Categorii

Combateți ura, meschinăria şi prejudecățile

Cu ocazia celei de-a 170-a aniversări de la întemeierea revistei „La Civiltà Cattolica”, papa a trimis comunităţii iezuiţilor care o redactează un mesaj autograf. Prezentăm în continuare transcrierea textului, publicat pe coperta primului fascicul din ianuarie 2020 al revistei, care va apare sâmbătă 4 ianuarie.

În urmă cu 170 de ani, fericitul Pius al IX-lea a cerut Societății lui Isus să întemeieze „La Civiltà Cattolica”. De atunci ea însoţeşte cu fidelitate pe papa. Mulţumesc pentru ajutorul pe care mi-l oferiți şi mie.

Continuați să trăiți dinamica dintre viaţă şi gândire cu ochi care ascultă, știind că „civilizația catolică” este aceea a bunului samaritean.

Vă urez să fiți creativi în Dumnezeu explorând noi drumuri, grație şi noii respirații universale care însuflețește revista: se simt urcând din pagini glasurile din atâtea frontiere care se ascultă.

Faceţi discernământ asupra limbajelor, combateți ura, meschinăria şi prejudecata. Şi mai ales nu vă mulțumiți să faceţi propuneri de peticire sau de sinteză abstractă: acceptați în schimb provocarea neliniștilor suprapline din timpul prezent, în care Dumnezeu acţionează mereu.

Franciscus

______________________

A sfida neliniștile din timpul prezent

De Antonio Spadaro

„La Civiltà Cattolica” tocmai a împlinit 170 de ani. Revista trăieşte, astăzi ca şi atunci, dintr-un raport special cu pontiful, şi atunci papa Francisc, pentru a sărbători evenimentul, a trimis directorului un mesaj scris cu propria mână. Textul este publicat pe coperta primului fascicul din ianuarie 2020 al revistei, care va apare sâmbătă 4 ianuarie.

El începe astfel: „În urmă cu 170 de ani, fericitul Pius al IX-lea a cerut Societății lui Isus să întemeieze «La Civiltà Cattolica»”. Francisc aminteşte că revista se naște la cererea explicită a papei, care a fost deci fondatorul ei. De fapt, la 9 ianuarie 1850, Pius al IX-lea, care în acel timp locuia se afla la Portici, lângă Napoli, a primit în audiență privată pe prepozitul general al Societății lui Isus, Jan Roothaan. În acel colocviu a poruncit cu autoritate ca să se demareze, din partea iezuiţilor, publicarea revistei. Primul fascicul a fost tipărit la Napoli la 6 aprilie 1850, într-o mică tipografie situată în curtea din via San Sebastiano. În acești 170 de ani „La Civiltà Cattolica” a urmărit istoria Bisericii, a Italiei şi a lumii. A trecut prin cele două războaie mondiale, Conciliul al II-lea din Vatican şi a văzut încheierea a 11 pontificate. A răsfoi culegerea celor 4.069 de fascicole publicate până astăzi înseamnă a parcurge istoria contemporană, intrând în pliurile sale şi în motivațiile sale.

„La Civiltà Cattolica” a devenit astăzi o „revistă internațională a iezuiţilor”. Internațională prin privirea sa din totdeauna amplă la lume şi la tensiunile sale geopolitice şi religioase; internațională pentru că din aprilie 2017 revista este publicată în 5 limbi; internațională pentru că din februarie 2018 colegiul scriitorilor s-a lărgit grație unui grup de 12 „corespondenți” din toată lumea, dar şi atâtor alți iezuiți din diferite naţiuni. Papa Francisc ne întărește pe acest drum când, în biletul său, scrie: „Vă urez să fiți creativi în Dumnezeu explorând noi drumuri, grație şi noii respirații universale care însuflețește revista: se simt urcând din pagini glasurile din atâtea frontiere care se ascultă”. Şi acest dialog între frontiere ne cufundă în lume şi în tensiunile sale, în nodurile sale politice globale.

Ne cere Francisc în mesajul său: „Continuați să trăiți dinamica dintre viaţă şi gândire cu ochi care ascultă, știind că «civilizația catolică» este aceea a bunului samaritean”. O afirmație fulgerătoare, care este asemănătoare cu aceea spusă pentru prima dat directorului nostru în timpul interviului din 2013: „Biserica este un spital de campanie”. Şi Francisc ne spuse deja asta în 2017: scrierea voastră „să fie o scriere care tinde să înțeleagă răul, dar şi să verse untdelemn pe rănile deschise, să vindece”.

Ne mai cere papa: „Faceţi discernământ asupra limbajelor, combateți ura, meschinăria şi prejudecata”. Această frază exprimă conştiinţa că astăzi este necesar un discernământ nu numai asupra conținuturilor, ci şi asupra limbajului. Este o temă asupra căreia Francisc a revenit de mai multe ori. Însă astăzi ne impresionează mai ales faptul că ne cere să combatem meschinăria. Ne amintim bine ceea ce a scris în Amoris laetitia: „Este meschin să ne oprim ca să luăm în considerare numai dacă acțiunea unei persoane răspunde sau nu unei legi sau unei norme generale, pentru că acest lucru nu este suficient pentru a discerne şi a asigura o fidelitate deplină faţă de Dumnezeu în existenţa concretă a unei fiinţe umane” (nr. 304). Francisc vrea ca scrierea noastră să îmbrăţişeze viaţa umană, să nu aibă „ochelari de cal”, să nu se ascundă în spatele evidenței, să nu judece prin norme rigide şi surde.

În sfârşit, papa ne cere: „Şi mai ales nu vă mulțumiți să faceţi propuneri de peticire sau de sinteză abstractă: acceptați în schimb provocarea neliniștilor suprapline din timpul prezent, în care Dumnezeu acţionează mereu”. În aceste cuvinte percepem o viziune despre lume care nu vede un Dumnezeu absent, dezamăgit, așadar străin de realitate, ci mereu „în acțiune”. În acest cadru, provocarea este oferită de „neliniștile din timpul prezent”, pe care Francisc le definește „suprapline”.

Francisc cere revistei „La Civiltà Cattolica” să nu domesticească neliniștile, să le dea aer, să le perceapă şi să facă discernământ asupra lor, fără a opta pentru soluții ușoare şi prêt-à-porter, capabile să stingă şi Duhul, care în schimb mișcă şi dă naștere la unele din aceste neliniști.

(După L’Osservatore Romano, 31 decembrie 2019)

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.