Categorii

Conferirea „Premiului Ratzinger” (9 noiembrie 2019)

Iubiți fraţi şi surori,

Sunt bucuros să acord personal şi anul acesta „Premiile Ratzinger”. Este pentru mine o circumstanță plăcută. Înainte de toate exprim aprecierea mea faţă de cele două personalități ilustre care ne-au fost prezentate acum de cardinalul Amato, preşedinte al Comitetului Științific al Fundației Joseph Ratzinger – Benedict al XVI-lea. Salut cu recunoștință pe prof. Charles Taylor şi pe părintele Paul Béré, S.J., precum şi rudele şi estimatorii lor, care îi însoțesc în acest moment de sărbătoare, şi responsabilii şi prietenii Fundației.

Dar sunt bucuros că am această ocazie frumoasă şi pentru a exprima încă o dată stima şi afectul faţă de predecesorul meu, dragul papă emerit Benedict al XVI-lea.

Îi suntem recunoscători pentru învățătura şi exemplul pe care ni le-a dat în slujirea Bisericii reflectând, gândind, studiind, ascultând, dialogând, rugându-se, pentru ca să se păstreze vie şi conștientă credinţa noastră în pofida schimbării timpurilor şi a situațiilor, şi pentru ca să ştie să dea cont credincioşii de credinţa lor cu un limbaj capabil de a se face înțeles de contemporanii lor şi de a intra în dialog cu ei, pentru a căuta împreună căile întâlnirii cu Dumnezeu în timpul nostru.

Aceasta a fost mereu dorința intensă a lui Joseph Ratzinger, teolog şi păstor care nu s-a închis niciodată în cadrul unei culturi pur conceptuale şi rupte de realitate, ci ne-a dat exemplul unei căutări a adevărului în care rațiunea şi credinţa, inteligența şi spiritualitatea, sunt integrate încontinuu. Toate disciplinele şi artele conlucrează în acest sens să dea contribuția lor la creșterea umanului spre plinătatea sa. În sfârşit, aceasta se găsește numai în întâlnirea cu persoana vie a lui Isus Cristos, Logosul întrupat, revelarea lui Dumnezeu care este iubire.

A fi şi a rămâne în dialog activ cu culturile, care se schimbă în cursul timpurilor şi se diversifică în diferitele părţi ale lumii, este o datorie pentru teologie, dar este în acelaşi timp condiție necesară pentru vitalitatea credinţei creştine, pentru misiunea de evanghelizare a Bisericii.

În această perspectivă cei doi premiați ai noştri au oferit un aport însemnat, pe care li-l recunoaștem astăzi cu admiraţie şi recunoștință.

În cursul vieţii sale lungi de cercetare, învățământ şi acțiune, prof. Taylor a cuprins multe domenii, dar îndeosebi a dedicat angajarea minţii sale şi a inimii sale pentru a înţelege fenomenul secularizării în timpul nostru. Ea pune efectiv o mare provocare pentru Biserica catolică, ba chiar pentru toţi creştinii şi putem spune pentru toţi cei care cred în Dumnezeu. Papa Benedict ne-a repetat de mai multe ori că prioritatea pontificatului său era să re-vestească pe Dumnezeu – pe Dumnezeul lui Isus Cristos – într-un timp în care pare să apună la orizontul vastelor zone ale omenirii. Or, puțini studioși şi-au pus problema secularizării cu atâta lărgime a privirii ca prof. Taylor. Îi suntem recunoscători pentru asta, pentru profunzimea cu care a tratat asta, analizând cu atenţie dezvoltarea culturii occidentale, mișcările spiritului uman în decursul timpului, găsind caracteristicile modernității în articulația lor complexă, în umbre şi în lumini. Astfel el ne ajută să citim în mod nereductiv motivele schimbărilor petrecute în practica religioasă; ne invită să intuim şi să căutăm noi căi pentru a trăi şi a exprima dimensiunile transcendente ale sufletului uman, dimensiunile spirituale în care Duhul Sfânt continuă să lucreze şi atunci când noi la prima vedere nu ne dăm seama de asta. Toate acestea ne permit să ne confruntăm cu secularizarea occidentală în mod nesuperficial sau în mod fatalist descurajat. Şi acest lucru este necesar nu numai pentru o reflecţie asupra culturii din timpul nostru, ci mai ales pentru un dialog şi un discernământ în profunzime în contextul său, pentru a asuma atitudinile adecvate pentru a trăi, a mărturisi, a exprima, a vesti credinţa în timpul nostru.

Părintele Paul Béré este primul african care primeşte Premiul Ratzinger şi este un studios stimat al Sfintei Scripturi. Cu această distincție sunt bucuros să exprim aprecierea mea şi încurajarea mea tuturor celor care se angajează pentru înculturarea credinţei în Africa printr-o contribuție de studiu original şi aprofundat. În primele secole ale creștinismului, Africa de nord a dat Bisericii figuri uriașe – ca Tertulian, Ciprian, Augustin –, dar după aceea răspândirea islamului şi apoi secole de colonialism au împiedicat o adevărată înculturare africană a mesajului creştin până în a doua jumătate a secolului trecut. De aceea teologia africană contemporană este încă tânără, dar apare dinamică şi bogată în promisiuni. Părintele Béré ne dă un exemplu luminos lucrând asupra interpretării textelor din Vechiul Testament într-un context de cultură „orală”, profitând astfel de experienţa culturilor africane; precum şi angajându-se pentru cunoașterea, înțelegerea şi receptarea în contextul african a Sinoadelor la care a luat parte.

În marea sa exortație apostolică Evangelii nuntiandi, sfântul papă Paul al VI-lea afirma: „A evangheliza, pentru Biserică, înseamnă a duce Vestea Bună în toate straturile umanității, înseamnă, cu influența sa, a transforma dinăuntru, a face nouă însăși omenirea” (nr. 18). Acest lucru este valabil pentru toate culturile: accesul la dimensiunile umanității în căutarea răscumpărării trebuie căutat în toate direcțiile, cu creativitate, cu imaginație; trebuie să se exprime cu limbajele corespunzătoare în toate domeniile şi spațiile în care omenirea trăieşte suferinţele sale, bucuriile sale, speranțele sale.

În acest sens, deşi cei doi premiați provin din continente şi domenii culturale diferite, mesajul lor este mult mai asemănător decât poate să pară la prima vedere. În varietatea culturilor, în diferențierea lor în timp şi în spațiu, se poate şi trebuie să se caute şi să se găsească mereu calea de acces la Dumnezeu şi la întâlnirea cu Cristos. Aceasta a fost şi este angajarea profesorului Taylor şi a părintelui Béré, aceasta este misiunea tuturor celor care, urmând învățătura teologului Joseph Ratzinger şi papei emerit Benedict al XVI-lea, îşi propun să fie „cooperatori ai Adevărului”.

Urez deci premiaților şi vouă tuturor prezenți să puteți continua cu entuziasm şi cu bucurie drumul pe această cale. Mulţumesc.

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.