Categorii

Discurs adresat participanţilor la Conferinţa internaţională despre tema „Drogurile şi dependenţele: o piedică în calea dezvoltării umane integrale” (1 decembrie 2018)

Iubiţi fraţi şi surori,

Vă primesc cu plăcere la sfârşitul Conferinţei voastre internaţionale despre droguri şi dependenţe. Vă salut pe toţi cordial şi îi mulţumesc cardinalului Turkson pentru cuvintele cu care a introdus întâlnirea noastră.

În aceste zile aţi tratat teme şi problematici legate de fenomenul îngrijorător al drogurilor şi al dependenţelor vechi şi noi care împiedică dezvoltarea umană integrală. Întreaga comunitate în ansamblul său este interpelată de actualele dinamici socio-culturale şi de formele patologice derivate dintr-un climat cultural secularizat, marcat de capitalismul de consum, de autosuficienţă, de pierderea valorilor, de golul existenţial, de precaritatea legăturilor şi a relaţiilor. Drogurile, aşa cum am subliniat deja de mai multe ori, este o rană în societatea noastră, care prinde în capcană multe persoane în mrejele sale. Sunt victime care au pierdut libertatea lor în schimbul acestei sclavii, al unei dependenţe pe care am putea s-o definim chimice.

Folosirea drogurilor provoacă daune foarte grave sănătăţii, vieţii umane şi societăţii, voi ştiţi bine asta. Toţi suntem chemaţi să contrastăm producerea, elaborarea şi distribuirea drogurilor în lume. Este datoria şi misiunea guvernelor să înfrunte cu curaj această luptă împotriva traficanţilor de moarte. Traficanţi de moarte: nu trebuie să ne fie frică să dăm acest calificativ. Un domeniu tot mai riscant se revelează spaţiul virtual: în unele situri din internet, tinerii, şi nu numai, sunt ademeniţi şi târâţi într-o sclavie din care este greu să se elibereze şi care conduce la pierderea sensului vieţii şi uneori a vieţii înseşi. În faţa acestui scenariu îngrijorător, Biserica simte ca urgentă nevoia de a instaura în lumea contemporană o formă de umanism care să readucă în centrul discursului socio-economico-cultural persoana umană; un umanism care are ca fundament „Evanghelia Milostivirii”. Pornind de la ea, discipolii lui Isus găsesc inspiraţie pentru a realiza o acţiune pastorală cu adevărat eficace cu scopul de a alina, a îngriji şi a vindeca multele suferinţe legate de dependenţele multiforme prezente pe scena umană.

Biserica, împreună cu instituţiile civile, naţionale şi internaţionale, şi cu diferitele agenţii educative, este angajată realmente în orice parte a lumii pentru a contrasta răspândirea dependenţelor mobilizând propriile energii în prevenirea, îngrijirea, reabilitarea şi în proiectele de reinserare pentru a reda demnitate celor care au fost privaţi de ea. Pentru a învinge dependenţele este necesară o angajare sinergică, una care să implice diferitele realităţi prezente în teritoriu în realizarea programelor sociale orientate spre sănătate, spre susţinerea familială şi mai ales spre educaţie. În această perspectivă, mă unesc cu auspiciile pe care le-aţi formulat în Conferinţa voastră, pentru ca să existe o coordonare mai mare a politicilor anti-drog şi anti-dependenţe – nu sunt de folos politici izolate – creând reţele de solidaritate şi proximitate faţă de cei care sunt marcaţi de aceste patologii.

Iubiţi fraţi şi surori, vă mulţumesc mult pentru contribuţia pe care aţi oferit-o în aceste zile de studiu şi de reflecţie. Vă încurajez să continuaţi, în diferitele domenii în care lucraţi, munca voastră de animare şi de sprijin şi în favoarea celor care au ieşit din tunelul drogurilor şi al diferitelor dependenţe. Aceste persoane au nevoie de ajutorul şi de însoţirea noastră a tuturor: astfel vor putea la rândul lor să aline suferinţelor atâtor fraţi şi surori aflaţi în dificultate.

Încredinţez angajarea voastră şi propunerile voastre de bine mijlocirii Mariei Preasfinte, Vindecătoarea bolnavilor, şi, în timp ce vă cer să vă rugaţi pentru mine, vă binecuvântez din inimă pe voi toţi, familiile voastre şi comunităţile voastre. Mulţumesc.

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.