Categorii

Cardinalul Piacenza către duhovnici: „Revărsaţi milostivirea peste cei care se prezintă la voi”

„Fiţi fericiţi că sunteţi instrumente ale milostivirii divine, primiţi în voi  milostivirii divine şi revărsaţi-o cu iubire inefabilă asupra celor care se prezintă la confesionalul vostru!”. Este invitaţia pe care penitenţiarul major, cardinalul Mauro Piacenza, o adresează tuturor duhovnicilor şi penitenţiarilor din bazilicile romane într-o scrisoare trimisă cu ocazia Crăciunului.

Tocmai de la acest eveniment, „de la amintirea vie a Naşterii lui Cristos”, primeşte „o lumină deosebită tocmai Sacramentul Reconcilierii, încredinţat Bisericii pentru ca să administreze Sângele Celui care urmează să se nască, pentru a purifica şi pentru a plăsmui, pentru a elibera şi pentru reînnoi, pentru a-l face pe însuşi Isus să se nască în inima penitenţilor”, scrie cardinalul.

„Confesionalul devine martor privilegiat al acelui mister special al Crăciunului care este reconcilierea cu Tatăl, justificarea păcătosului, «eliberarea» şi reînnoirea harului Botezului în el”, mai subliniază în scrisoare. Confesionalul, „care vede Biserica generând mereu din nou pe fiii săi”, asumă astfel „trăsăturile «peşterii din Betleem», în care Cristos urmează să se nască şi unde totul şi toţi colaborează să primească venirea sa”.

„Pruncul Divin, care zace în iesle, domneşte în înseşi inima duhovnicului, care împreună cu El aşteaptă sosirea penitenţilor, aşa cum Mama şi tatăl purtător de grijă aşteptau venirea păstorilor, pentru a-l oferi privirilor lor pline de uimire adoratoare”, mai continuă cardinalul.

Care aminteşte, în sfârşit, figura Fecioarei Maria: „Biserica, toată sfântă şi în acelaşi timp nevoiaşă de purificare, se pregăteşte pentru naşterea Răscumpărătorului privind la Neprihănita, la Tota Pulchra”, scrie el, „de fapt, pentru niciunul dintre membrii săi Biserica nu se va putea lăuda cu o curăţie comparabilă cu aceea a Sfintei Fecioare Maria”. „Cu libertatea sa preacurată”, Sfânta Fecioară Maria „a consimţit la voinţa Tatălui, care prin lucrarea Duhului Sfânt a putut să-l zămislească pe Fiul lui Dumnezeu mai întâi în inima sa şi apoi în sânul său, care l-a îmbrăcat, aşa cum numai o mamă poate să facă, în înseşi omenitatea noastră, sintetizează în ea înseşi misterul medierii mântuitoare a Bisericii, luminând şi plăsmuind încontinuu inima duhovnicului, pentru ca să se dilate, cu o disponibilitate totală şi mereu crescândă, la măreţia Preoţiei care îl asociază, ca instrument viu şi necesar, la marea lucrare a mântuirii, pentru ca Isus Cristos să se poată nască şi să poată învia, din nou şi iarăşi, în inima fiecărui penitent”, afirmă Piacenza.

De aici încurajarea adresată duhovnicilor şi penitenţiarilor care, „în special la aceste sărbători, au fost chemaţi să colaboreze sacramental cu Domnul care vine pentru reînnoirea spirituală a poporului creştin”. Spre ei îndreaptă şi cea mai profundă recunoştinţă „pentru slujirea foarte preţioasă prestată în mod neobosit” şi „urările cele mai sincere de Crăciun Fericit şi un An Nou al Domnului bogat în toate harurile de convertire şi de sfinţenie”.

(După Vatican Insider, 20 decembrie 2018)

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.