Categorii

Conferinţă de presă de prezentare a temei celei de-a IX-a Întâlniri Mondiale a Familiilor 2018 (Dublin, Irlanda)

Familii-Dublin-2016Marţi, 24 mai 2016, în Aula Ioan Paul al II-lea a Sălii de Presă a Sfântului Scaun a avut loc conferinţa de presă de prezentare a temei celei de-a IX-a Întâlniri Mondiale a Familiilor care se va ţine de la 22 la 26 august 2018 la Dublin în Irlanda: „Evanghelia familiei, bucurie pentru lume”. Au intervenit E.S. Mons. Vincenzo Paglia, preşedinte al Consiliului Pontifical pentru Familie şi E.S. Mons. Diarmuid Martin, arhiepiscop de Dublin (Irlanda). Prezentăm în continuare textele:

Intervenţia E.S. Mons. Vincenzo Paglia

A IX-a Întâlnire Mondială a Familiilor se va ţine la Dublin de la 22 la 26 august 2018. Este prima mare adunare a familiilor din lume după Sinodul Episcopilor, după care Papa Francisc a dat exortaţia apostolică Amoris laetitia care devine desigur „magna charta” a întregii Întâlniri, atât în pregătirea sa cât şi în celebrarea sa.

Exortaţia apostolică, întoarsă în Bisericile locale pentru a fi primită, îmbrăţişată, aprofundată şi aplicată în diferitele contexte culturale, va avea la Dublin o etapă semnificativă a acestei receptări. Amoris laetitia nu cere o simplă actualizare a pastoraţiei familiale, ci mult mai mult: un nou mod de a trăi Biserica, un nou mod de a realiza acea iubire care face bucuroasă viaţa poporului lui Dumnezeu, a familiilor şi a societăţii însăşi. În acest sens, Întâlnirea de la Dublin asumă o caracteristică deosebită faţă de celelalte Întâlniri Mondiale.

În acest moment important pentru viaţa Bisericii, Întâlnirea se întoarce în Europa. Nu putem neglija acest amănunt. Numai cu câteva săptămâni în urmă Papa a dat o nouă zdruncinătură acestui bătrân continent care riscă să se concentreze asupra sieşi, resemnat cu propria sterilitate. Papa Francisc i-a îndemnat cu putere pe europeni pentru ca să regăsească vocaţia lor umanistă, pentru ca să retrăiască pasiunea misionară care a făcut posibil progresul şi dezvoltarea, pentru ca să abandoneze tentaţia de a crea ziduri şi să retrăiască aventura extraordinară de a construi punţi între culturi şi credinţe. A celebra familia – care în Europa suferă în manieră deosebit de acută – este o ocazie extraordinară pentru ca toate realităţile – civile, sociale, religioase, politice, economice – să-i redescopere centralitatea şi forţa de a fi prima sală de antrenament a unei convieţuiri paşnice între cei diferiţi. Papa Francisc visează: „o Europă tânără, capabilă să fie încă mamă: o mamă care să aibă viaţă, pentru că respectă viaţa şi oferă speranţe de viaţă; o Europă care se îngrijeşte de copil, care îl ajută ca pe un frate pe cel sărac şi pe cel care vine în căutare de primire pentru că nu mai are nimic şi cere adăpost; o Europă care ascultă şi valorizează persoanele bolnave şi bătrâne, pentru ca să nu fie reduse la obiecte neproductive de aruncat; o Europă în care a fi migrant nu este delict; o Europă în care tinerii respiră aerul curat al onestităţii; o Europă a familiilor” (cf. Papa Francisc, Discurs pentru conferirea Premiului Carol cel Mare, 6 mai 2016).

Irlanda, marcată de un delicat moment de tranziţie, şi prin această Întâlnire Mondială se poate ajuta pe ea însăşi, Europa şi lumea, ca să regăsească forţa, energia, tensiunea misionară, prin redescoperirea vocaţiei şi a misiunii familiei. Titlul Întâlnirii Mondiale, „Evanghelia familiei, bucurie pentru lume”, este o invitaţie de a alege acel „noi” al familiei pentru a răspunde la nevoia de iubire care urcă din fiecare bărbat şi fiecare femeie. Aşa scrie Papa „este vorba de a face să se experimenteze că Evanghelia familiei este bucurie care «umple inima şi întreaga viaţă», pentru că în Cristos suntem «eliberaţi de păcat, de tristeţe, de golul interior, de izolare»” (AL 200). „Familiile”, îndeosebi „familiile creştine”, sunt o veste bună (o „evanghelie”) pentru Biserică şi pentru lume. De fapt, ele sunt cele care susţin literalmente viaţa uneia şi a celeilalte.

Bisericile creştine, marile religii mondiale, societăţile politică şi civilă, pot să regăsească în „spiritul familial” acel fir roşu care le permite să facă faţă acelei dimensiuni individualiste care din păcate implică tot mai mult realităţile religioase şi cele civile peste tot în lume.

Iată pentru ce sunt astăzi deosebit de bucuros să anunţ următoarea Întâlnire Mondială a Familiilor, împreună cu E.S. Mons. Diarmuid Martin, arhiepiscop de Dublin, căruia îi mulţumesc din inimă, împreună cu întreaga Biserică irlandeză şi cu păstorii săi, pentru disponibilitatea de a primi în dieceza sa un eveniment pe cât de angajant pe atât de entuziasmant, aş îndrăzni să spun aproape decisiv pentru familii şi pentru întreaga Biserică, irlandeze, europene, din lumea întreagă.

***

Intervenţia E.S. Mons. Diarmuid Martin

Aşa cum afirma arhiepiscopul Paglia, Întâlnirea Mondială a Familiilor care se va ţine la Dublin de la 22 la 26 august 2018 face parte în mod intim dintr-un proces eclezial iniţiat de Papa Francisc aproape imediat după alegerea sa. Este semnificativ că Papa Francisc a ales familia ca temă a primului Sinod al Episcopilor din pontificatul său şi că a lansat o nouă metodologie pentru Sinod care a cuprins consultarea familiilor. Acest proces este încă în desfăşurare.

Este interesant de notat că şi sfântul Papă Ioan Paul al II-lea a ales ca temă a primului său Sinod (1980) pe cea a Misiunii familiei în lumea contemporană. La recentul Sinod a trebuit să mă consider un veteran, fiind unul dintre puţinii care am luat parte, în diferite funcţii, la Sinodul din 1980 şi la cele din 2014 şi 2015.

Alegerea Dublinului pentru a IX-a Întâlnire Mondială a Familiilor a fost anunţată la Philadelphia. Puţin după aceea am fost la Roma pentru Sinodul din 2015 şi în timp ce intram în sala sinodală dimineaţă, Papa Francisc mi-a spus: „Amintiţi-vă, Dublin începe astăzi”.

În gândirea Papei Francisc, a IX-a Întâlnire Mondială a Familiilor la Dublin nu este un eveniment izolat. Face parte dintr-un proces de discernământ şi încurajare, de însoţire şi animare a familiilor. Face parte dintr-un program de reînnoire a atenţiei pastorale a Bisericii şi îngrijire pastorală a familiei şi pentru familii. Întâlnirea Mondială din 2018 se va ţine la Dublin, dar este un eveniment al întregii Biserici, cu speranţa ca el să fie o etapă decisivă pentru aplicarea roadelor procesului sinodal şi al Exortaţiei apostolice Amoris laetitia.

Întâlnirea va fi un eveniment semnificativ pentru Biserica din Irlanda şi pentru familiile irlandeze. Irlanda – în pofida a ceea ce pot crede mulţi – are o cultură puternică a familiei. Este o ţară tânără. 21,6% din populaţie are vârsta de mai puţin de 15 ani şi 16,9% are peste 60 de ani, în timp ce în confruntare cu Italia populaţia cu peste 60 de ani este dublul decât cea sub 15 ani. Irlanda are nivelul de căsătorii mai ridicat decât Italia şi un număr de divorţuri cu mult inferior. Indicele de fertilitate în Irlanda este 2, în timp ce în Italia este 1.4, cu mult sub pragul de înlocuire.

Spuse acestea, Irlanda este o ţară foarte deschisă şi este deschisă la toate presiunile culturii seculare occidentale referitoare la căsătorie şi la familie. De aceea tema aleasă pentru Întâlnirea Mondială a Familiilor doreşte să sublinieze rolul familiei în cadrul societăţii şi contribuţia familiilor la stabilitatea şi la sănătatea generală a societăţii.

Multe familii din Irlanda suferă sub povara unei situaţii economice precare. Este în curs o criză imobiliară. Programele de cateheză ale Bisericii despre căsătorie şi familie au nevoie de o transformare completă, în linie cu ceea ce este schiţat în Amoris laetitia.

De aceea pregătirea pentru Întâlnirea din Dublin va fi întemeiată pe un proces de cateheză – bazat pe Exortaţia apostolică – ce va avea loc în toată Biserica din Irlanda în 2017, cu speranţa că acest proces catehetic să fie împărtăşit de alte Biserici din lume, îndeosebi în Europa, cu care Irlanda împărtăşeşte multe provocări. Întâlnirea Mondială a Familiilor la Dublin, mai mult decât Întâlnirile precedente, ar trebui să fie în pregătirea sa un eveniment mondial.

Familia nu este numai obiectul atenţiei Bisericii. Sinodul Episcopilor a subliniat rolul vital al familiilor ca adevărate protagoniste ale reînnoirii şi transmiterii credinţei la generaţiile viitoare. Familiile asumă acest rol prin participarea activă în slujirea Bisericii, mai ales prin autenticitatea vieţii lor zilnice, în familie şi acasă. Soţii mărturisesc duioşia iubirii lui Dumnezeu prin iubirea lor reciprocă şi prin îngrijirea şi formarea propriilor copii. Întâlnirea Mondială a Familiilor trebuie să fie o ocazie pentru a încuraja şi a susţine familiile în această misiune.

Nu este uşor a fi un părinte în lumea de astăzi. Exortaţia apostolică a Papei Francisc conţine multe elemente care pot să-i inspire şi să-i însoţească pe părinţi. Amoris laetitia conţine numeroase sfaturi foarte frumoase pentru educaţia copiilor. În faţa numeroaselor provocări ale culturii schimbate a căsătoriei şi a familiei, Biserica este chemată să însoţească familiile în mod nou pentru a permite familiilor să facă o experienţă mai profundă a bucuriei Evangheliei trăite în familie.

În afară de asta este vital ca Biserica şi societatea să se angajeze pentru a permite familiilor să experimenteze în manieră mai deplină această bucurie, prin măsuri politice, sociale şi economice corespunzătoare în sprijinul familiilor, ajutând să se înlăture poverile pe care ele trebuie să le înfrunte.

Speranţa este ca Întâlnirea Mondială a Familiilor la Dublin să fie o sărbătoare a mărturiei iubirii lui Dumnezeu revelate în Isus Cristos. Vocaţia perechilor creştine, susţinute de sacramentul Căsătoriei, este o chemare de a mărturisi această iubire şi de a experimenta bucuria care se naşte din împărtăşirea iubirii lui Isus cu aceia care se află în dificultate.

***

Titlul celei de-a IX-a Întâlniri Mondiale a Familiilor (Dublin 2018)

Evanghelia familiei, bucurie pentru lume.

***

Precedentele ediţii ale Întâlnirilor Mondiale ale Familiilor (1994-2015)

Sfântul Ioan Paul al II-lea

I – Roma 1994 (8-9 octombrie)

Anul internaţional al familiei

„Familia: inimă a civilizaţiei iubirii”

II – Rio de Janeiro 1997 (4-5 octombrie)

„Familia: dar şi angajare, speranţă a omenirii”

III – Roma 2000 (11-15 octombrie)

Anul sfânt jubiliar

„Copiii, primăvară a familiei şi a societăţii”

IV – Manila 2003 (22-26 ianuarie)

„Familia creştină: o veste bună pentru al treilea mileniu”

(Sfântul Ioan Paul al II-lea în legătură tv)

Benedict al XVI-lea

V – Valencia 2006 (1-9 iulie)

„Transmiterea credinţei în familie”

VI – Ciudad de Mexico 2009 (13-18 ianuarie)

„Familia formatoare la valorile umane şi creştine”

(Benedict al XVI-lea în legătură tv)

VII – Milano 2012 (30 mai – 3 iunie)

„Familia, munca şi sărbătoarea”

Francisc

VIII – Philadelphia 2015 (22-27 septembrie)

„Iubirea este misiunea noastră. Familia pe deplin vie”

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

 

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.