Categorii

Călătoria Apostolică a Sfântului Părinte Francisc în Thailanda şi Japonia (19-26 Noiembrie 2019)

Vizita la Sophia University

Sophia University, Tokyo

Marți, 26 noiembrie 2019

Iubiți fraţi şi surori!

Sunt foarte fericit să fiu cu voi pentru câteva minute la sfârşitul vizitei mele apostolice, înainte de a părăsi Japonia şi a mă întoarce la Roma. Este luarea de rămas-bun.

Șederea mea în această ţară a fost scurtă dar intensă. Îi mulţumesc lui Dumnezeu şi întregului popor japonez pentru oportunitatea de a vizita această ţară, care a lăsat o amprentă puternică în viaţa sfântului Francisc Xaveriu şi unde atâția martiri au dat mărturia credinţei lor creştine. Deşi creştinii sunt o minoritate, prezența lor se simte. Eu însumi pot atesta stima generală faţă de Biserica catolică şi sper ca acest respect reciproc să poată crește în viitor. Am observat şi că, în pofida eficienței şi a ordinii care caracterizează societatea japoneză, se percepe că se dorește şi se caută ceva mai mult: o dorință profundă de a crea o societate tot mai umană, mai compătimitoare, mai milostivă.

Studiul şi meditația fac parte din orice cultură, iar cultura voastră japoneză este, în acest sens, orgolioasă de patrimoniul său antic şi bogat. Japonia a fost în măsură să integreze gândirea şi religiile din Asia în ansamblul lor şi să creeze o cultură cu identitate specifică. Școala Ashikaga, care l-a impresionat mult pe sfântul Francisc Xaveriu, este un exemplu al capacității culturii japoneze de a absorbi şi a transmite cunoașterea. Centrele de studiu, meditație şi cercetare continuă să desfășoare un rol important în cultura de astăzi. Pentru acest motiv, este necesar să mențină autonomia lor şi libertatea lor, ca garanție a unui viitor mai bun. Deoarece universitățile rămân locul principal în care sunt formați viitorii lideri, este nevoie ca şi cunoașterea şi cultura în toată mărimea lor să inspire toate aspectele instituțiilor educative făcându-le tot mai inclusive şi capabile să genereze oportunitate şi promovare socială.

Sophia. Întotdeauna omul, cu scopul de a gestiona propriile resurse în mod constructiv şi eficient, a avut nevoie de adevărata Sophia, de adevărata Înţelepciune. Într-o societate aşa de competitivă şi orientată tehnologic, această Universitate ar trebui să fie nu numai un centru de formare intelectuală, ci şi un loc în care o societate mai bună şi un viitor mai bogat în speranţă pot să ia formă. În spiritul enciclicei Laudato si’, aş adăuga că iubirea faţă de natură, aşa de tipică a culturilor asiatice, aici ar trebui să se exprime într-o preocupare inteligentă şi anticipatoare faţă de protejarea pământului, casa noastră comună. Preocupare care se poate conjuga cu promovarea unei noi cunoașteri științifice în măsură să lărgească şi să pună în discuție orice tentativă reducționistă din partea paradigmei tehnocratice (cf. nr. 106-114). Să nu pierdem din vedere că „umanitatea autentică, ce invită la o nouă sinteză, pare să locuiască în mijlocul civilizației tehnologice, aproape în mod imperceptibil, ca negura care se strecoară sub o ușă închisă. Va fi o promisiune permanentă, în pofida a toate, care răsare ca o rezistență îndărătnică a ceea ce este autentic?” (ibid., 112).

Universitatea Sophia s-a remarcat mereu printr-o identitate umanistă, creştină şi internațională. Încă de la întemeierea sa, Universitatea a fost îmbogățită de prezența de profesori care proveneau din diferite țări, uneori şi din țări care erau în conflict între ele. Totuşi, toţi erau uniţi de dorința de a da ce este cel mai bun tinerilor din Japonia. Tot acest spirit rămâne şi în multele moduri în care voi oferiți ajutor celui care are mai multă nevoie, aici şi în străinătate. Sunt sigur că acest aspect al identităţii Universității voastre se va întări mereu, în aşa fel încât marile progrese tehnologice de astăzi să poată fi puse în slujba unei educații mai umane, mai drepte şi responsabile din punct de vedere ecologic. Tradiția ignațiană, pe care se bazează Sophia, trebuie să stimuleze atât pe profesori cât şi pe studenți să creeze o atmosferă care să favorizeze reflecția şi discernământul. Niciun student din această universitate n-ar trebui să absolve fără să fi învățat cum să aleagă, responsabil şi liber, ceea ce ştie în conștiință că este cel mai bun. Să puteți, în orice situaţie, şi în cele mai complexe, să vă interesați de ceea ce în conduita voastră este drept şi uman, onest şi responsabil, ca apărători hotărâți ai celor vulnerabili, şi să puteți fi cunoscuți prin acea integritate care este atât de necesară în aceste momente, în care cuvintele şi acțiunile sunt adesea false sau înșelătoare.

Preferințele Apostolice Universale propuse de Societatea lui Isus evidenţiază că însoțirea tinerilor este o realitate importantă în toată lumea şi că toate instituţiile ignațiene trebuie să favorizeze această însoțire. Aşa cum demonstrează Sinodul despre tineri şi documentele sale, şi Biserica universală priveşte cu speranţă şi interes la tinerii din toată lumea. Universitatea voastră în ansamblul său este chemată să se concentreze asupra tinerilor, care nu numai că trebuie să fie destinatari ai unei educații calificate, ci şi să participe la această educație, oferind ideile lor şi împărtășind viziunea lor şi speranțele pentru viitor. Fie ca Universitatea voastră să poată fi cunoscută prin acest model de confruntare şi prin îmbogățirea şi vitalitatea pe care el le produce.

Tradiția creştină şi umanistă a Universității Sophia este pe deplin în linie cu o altă Preferință pe care le-am citat, aceea de a merge cu săracii şi marginalizații din lumea noastră. Universitatea, focalizată asupra misiunii sale, ar trebui să fie mereu deschisă să creeze un arhipelag în măsură să pună în relație ceea ce din punct de vedere social şi cultural poate să fie conceput ca separat. Marginalizații vor fi implicați şi inserați în mod creativ în curriculum universitar, încercând să creeze condițiile pentru ca asta să se traducă în promovarea unui stil educativ capabil să reducă fracturile şi distanțele. Studiul universitar de calitate, în loc să fie considerat un privilegiu al câtorva, trebuie însoţit mai degrabă de conştiinţa de a fi slujitori ai dreptății şi ai binelui comun; serviciu de realizat în zona pe care fiecare este chemat să-l desfășoare. O casă care ne priveşte pe toţi; sfatul lui Petru dat lui Paul este valabil şi astăzi: să nu uităm de săraci (cf. Gal 2,10).

Dragi tineri, dragi profesori şi voi toţi care lucrați în Universitatea Sophia, fie ca aceste reflecții şi întâlnirea noastră de astăzi să poată aduce rod în viaţa voastră şi în viaţa acestei comunităţi academice. Domnul şi Biserica sa se bazează pe voi ca protagoniști în misiunea de a căuta, a găsi şi a răspândi Înțelepciunea divină şi a oferi bucurie şi speranţă societății de astăzi. Vă rog, nu uitaţi să vă rugaţi şi pentru mine şi pentru toţi cei care au nevoie mai mult de ajutorul nostru.

Şi acum, în timp ce mă pregătesc să părăsesc Japonia, vă mulţumesc, şi prin intermediul vostru mulţumesc întregului popor japonez pentru primirea pe care cu atâta amabilitate mi-aţi dat-o în timpul acestei vizite. Vă asigur că vă voi purta în inima mea şi în rugăciunea mea. Mulţumesc!

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.