței care o provoacă, a urgenței de a vindeca rănile, de a contrasta cu decizie maximă aceste delicte şi a dezvolta o prevenire eficace. De aceea se simte obligată şi să privească înainte cu clarviziune.

De fapt, suntem în faţa problemelor cruciale puse pentru viitorul omenirii de dezvoltarea amețitoare a tehnologiilor informației şi comunicării. Nu se poate pune la îndoială că această dezvoltare, în domeniul digital, oferă noi oportunități pentru minori, pentru educaţia şi formarea lor personală. Permite un schimb mai amplu de experiențe, favorizează şi dezvoltare economică şi oferă noi posibilități în multiple domenii între care cel al sănătății. Tehnologiile deschid noi orizonturi îndeosebi pentru acei minori care trăiesc în situaţii grele sau departe de centrele urbane din țările mai industrializate.

Provocarea care ne-a fost pusă în faţă este așadar aceea de a favoriza accesul sigur al minorilor la aceste tehnologii, garantând, în acelaşi timp, creșterea lor sănătoasă şi senină, fără ca să fie obiect de violenţe criminale inacceptabile sau de influențe în mod grav nocive pentru integritatea trupului lor şi a spiritului lor.

Din păcate, folosirea tehnologiei digitale pentru a organiza, a comisiona şi a participa la abuzuri asupra minorilor la distanță, chiar dincolo de granițele naţionale, este în creștere rapidă şi contrastul eficace al acestor delicte oribile apare foarte greu, cu mult superior capacităților şi resurselor instituțiilor şi forțelor delegate să le combată. Difuzarea imaginilor de abuz sau de exploatare a minorilor este în creștere rapidă şi ele se referă la forme tot mai grave şi violente de abuz şi la minori cu vârstă tot mai tânără.

Propagarea pornografiei în lumea digitală crește vertiginos. Acest lucru este deja în sine un fapt foarte grav, rod al unei pierderi generale a simțului demnității umane şi legat adesea şi cu traficul de persoane. Fenomenul este şi mai dramatic datorită faptului că acest material este pe larg accesibil şi minorilor via internet şi mai ales prin dispozitivele mobile. Cea mai mare parte a studiilor științifice sunt de acord în a evidenția consecințele enorme care derivă asupra psihicului şi asupra comportamentelor minorilor. Sunt consecințe care vor dura toată viaţa lor, cu fenomene de gravă dependență, înclinație spre comportamente violente, relaţii emotive şi sexuale profund tulburate.

Este urgent să ne dăm seama tot mai bine de dimensiunile şi de gravitatea acestor fenomene. De fapt, una din caracteristicile dezvoltării tehnologice de astăzi este că ne ia pe neașteptate, pentru că adesea vedem mai întâi aspectele sale mai fascinante şi pozitive (care din fericire nu lipsesc), dar apoi ne dăm seama de consecințele negative atunci când sunt deja foarte răspândite şi este foarte greu să fie remediate. De aceea mă adresez vouă, oameni de știință şi cercetători: aveți o misiune fundamentală! Trebuie văzut cu claritate natura şi dimensiunile pericolelor pe care trebuie să le combatem. Domeniul de explorat este vast şi complex. Nu ne putem face iluzii că răspundem la asemenea provocări pe baza unor cunoștințe sumare şi superficiale, ci începând să punem bazele pentru a proteja demnitatea minorilor trebuie să fie un scop nobil al muncii voastre de cercetare științifică.

Şi misiunea lucrătorilor din comunicație nu este mai puţin importantă. Trebuie răspândită conştiinţa riscurilor care sunt într-o dezvoltare tehnologică necontrolată în toate componentele societății. Încă nu s-a înțeles – şi adesea nu se vrea să se înțeleagă – gravitatea problemei în ansamblul său şi în consecințele viitoare! Asta nu poate avea loc fără o alianță strânsă cu media, adică voi comunicatori şi capacitatea voastră de a mobiliza opinia publică şi societatea.

Pe bună dreptate aţi ales ca temă a acestei întâlniri: „De la concept la acțiune”. De fapt, nu este suficient a înţelege, trebuie acţionat. Condamnarea morală a daunelor provocate minorilor datorită folosirii rele a noilor tehnologii digitale trebuie să se traducă în inițiative concrete şi urgente. Cu cât trece mai mult timp, cu atât răul este mai înrădăcinat şi cu greu contrastabil. Dau mărturie despre asta cu preocupare cei care – ca mulţi dintre voi – dedică viaţa lor cu generozitate în această bătălie în contact mai direct cu delictul şi cu victimele: educatori, forțe de ordine, agenți de protecție şi atâția alţii.

Un miez crucial al problemei se referă la tensiunea – ca la sfârşit devine o contradicție – între ideea despre lumea digitală ca spațiu de libertate nelimitată de exprimare şi comunicare şi cea despre folosirea responsabilă a tehnologiilor, deci a limitelor sale.

Cu tutelarea libertății depline de exprimare se leagă ideea tutelării lui privacy, cu forme tot mai sofisticate de criptare a mesajelor, care fac foarte dificil sau imposibil orice control al său. Deci trebuie găsit un echilibru adecvat între exercitarea legitimă a libertății de exprimare şi interesul social de a asigura ca mijloacele digitale să nu fie folosite pentru a comite activități delictuoase în dauna minorilor. Pentru a favoriza dezvoltarea internetului, cu multele sale binefaceri, societățile care furnizează servicii de acest fel au fost îndelung considerate simple furnizoare de platforme tehnologice, nefiind responsabile nici legal nici moral de folosirea lor. Potențialul instrumentelor digitale este enorm însă eventualele consecințe negative ale abuzului lor în domeniul traficului de fiinţe umane, în organizarea terorismului, în răspândirea urii şi a extremismului, în manipularea informației şi – trebuie să insistăm – şi în domeniul abuzului asupra minorilor pot să fie la fel de însemnate. Acum în sfârşit opinia publică şi legislatorii îşi dau seama de asta. Cum să-i ajutăm așadar să întreprindă măsuri adecvate pentru a împiedica abuzurile? Permiteţi-mi să insist asupra a două puncte în mod deosebit.

Primul. Libertatea şi tutelarea lui privacy a persoanelor sunt bunuri prețioase, chemate să se armonizeze cu bunul comun al societății. Autoritățile trebuie să poată acționa eficient, folosindu-se de instrumente legislative şi operative corespunzătoare, respectând pe deplin statul de drept şi procesul corect, pentru a contrasta activitățile delictuoase care lezează viaţa şi demnitatea minorilor.

Al doilea. Dezvoltarea amețitoare a lumii digitale are protagoniste marile companii din sector, care depășesc cu ușurință granițele dintre state, se mișcă rapid pe frontul mai avansat al dezvoltării tehnologice şi au acumulat resurse economice uriașe. Este evident de acum că ele nu se pot considera complet străine de folosirea instrumentelor pe care le pun în mâinile clienților lor. Deci lor le adresez astăzi cel mai insistent apel la responsabilitate faţă de minori, faţă de integritatea lor şi faţă de viitorul lor. Fără implicarea deplină a societăților din sector, fără a conștiință deplină despre repercusiunile morale şi sociale ale gestionării lor şi funcționării lor, nu va fi posibil să se garanteze siguranța minorilor în contextul digital. Ele sunt ținute să respecte legile, dar să se preocupe şi de direcțiile în care se mișcă dezvoltarea tehnologică şi socială promovată şi provocată de ele, pentru că această dezvoltare precedă de fapt aceleași legi care încearcă s-o reglementeze.

Deşi aceste provocări sunt greu de depășit, există multiple domenii de acțiune. Mă limitez la câteva exemple.

Sunt foarte apreciabile inițiativele – cum este, de exemplu, Safety by Design, promovată de Comisia competentă a guvernului australian –, pentru ca industria digitală să cultive o abordare pro-activă şi coerentă a siguranței clientului încă din faza dezvoltării produselor şi serviciilor online, recunoscând explicit că responsabilitatea acestei siguranțe, în toate aspectele sale, nu trebuie să cadă numai asupra clientului însuși, ci şi asupra celui care proiectează, dezvoltă şi furnizează aceste produse şi servicii.

În afară de asta, aşa cum se întâmplă în unele țări, este de încurajat angajarea legislatorilor pentru ca firmele care permit navigarea prin dispozitive mobile să fie obligate să verifice vârsta clienților lor, în aşa fel încât să poată inhiba minorilor accesul la siturile pornografice. De fapt, astăzi minorii folosesc în mare măsură celularele, iar filtrele folosite pentru computere au rămas ineficiente. Studii credibile spun că vârsta medie a primului acces la pornografie este actualmente este 11 ani şi tinde să mai scadă. Acest lucru nu este acceptabil în niciun mod.

Deşi părinţii sunt primii responsabili ai formării copiilor lor, trebuie luat act că, în pofida bunăvoinței, astăzi este tot mai dificil pentru ei să controleze folosirea instrumentelor electronice din partea copiilor lor. De aceea, industria trebuie să colaboreze cu părinţii în responsabilitatea lor educativă. Deci identificarea vârstei utilizatorilor nu trebuie considerată o încălcare a dreptului la privacy, ci o premisă importantă pentru tutelarea eficace a minorilor.

Posibilitățile tehnologiei sunt tot mai ridicate. Astăzi se vorbește multe despre aplicațiile aşa-numitei inteligențe artificiale. Identificarea şi eliminarea din circulația în rețea a imaginilor ilegale şi nocive recurgând la algoritme tot mai elaborate este un domeniu de cercetare foarte important, în care oamenii de știință şi lucrătorii din lumea digitală trebuie să continue să se angajeze într-o competiție nobilă pentru a contrasta folosirea perversă a noilor instrumente care sunt la dispoziție. Deci fac apel la inginerii informatici, pentru ca să se simtă şi ei responsabili personal de construirea viitorului. Le revine lor, cu sprijinul nostru, să se angajeze într-o dezvoltare etică a algoritmelor, să devină promotori ai unui nou domeniu al eticii pentru timpul nostru: „algor-etica”.

Dezvoltarea tehnologică şi a lumii digitale implică interese economice enorme. Deci nu se poate neglija forţa cu care aceste interese tind să condiționeze conduita firmelor. A acționa pentru responsabilitatea investitorilor şi a gestionarilor, pentru ca binele minorilor şi al societății să nu fie sacrificat profitului, este deci o angajare de încurajat. Aşa cum se întâmplă deja pentru creșterea sensibilității sociale în domeniul ambiental sau al respectării demnității muncii, tot aşa şi atenţia faţă de protecția eficace a minorilor şi lupta împotriva pornografiei trebuie să devină tot mai prezente în finanțele şi în economia lumii digitale. Creșterea sigură şi sănătoasă a tineretului este scopul pentru care merită de muncit şi valorează mult mai mult decât simplul profit economic obţinut şi cu riscul de a face rău tinerilor.

Într-o lume ca a noastră, în care granițele dintre state sunt încontinuu depășite de dinamicele create de dezvoltările digitalului, eforturile noastre trebuie să asume dimensiunea unei mișcări globale care se unește cu angajările mai nobile ale familiei umane şi ale instituțiilor internaționale pentru tutelarea demnității minorilor şi a oricărei persoane. Este o provocare grea care ne interpelează cu noi întrebări: de fapt, cum se apără demnitatea persoanei şi a minorului în era digitală, când viaţa şi identitatea persoanei este legată în mod încurcat cu datele care o determină şi pe care noi forme de putere încearcă încontinuu să le ia în posesie? Cum putem formula principii şi exigențe de respectat din partea tuturor în lumea globalizată digitală? Sunt întrebări exigente care ne cer să fim profund solidari cu toţi cei care se angajează cu răbdare şi inteligență pentru această cauză în lumea relațiilor şi a normativelor internaționale.

Creativitatea şi inteligența omului sunt minunate, dar trebuie să fie orientate în direcția pozitivă a binelui integral al persoanei în toată viaţa sa, încă din copilărie. Fiecare educator, fiecare părinte știa foarte bine asta şi trebuie ajutat şi susținut în slujirea sa de angajarea comună a unei noi alianțe a tuturor instituțiilor şi forțelor educative.

La asta contribuie nu numai rațiunea etică sănătoasă, dar şi viziunea şi inspirația religioasă, care are respirație universală pentru că întemeiază respectarea demnității umane asupra măreției şi sfințeniei lui Dumnezeu, Creatorul şi Mântuitorul său. De aceea este binevenită prezența printre voi a numeroşi lideri religioși autoritari care vor să ia asupra lor în mod solidar şi coresponsabil aceste probleme. Îi salut cu mare respect şi le mulţumesc cu sinceritate. Cauza protecției minorilor în lumea digitală, adică în lumea noastră de astăzi şi de mâine, trebuie să ne vadă uniţi, ca martori ai iubirii lui Dumnezeu faţă de fiecare persoană, începând de la cei mai mici şi lipsiți de apărare, pentru a face să crească în toţi, în fiecare parte a lumii şi în fiecare confesiune religioasă, atenţia, grija şi conştiinţa. Vrem să eliminăm de pe faţa pământului violenţa şi orice tip de abuz faţă de minori. Să-i privim în ochi: sunt fiicele voastre şi fiii voștri, trebuie să-i iubim drept capodopere şi copii ai lui Dumnezeu. Au drept la o viaţă bună. Avem datoria de a face tot posibilul pentru ca s-o aibă.

Vă mulţumesc şi invoc asupra voastră a tuturor binecuvântarea lui Dumnezeu. Mulţumesc.

Franciscus

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.