Categorii

Deschiderea Octavei Mondiale de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor la Iași (18.01.2016)

Rugaciune-unitatea-Bisericii-2016„Chemați să vestiți faptele minunate ale Domnului” (1Pt 2,9) – aceasta este tema propusă meditației Bisericii în Săptămâna Mondială de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor de anul acesta, zile în care întreg Poporul lui Dumnezeu este chemat să aprofundeze misterul unității ce îl caracterizează. Celebrarea deschiderii acestui timp de rugăciune a avut loc în capela Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iași, în seara zilei de 18 ianuarie 2016, și a fost prezidată de PS Petru Gherghel, alături fiindu-i părinți profesori din cadrul seminarului și din parohiile ieșene și reprezentantul ÎPS Teofan, Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, părintele profesor Ion Vicovan.

Fiind o seminție aleasă, Biserica are vocația să dea mărturie lumii despre gloria și faptele minunate ale lui Dumnezeu, o chemarea care nu poate fi împlinită decât în virtutea adevărului și a iubirii. O comuniune autentică a credincioșilor este cea care transformă Biserica într-un sacrament al unității întregului neam omenesc, o adevărată lumină care să aducă liniște și pace în atâtea suflete rănite de dezbinare. Creștinilor le este încredințată o misiune nobilă, aceea de a demonstra faptul că reconcilierea este posibilă, în ciuda faptului că realitatea actuală ne prezintă un spectacol trist dominat de suspiciuni și conflicte, că reconcilierea poate fi instaurată pe fundamentul iubirii fraterne, cea care poate să potolească setea de care suferă societatea noastră: sete de demnitate, de comuniune și de sfințenie.

Omilia Mons. Benone Farcaș a atras atenția asupra faptului că darul unității nu ne este garantat în mod gratuit, ci se împlinește prin sacrificiu și prin convertire. Cartea Faptele Apostolilor ne prezintă o Biserică primară ce nu era imună dezbinărilor, mereu întâmpinând provocări ce puneau în pericol comuniunea creștinilor. Pentru a apăra comuniunea, fundamentul vieții Bisericii, creștinii au fost chemați să lupte împotriva diviziunilor, pe care au reușit să le depășească având speranța în Domnul. Dacă astăzi experimentăm separarea, nu trebuie să cădem în disperare, căci unitatea este posibilă dacă ne lăsăm ghidați de harul lui Cristos, medicamentul veritabil al naturii noastre fragile, și pornim astfel în căutatea fratelui nostru.

Ecumenismul este un drum care cere convertirea inimilor, un drum de-a lungul căruia trebuie să învățăm că ceea ce îi diferențiază pe creștinii de astăzi nu reprezintă o piedică în calea unității și a comuniunii. De aceea, să căutăm ca în aceste zile de rugăciune, să ne deschidem inimile dialogului, pentru ca în fiecare vorbă și faptă a noastră să recunoaștem iubirea și milostivirea lui Dumnezeu, unul și întreit.

Michail Iulian Echert

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.