Categorii

Călătoria Apostolică a Sfântului Părinte Francisc în Thailanda şi Japonia (19-26 Noiembrie 2019)

Întâlnirea cu autoritățile, cu societatea civilă şi cu corpul diplomatic

Sala „Inner Santi Maitri” din Government House (Bangkok)

Joi, 21 noiembrie 2019

Domnule prim ministru,

Membri ai guvernului şi ai corpului diplomatic,

Stimați responsabili politici, civili şi religioși,

Doamnelor şi domnilor!

Sunt recunoscător pentru oportunitatea de a fi printre voi şi de a putea vizita această ţară, bogată în atâtea minunății naturale şi păzitoare în mod splendid a tradițiilor spirituale şi culturale ancestrale cum este aceea a ospitalității, pe care o experimentez astăzi personal şi pe care aş dori s-o iau asupra mea pentru a propaga şi a mări legăturile de prietenie mai mare între popoare.

Multe mulțumiri, domnule prim ministru, pentru primirea dumneavoastră, pentru cuvintele dumneavoastră de bun-venit  şi pentru gestul dumneavoastră de umilinţă responsabilă. Mulţumesc, pentru că în această după-amiază voi avea posibilitatea de a face o vizită de curtoazie Maiestății Sale regele Rama al X-lea şi familiei regale. Reînnoiesc mulțumirea mea Maiestății Sale pentru invitaţia sa respectuoasă de a vizita Thailanda, precum şi cele mai bune auspicii ale mele pentru domnia sa însoțindu-i-le cu un omagiu sincer adus memoriei tatălui său răposat.

Sunt bucuros să vă pot saluta şi să mă întâlnesc cu voi, autorități guvernamentale, religioase şi ale societății civile, în persoana cărora adresez salutul meu în special întregului popor thailandez. Omagiile mele şi corpului diplomatic. Cu această ocazie nu pot să nu manifest cele mai bune urări ale mele după recentele alegeri, care au reprezentat o întoarcere la procesul democratic normal.

Mulţumesc tuturor celor care au lucrat pentru realizarea acestei vizite.

Ştim că astăzi problemele pe care lumea noastră le înfruntă sunt, de fapt, probleme globale; implică toată familia umană şi cer să se dezvolte un efort hotărât pentru dreptatea internațională şi solidaritatea între popoare. Consider relevant să subliniez că, în aceste zile, Thailanda va încheia perioada sa de președinție a ASEAN, expresie a angajării sale istorice asupra problemelor mai ample care se referă la popoarele din toată zona asiatică de sud-est precum şi a interesării sale constante pentru a favoriza cooperarea politică, economică şi culturală în regiune.

Ca națiune multiculturală şi caracterizată de diversitate, Thailanda recunoaște, deja de mult timp, importanţa de a construi armonia şi coexistența pașnică între numeroasele sale grupuri etnice, arătând respect şi apreciere faţă de diferitele culturi, grupuri religioase, filozofii şi idei. Epoca actuală este marcată de globalizare, considerată prea des în termeni strict economico-financiari şi înclinată să șteargă caracteristicile esențiale care configurează şi generează frumusețea şi sufletul popoarelor noastre; în schimb experienţa concretă a unei unităţi care să respecte şi să găzduiască diferențele este de inspirație şi de stimulent pentru toţi cei care au la inimă lumea aşa cum dorim s-o lăsăm generațiilor viitoare.

Felicit inițiativa de a crea o „Comisie Etico-Socială”, în care aţi invitat să participe religiile tradiționale din ţară, cu scopul de a primi contribuțiile lor şi de a menține vie memoria spirituală a poporului vostru. În acest sens, voi avea oportunitatea de a mă întâlni cu supremul patriarh budist, ca semn al importanței şi al urgenței de a promova prietenia şi dialogul interreligios şi în afară de asta ca slujire adusă armoniei sociale şi construirii de societăți drepte, sensibile şi inclusive. Doresc să asigur personal toate eforturile comunităţii catolice mici dar vii, pentru a menține şi a promova caracteristicile atât de speciale ale thailandezilor, evocate în imnul vostru național: pașnici şi afectuoși, dar nu leneși; şi cu propunerea fermă de a înfrunta tot ceea ce ignoră strigătul atâtor fraţi şi surori ai noştri, care doresc cu ardoare să fie eliberați de jugul sărăciei, al violenței şi al nedreptății. Această ţară are ca nume „libertate”. Ştim că aceasta este posibilă numai dacă suntem capabili să ne simţim coresponsabili unii de alţii şi să depășim orice formă de inegalitate. Așadar trebuie lucrat pentru ca persoanele şi comunitățile să poată avea acces la educație, la muncă demnă, la asistență sanitară, şi în acest mod să ajungă la nivelurile minime indispensabile de sustenabilitate care să facă posibilă o dezvoltare umană integrală.

În această privință, vreau să mă opresc pe scurt asupra mișcărilor migratoare, care constituie unul din semnele caracteristice ale timpului nostru. Nu atât pentru mobilitatea în sine, cât mai ales pentru condițiile în care aceasta se desfășoară, fenomen care reprezintă una din principalele probleme morale de înfruntate pentru generația noastră. Criza migratoare mondială nu poate să fie ignorată. Thailanda însăși, cunoscută pentru primirea pe care a acordat-o migranţilor şi refugiaților, s-a aflat în faţa acestei crize datorate fugii tragice a refugiaților din țările vecine. Doresc, încă o dată, ca întreaga comunitate internațională să acționeze cu responsabilitate şi clarviziune, să poată rezolva problemele care duc la acest exod tragic şi să promoveze o migrație sigură, ordonată şi reglementată. Fie ca orice națiune să poată pregăti dispozitive eficiente cu scopul de a proteja demnitatea şi drepturile migranţilor şi refugiaților, care înfruntă pericole, incertitudini şi exploatare în căutarea libertății şi a unei vieți demne pentru propriile familii. Nu este vorba numai de migranţi, este vorba şi de faţa pe care vrem s-o dăm societăților noastre.

Şi, în acest sens, mă gândesc la acele femei şi la acei copii din timpul nostru care sunt deosebit de răniți, violentați şi expuși oricărei forme de exploatare, sclavie, violență şi abuz. Exprim recunoștința mea guvernului thailandez pentru eforturile sale menite să extirpe acest flagel, precum şi tuturor persoanelor şi organizațiilor care lucrează neobosit pentru a dezrădăcina acest rău şi a oferi un parcurs de demnitate. Anul acesta, în care se celebrează a 30-a aniversare a Convenției despre Drepturile Copilăriei şi Adolescenței, suntem invitați să reflectăm şi să lucrăm cu hotărâre, statornicie şi celeritate asupra necesității de a proteja bunăstarea copiilor noştri, asupra creșterii lor fizice, psihologice şi spirituale[1]. Viitorul popoarelor noastre este legat, în largă măsură, de modul în care vom garanta copiilor noştri un viitor în demnitate.

Doamnelor şi domnilor, astăzi mai mult ca oricând societățile noastre au nevoie de „artizani ai ospitalității”, bărbați şi femei care să se îngrijească de dezvoltarea integrală a tuturor popoarelor, în sânul unei familii umane care să se angajeze să trăiască în dreptate, în solidaritate şi în armonie fraternă. Voi, fiecare din propria poziție, dedicați viaţa pentru a contribui ca slujirea adusă binelui comun să poată ajunge în toate colțurile acestei naţiuni: aceasta este una din misiunile cele mai nobile ale unei persoane. Cu aceste sentimente, şi urându-vă ca să puteți duce înainte misiunea încredinţată vouă, invoc belșugul binecuvântărilor divine asupra acestei naţiuni, asupra autorităților sale şi asupra locuitorilor săi. Şi îi cer Domnului ca să conducă pe fiecare dintre voi şi familiile voastre pe cărările înţelepciunii, dreptății şi păcii. Mulţumesc!

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

[1] Cf. Discurs adresat corpului diplomatic, 7 ianuarie 2019.

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.