Categorii

Deschiderea anului academic și formativ 2017-2018

În data de 2 octombrie a avut loc deschiderea oficială a anului academic 2017-2018 pentru Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi şi pentru Facultatea de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. În acest sens momentul a fost marcat, la ora 11:30, printr-o Sfântă Liturghie solemnă prezidată de Excelenţa Sa, Mons. Petru Gherghel, Episcop de Iaşi, și printr-o întrunire festivă a tuturor membrilor facultății în aula 14 a Universității la ora 14:30. În cadrul liturghiei au depus profesiunea de credință preoții care, începând din acest an, vor îndeplini onorata misiune de profesori în cadrul seminarului: pr. dr. Bejan-Piser Ciprian, pr. Bilboc Sebastian, pr. Cristian Diac și pr. Tiba Iosif.

„Binecuvântaţi-l pe Domnul, toate oştirile sale, voi, slujitorii lui, care împliniţi voinţa lui!”(Ps 103,21). Astfel ne-a întâmpinat Dumnezeu în această zi specială prin Cuvântul său. Ne-a binecuvântat pe noi cei care pornim un drum de formare într-un nou an academic, noi, cei mici, care dorim să devenim tot mai mari în înțelepciune și în har. După cum a subliniat și Excelenţa Sa Mons. Petru Gherghel, care ne-a oferit un cuvânt de învățătură în cadrul acestei liturghii, o fericită coincidență face ca începutul anului să fie marcat de sărbătoarea sfinților Îngeri Păzitori, martori ai învierii lui Cristos începutul operei de mântuire, și actanții desăvârșirii acestei opere la judecata finală, păzitorii sufletelor noastre și martorii nevăzuți ai celor mai ascunse gânduri ale noastre. Astfel începem un nou an alături de îngeri. Printre acești îngeri se poate număra și un chip deosebit, care să ne fie ocrotitor și model nouă tinerilor, Sfânta Tereza a Pruncului Isus, celebrată în ziua precedentă, patroana secundară a Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi. Astfel, precum Tobia sau Maria, începem un nou drum spiritual și intelectual alături de îngerii noștri ocrotitori.

Festivitatea s-a mutat din capela Seminarului diecezan în aula 14 a Universității unde au fost expuse detaliile noului an universitar de către pr. dr. conf. Ștefan Lupu, expunere însoțită de un cuvânt de încurajare din partea Excelenţei Sale Mons. Petru Gherghel.

Fechetă Ciprian

Seminarist în anul II

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.