Categorii

DECLARAŢIE COMUNĂ a Sanctităţii Sale Bartolomeu, Patriarh Ecumenic de Constantinopol, a Preafericirii Sale Ieronymos, Arhiepiscop de Atena şi al întregii Grecii şi a Sfântului Părinte Francisc, Moria refugee camp, Lesvos, Sâmbătă, 16 aprilie 2016

Papa-Lesbos-declaratieNoi, Papa Francisc, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu şi Arhiepiscopul de Atena şi al întregii Grecii Ieronymos, ne-am întâlnit în insula greacă Lesbos pentru a manifesta profunda noastră preocupare faţă de situaţia tragică a numeroşilor refugiaţi, migranţi şi indivizi în căutare de azil, care au ajuns în Europa fugind de situaţii de conflict şi, în multe cazuri, de ameninţări zilnice la adresa supravieţuirii lor. Opinia mondială nu poate ignora criza umanitară colosală, care a început din cauza răspândirii violenţei şi a conflictului armat, a persecuţiei şi a dislocării minorităţilor religioase şi etnice şi din dezrădăcinarea de familii din propriile case, încălcându-se demnitatea umană, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului.

Tragedia migraţiei şi a dislocării forţate se repercutează asupra milioanelor de persoane şi este în mod fundamental o criză de umanitate, care cere un răspuns de solidaritate, compasiune, generozitate şi o angajare imediată şi efectivă de resurse. Din Lesbos facem apel la comunitatea internaţională pentru ca să răspundă cu curaj, înfruntând această enormă criză umanitară şi cauzele care stau la baza ei, prin iniţiative diplomatice, politice şi caritative şi prin eforturi comune, fie în Orientul Mijlociu fie în Europa.

Drept capi ai respectivelor noastre Biserici, suntem uniţi în dorinţa de pace şi în grija pentru a promova rezolvarea conflictelor prin dialog şi reconciliere. În timp ce recunoaştem eforturile făcute deja pentru a furniza ajutor şi asistenţă refugiaţilor, migranţilor şi celor care caută azil, apelăm la toţi responsabilii politici pentru ca să fie folosit orice mijloc pentru a asigura ca indivizii şi comunităţile, inclusiv creştinii, să poată rămâne în ţinuturile lor natale şi să se bucure de dreptul fundamental de a trăi în pace şi siguranţă. Sunt necesare urgent un amplu consens internaţional şi un program de asistenţă pentru a afirma statul de drept, pentru a apăra drepturile umane fundamentale în această situaţie devenită de nesusţinut, pentru a proteja minorităţile, pentru a combate traficul şi contrabanda cu fiinţe umane, pentru a elimina rutele de călătorie periculoase care străbat Marea Egee şi toată Marea Mediterană şi pentru a asigura proceduri sigure de repatriere. În acest mod se va putea fi în măsură să se asiste acele ţări direct angajate în întâmpinarea necesităţilor atâtor fraţi şi surori ai noştri care suferă. Îndeosebi, exprimăm solidaritatea noastră faţă de poporul grec care, în pofida propriilor dificultăţi economice, a răspuns cu generozitate la această criză.

Împreună implorăm solemn sfârşitul războiului şi al violenţei în Orientul Mijlociu, o pace justă şi durabilă şi o întoarcere onorabilă pentru cei care au fost constrânşi să abandoneze casele lor. Cerem comunităţilor religioase să mărească eforturile pentru a primi, a asista şi a proteja pe refugiaţii de toate credinţele şi pentru ca serviciile de ajutor, religioase şi civile, să acţioneze pentru a coordona iniţiativele lor. Îndemnăm toate ţările, atât timp cât durează situaţia de precaritate, să extindă azilul temporar, să acorde status-ul de refugiat celor care corespund, să lărgească eforturile pentru a aduce ajutor şi să se străduiască împreună cu toţi bărbaţii şi femeile de bunăvoinţă pentru un sfârşit grabnic al conflictelor aflate în desfăşurare.

Astăzi Europa se află în faţa uneia dintre cele mai serioase crize umanitare de la sfârşitul celui de-al doilea război mondial. Pentru a înfrunta această gravă provocare, facem apel la toţi discipolii lui Cristos pentru ca să-şi amintească de cuvintele Domnului, după care vom fi judecaţi într-o zi: „căci am fost flămând şi mi-aţi dat să mănânc, am fost însetat şi mi-aţi dat să beau, am fost străin şi m-aţi primit, gol şi m-aţi îmbrăcat, bolnav şi m-aţi vizitat, am fost în închisoare şi aţi venit la mine. […] Adevăr vă spun: tot ce aţi făcut unuia dintre fraţii mei cei mai mici, mie mi-aţi făcut” (Mt 25,35-36.40).

Din partea noastră, ascultând de voinţa Domnului nostru Isus Cristos, decidem cu fermitate şi din inimă să intensificăm eforturile noastre pentru a promova unitatea deplină a tuturor creştinilor. Reafirmăm cu convingere că „reconcilierea [pentru creştini] înseamnă a promova dreptatea socială în cadrul unui popor şi între toate popoarele […]. Vrem să contribuim împreună pentru ca să fie acordată o primire umană şi demnă femeilor şi bărbaţilor migranţi, refugiaţilor şi celui care caută azil în Europa” (Charta Oecumenica, 2001). Apărând drepturile umane fundamentale ale refugiaţilor, ale celor care caută azil, ale migranţilor şi ale multor persoane care trăiesc la margini în societăţile noastre, vrem să împlinim misiunea de slujire a Bisericilor în lume.

Întâlnirea noastră astăzi îşi propune să contribuie la a revărsa curaj şi speranţă în cei care caută refugiu şi în toţi cei care îi primesc şi îi asistă. Îndemnăm comunitatea internaţională să facă din ocrotirea vieţilor umane o prioritate şi să susţină, la orice nivel, politici inclusive care să se extindă la toate comunităţile religioase. Situaţia teribilă a tuturor celor care sunt loviţi de actuala criză umanitară, inclusiv foarte mulţi fraţi şi surori ai noştri creştini, cere rugăciunea noastră constantă.

Lesbos, 16 aprilie 2016

Ieronymos al II-lea            Franciscus               Bartolomeu I

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.