Categorii

Cardinalul Baldisseri despre receptarea lui Amoris laetitia: Mult interes

cardinal-baldisseri„La cinci luni de la publicare pot spune că textul a fost primit cu imens interes, deci era foarte aşteptat”. Cuvinte ale cardinalului Lorenzo Baldisseri. Secretarul general al sinodului episcopilor face un bilanţ asupra receptării lui Amoris laetitia. Secretariatul sinodului, pentru „a cunoaşte mai bine” repercusiunile exortaţiei apostolice, în mai a cerut diferitelor conferinţe episcopale şi fiecărui episcop să trimită ştiri despre aplicarea sa. Şi, face cunoscut cardinalul într-un interviu publicat în ultimul număr al revistei Famiglia Cristiana, „primele răspunsuri confirmă primirea foarte pozitivă şi indică necesitatea de a aprofunda aplicarea sa pastorală”. De fapt, subliniază cardinalul răspunzând la întrebările lui Alberto Bobbio, este vorba despre „un text bogat în teme, care are nevoie de o lectură lentă şi în mai multe etape, cu teme care interesează mai mult, pentru a merge apoi înainte”.

Mai ales, remarcă Baldisseri, care la 8 aprilie a prezentat documentul pontifical în Sala de Presă a Sfântului Scaun împreună cu cardinalul arhiepiscop de Viena, Christoph Schönborn, Amoris laetitia „a ajuns la diferite straturi sociale, a fost citită cu interes de cel care are o credinţă diferită de cea catolică, aş spune chiar de ideologii diferite, atât în privinţa conţinuturilor cât şi a limbajului accesibil, comprehensibil şi profund”. Aşadar, „oamenii s-au regăsit, fiecare în condiţia sa de membru al familiei, îndeosebi prin problemele tratate”. Un document care a reuşit în acţiunea grea de a trece pragul graniţelor ecleziale. Şi pentru că, afirmă el, „Papa a reuşit în acţiunea de a scrie un text apropiat de persoane şi relevant pentru diferitele lor situaţii, care a fost primit ca un cuvânt autoritar în măsură să marcheze un drum, acea via caritatis indicată de Evanghelie pentru a face binele concret posibil”.

Însă este vorba despre un text care trebuie să fie coborât în diferitele realităţi, adesea destul de eterogene, din fiecare continent. Desigur o lucrare care nu este uşoară. Dar acest lucru nu trebuie să descurajeze. Însăşi „Amoris laetitia – afirmă Baldisseri – explică faptul că sunt foarte diferite între ele culturile şi orice principiu general are nevoie să fie «înculturat» dacă vrea să fie respectat şi aplicat. Bisericile locale în toate continentele au început această lucrare, în sine obişnuită în Biserică, cu perspective şi propuneri concrete”. Şi, chiar dacă este „încă devreme” pentru a verifica rezultatele acestei angajări, se poate spune deja că „trebuie întărită reflecţia teologică şi canonică, pentru a pune în practică orientările documentului şi a găsi noi căi pastorale în contextul fiecărei Biserici locale”.

De altfel, însuşi Papa a fost cel care a cerut o schimbare a pasului în pastoraţia familiei. Este ceea ce are loc? „Mulţi episcopi – răspunde Baldisseri – au reunit deja clerul lor pentru a îmbunătăţi slujirea pastorală a familiilor. În cadrul comisiilor pentru familie în diferite cazuri au fost găsite câteva îndatoriri mai specifice pentru a-i însoţi pe soţi şi familiile, de exemplu în primii ani de căsătorie sau în perioadele de dificultăţi deosebite sau chiar de criză. Se constituie multe centre noi de consultanţă pentru a încadra mai bine pastoraţia familială. Documentul este considerat un instrument excelent şi adecvat timpurilor pentru reînnoirea pastoraţiei familiale”. Desigur, afirmă el, „nu lipsesc idei diferite şi persoane care cu greu pot să ţină ritmul, prea lente ca să accepte o nouă metodă de a face pastoraţie”, dar de acum „calea este trasată”. De fapt, Papa Francisc „ne cere astăzi să regândim familia în lumina câtorva cuvinte fundamentale. Înainte de toate cuvântul «iubire»”. Şi apoi „cele trei cuvinte care apar în titlul celui de-al optulea capitol: a însoţi, a discerne şi a integra. Nu se referă numai la fragilităţi, despre care vorbeşte capitolul acela. Au o valoare pentru toată dinamica familială”.

(După L’Osservatore Romano, 10 septembrie 2016)

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.