Categorii

Comunicat al Secretariatului General al Sinodului Episcopilor (19 septembrie 2017)

De la 11 la 15 septembrie 2017, la Auditorium din Curia generală a iezuiţilor, s-a ţinut Seminarul internaţional despre condiţia tineretului în lume, ca pregătire pentru a XVI-a Adunare Generală Ordinară a Sinodului Episcopilor cu tema Tinerii, credinţa şi discernământul vocaţional, prevăzută pentru luna octombrie 2018.

La Seminar au participat 82 de invitaţi provenind din cele cinci continente: 21 de tineri, 17 experţi din universităţi ecleziastice, 15 experţi din alte universităţi, 20 de formatori şi lucrători din pastoraţia tineretului, 9 reprezentanţi din organismele Sfântului Scaun. Din punct de vedere geografic, 52 de participanţi erau europeni, 18 din Americi, 7 asiatici, 4 africani, 1 australiană. Deosebit de semnificativă a fost prezenţa de tineri din diferite contexte geografice, socio-culturale şi religioase: ei au contribuit activ la zilele de studiu, chiar introducând şi încheind lucrările cu experienţele lor de viaţă şi cu reflecţiile lor. Deoarece Seminarul era deschis tuturor celor interesaţi de temă, au luat parte circa 50 de oaspeţi, între care unii tineri.

În timpul sesiunilor autoritare, catedraticii au tratat prin comunicările lor temele prevăzute de program: tinerii şi identitatea, tinerii şi proiectarea, tinerii şi alteritatea, tinerii şi tehnologia, tinerii şi transcendenţa. Fiecăreia dintre teme i-a fost dedicată o sesiune: cele de dimineaţă au fost introduse de o meditaţie biblică şi după fiecare comunicare a urmat o dezbatere amplă şi participată, prelungită după aceea în cercurile lingvistice în italiană, engleză, franceză şi spaniolă.

Prima sesiune, care a avut loc luni după-amiază, s-a deschis cu un salut al cardinalului Lorenzo Baldisseri şi o reflecţie biblică a cucernicului părinte Giulio Michelini, O.F.M. După aceea, a fost dat cuvântul mărturiilor emoţionante a cinci tineri, referitoare, printre altele, la situaţii concrete din conflictul de război, din recuperarea valorilor, din confruntarea cu provocările zilnice, din angajare şi din alegerile de viaţă. În sfârşit, profesorul Alessandro Rosina şi profesoara Cecilia Costa au introdus lucrările.

Primei teme, cea referitoare la identitate, a fost dedicată a doua sesiune, marţi 12 septembrie, înainte de amiază, atunci când au fost două comunicări: Tinerii şi tinerele de astăzi în căutarea identităţii, îngrijită de mons. Philippe Bordeyne; Locurile care plăsmuiesc identitatea tinerilor, îngrijită de dr. Chiara Amirante. În aceste contexte au reieşit diferite alte teme, între care importanţa educaţiei în vederea formării unei identităţi complete care să răspundă la nevoia de orientare şi de reconciliere împărtăşită de mulţi tineri.

Tema proiectării a fost obiectul a două comunicări în timpul celei de-a treia sesiuni, după-amiază: Tinerii şi munca, îngrijită de prof. Leonardo Becchetti; Tinerii şi migraţiile, îngrijită de prof. Rosa Aparicio Gómez. A reieşit din lucrări împletirea aspectelor, deoarece mulţi tineri emigrează din propriile ţări nu numai pentru a scăpa de situaţii de violenţă şi de război, ci pentru a putea construi un viitor mai bun care pare să le fie închis lor în locurile de origine.

A patra sesiune, miercuri 13 septembrie, înainte de amiază, a tratat tema alterităţii prin două comunicări: Tinerii şi angajarea socială, a prof. Alvin Ang; Tinerii şi angajarea politică, a prof. Angela Cristiana Calvo. S-a evidenţiat că, din cauza unei neîncrederi generale în lumea politicii, tinerii preferă să se implice mai ales la nivel social în proiecte de solidaritate.

Temei tehnologiei a fost dedicată, miercuri după-amiază, a cincea sesiune, cu două comunicări: Tinerii şi scenariile viitoare ale dezvoltării tehnologice, îngrijită de părintele Eric Salobir, O.P.; Tinerii şi repercusiunile antropologice ale dezvoltării tehnologice, îngrijită de părintele Ferdinand Muhigirwa, S.I. A reieşit cum raportul tinerilor cu noile tehnologii mediatice deschide noi orizonturi care, pe de o parte, ridică problematici complexe la nivel antropologic, moral şi relaţional, pe de altă parte prospectează parcursuri interesante pentru evanghelizare.

Transcendenţa a fost tema celei de-a şasea sesiuni, joi înainte de amiază, dezvoltată în două comunicări: Tinerii, sacrul şi credinţa, a prof. Franco Garelli; Tinerii şi Biserica, a prof. Maria Marcela Mazzini. Intervenţiile au ilustrat cum căutarea transcendentului este trăită astăzi de tineri nu numai prin diferite forme de spiritualitate, ci şi în cadrul Bisericii care, deschisă la ascultarea tinerilor, în multe cazuri prezintă persoana lui Isus în mod implicator.

În a şaptea sesiune a fost prezentată o sinteză a lucrărilor diferitelor cercuri lingvistice şi prof. Eugenio Gaudio, rector al Universităţii de Studii din Roma „Sapienza”, a ţinut o conferinţă despre tinerii şi universitatea.

În a opta şi ultima sesiune s-a făcut un bilanţ şi au fost indicate perspectivele în vederea apropiatului Sinod. Tinerii au prezentat un material video în care au sintetizat experienţa lor, care se poate rezuma în fraza: „suntem o familie, să ne ascultăm şi să creştem împreună”. Din acest slogan reiese dorinţa tinerilor de a găsi în Biserică o casă, o familie şi o comunitate unde să poată maturiza propriile alegeri de viaţă şi să contribuie la binele comun. După aceea, prof. Alessandro Rosina şi prof. Cecilia Costa au prezentat o sinteză generală a lucrărilor, în care au fost evidenţiate fie premisele şi condiţiile pentru a însoţi noile generaţii, fie angajarea şi dorinţa Bisericii în a răspunde la cererile tinerilor de a fi protagonişti în construirea unei lumi mai bune.

Cardinalul Lorenzo Baldisseri a încheiat lucrările mulţumind participanţilor şi confirmând că Biserica, rămânând în ascultarea tinerilor, doreşte să se lase stimulată de ei în vederea reînnoirii misionare invocate de papa Francisc.

Se face cunoscut că toate canalele de Facebook, Twitter şi Instagram folosite în timpul Seminarului rămân deschise – la expresia Synod2018 – şi după încheierea lucrărilor.

(După L’Osservatore Romano, 20 septembrie 2017)

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.