Categorii

Discurs adresat delegaţiei Societăţii Biblice Americane (31 octombrie 2018)

Iubiţi fraţi şi surori în Cristos,

Cu plăcere vă spun bun-venit, recunoscător pentru vizita voastră. Vă mulţumesc pentru activitatea lui American Bible Society şi vă încurajez să continuaţi şi, pe cât posibil, să intensificaţi angajarea menită „să transforme viaţa persoanelor prin Cuvântul lui Dumnezeu”, aşa cum este exprimat în mission statement al vostru. Într-adevăr Cuvântul lui Dumnezeu are puterea de a transforma viaţa, pentru că „este viu, plin de putere şi mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri; el […] judecă sentimentele şi gândurile inimii” (Evr 4,12). Cu acest pasaj din Scrisoarea către Evrei aş vrea să exprim urările mele vouă, care aţi venit la Roma pentru reculegerea voastră anuală, centrată tocmai pe puterea Cuvântului divin.

El este viu şi plin de putere. De fapt, încă de la început „Dumnezeu a spus […] şi aşa s-a făcut” (Gen 1,6-7). Şi la plinirea timpurilor Isus ne-a dăruit cuvinte care „sunt duh şi viaţă” (In 6,63). Cu cuvântul El a redat viaţă inimilor stinse, ca lui Zaheu şi vameşului Matei, când „i-a spus: «Urmează-mă». Şi el s-a ridicat şi l-a urmat” (Mt 9,9). În zilele următoare, rugându-vă cu Scriptura, veţi putea experimenta din nou eficacitatea: ea nu rămâne fără efect, fără a împlini toate pentru care Dumnezeu ne-a dăruit-o (cf. Is 55,10-11). Vă urez să primiţi mereu Biblia în unicitatea sa preţioasă: drept cuvânt care, impregnat de Duhul Sfânt dătător de viaţă, ni-l comunică pe Isus, care este viaţa (cf. In 14,6) şi astfel face rodnice vieţile noastre. Nicio altă carte nu are aceeaşi putere. Prin Cuvântul său îl cunoaştem pe Duhul care l-a inspirat: de fapt, el numai în Duhul Sfânt poate fi cu adevărat primit, trăit şi vestit, pentru că Duhul învaţă toate şi aminteşte ceea ce a spus Isus (cf. In 14,26).

În afară de asta, Cuvântul lui Dumnezeu este ascuţit. Este miere care unge cu dulceaţa mângâietoare a Domnului, dar este şi sabie care pune o nelinişte salutară în inimă (cf. Ap 10,10). De fapt, merge în adânc şi aduce la lumină zonele de umbră din suflet. Săpând înăuntru, purifică. Tăişul dublu al acestei săbii pe moment poate face rău, însă în realitate este benefic, pentru că taie ceea ce ne îndepărtează de Dumnezeu şi de iubire. Vă urez să simţiţi şi să gustaţi în interior, prin Biblie, afectul duios al Domnului, precum şi prezenţa sa vindecătoare, care ne scrutează şi ne cunoaşte (cf. Ps 138,1).

În sfârşit, Cuvântul divin judecă gândurile şi sentimentele. Cuvântul vieţii este şi adevărul (cf. In 14,6) şi cuvântul său face adevărul în noi, risipind falsităţile şi prefăcătoriile. Scriptura ne determină încontinuu să reorientăm ruta vieţii spre Dumnezeu. A ne lăsa citiţi de Cuvânt ne permite astfel să devenim la rândul nostru „cărţi deschise”, transparenţe vii ale Cuvântului care mântuieşte, martori ai lui Isus şi vestitori ai noutăţii sale. De fapt, Cuvântul lui Dumnezeu aduce mereu noutate, este de necuprins, scapă previziunilor noastre şi adesea strică schemele noastre.

Vă urez ca la sfârşitul acestor zile să puteţi reînnoi dedicarea pentru slujirea voastră biblică pentru binele atâtor fraţi şi surori. Vă mulţumesc şi vă cer să vă amintiţi de mine în rugăciune. Mulţumesc.

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.