Categorii

Cum să citesc ca să înţeleg Biblia? Despre genurile literare din Biblie

Sâmbătă, 28 octombrie 2017 începând cu ora 15:00, în Aula Magna a Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi s-a desfășurat simpozionul biblic: „Cum să citesc ca să înţeleg Biblia? Despre genurile literare din Biblie”. În cadrul simpozionului moderat de pr. Eduard Patrașcu, patru cadre universitare au dezbătut problema abordării exegetice din prisma genurilor literare prezente în Biblie.

Simpozionul a fost deschis de cuvântarea păstorului diecezan, PS Petru Gherghel, care aflându-se în imposibilitatea de a fi prezent la eveniment, a vrut totuși să-și manifeste încântarea față de o astfel de inițiativă menită să-l apropie pe creștin de textul Sfintei Scriputuri prin telefon. După acest cuvânt de început a urmat un mic discurs de întâmpinare din partea gazdei acestui simpozion, pr. Rector al Institutului Tologic Romano-Catolic din Iași Benone Farcaș.

Sesiunea de prelegeri a debutat cu prezentarea pr. moderator, Eduard Patrașcu care a plasat problema genurilor literare biblice pe linia demersului istoric. Astfel această perspectivă proiectată de Hermann Gunkel apare ca un pas înainte pe calea înțelegerii și justei interpretări a textului sacru. Acest fapt se datorează comprehensiunii exprimate mai târziu în cadrul Conciliului Vatican al II-lea: Dumnezeu a vorbit oamenilor în felul oamenilor.(DV 12).

Al doilea conferențiar a fost pr. drd. Iosif Antili care a oferit o expunere largă a genurilor literare biblice sub titlul: „Ce sunt genurile literare şi de ce e important să le (re)cunoaştem?”. A pornit de la idea Biblie ca o bibliotecă și ne-a purtat printre „rafturile acesteia” învățându-ne să distingem categoriile acestor cărți biblice cu scopul de putea fructifica acest text sfânt. Abordarea genurilor literare biblice în acest sens devine în special un leac împotriva riscului unei lecturi și înțelegeri fundamentaliste.

Cei care au ținut prelegeri mai departe au abordat câte un gen literar major în Biblie: pr. Alois Bulai – „Genuri literare în poezia ebraică”, sr. Iuliana Neculai – „Genuri literare în literatura sapienţială”, pr. dr. Iulian Faraoanu – „Genuri literare în Evanghelii şi sensul lor”. Alături de pr. Alois Bulai am descoperit frumusețea și profunzimea psalmului, fapt exemplificat printr-o analiză, în stilul specific părintelui, a Ps 16. Mai apoi sr. Iuliana Neculai a prezentat valoarea textelor sapiențiale biblice, punte culturală între popoare și punte între credință și rațiune. Iar spre final pr. dr. Iulian  Faraoanu a expus genul inedit pe care îl găsim în Noul Testament, în special în evanghelii.

Pe parcursul prelegerilor acestui simpozion s-a încercat dezvoltarea unei capacități mai bune de înțelegere a Sfintei Scripturi, cea care ne conduce spre Dumnezeu. Însă un fapt pe care nu trebuie să-l uităm este că oricât de maeștri am fin în interpretarea Bibliei, dacă nu veți deveni asemenea copiilor, nu veţi intra în împărăţia cerurilor. Acest lucru ni l-au amintit cei 17 copii ai grupului coral „Sicut pueri” din localitatea Traian (NT) care au încheiat simpozionul cu un mic recital de cântări creștine.

Fechetă Ciprian

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.