Categorii

Călătoria Apostolică a Sfântului Părinte Francisc în Thailanda şi Japonia (19-26 Noiembrie 2019)

Omagiu adus sfinților martiri

Monumentul martirilor – Nishizaka Hill, Nagasaki

Duminică, 24 noiembrie 2019

Iubiți fraţi şi surori, bună ziua!

Așteptam cu neliniște acest moment. Vin ca pelerin ca să mă rog, ca să întăresc precum şi ca să fiu întărit în credinţă de acești fraţi, care cu mărturia şi dăruirea lor ne indică drumul. Vă sunt recunoscător pentru primire.

Acest sanctuar evocă imaginile şi numele creştinilor care au fost martirizați în urmă cu mulţi ani, începând de la Paul Miki şi însoțitorii săi, la 5 februarie 1597, şi mulțimea de alți martiri care au consacrat acest teren cu suferința lor şi moartea lor.

Fără îndoială, acest sanctuar, mai mult decât despre moarte, ne vorbește despre triumful vieţii. Sfântul Ioan Paul al II-lea a văzut acest loc nu numai ca muntele martirilor, ci ca un adevărat Munte al Fericirilor, unde putem percepe mărturia oamenilor plini de Duh Sfânt, liberi de egoism, de comodități şi de orgoliu (cf. Exortaţia apostolică Gaudete et exsultate, 65). Pentru că aici lumina Evangheliei a strălucit în iubirea care triumfa asupra persecuției şi asupra sabiei.

Acest loc este înainte de toate un monument care vesteşte Paștele, deoarece proclamă că ultimul cuvânt – în pofida tuturor dovezilor contrare – nu aparține morții, ci vieţii. Nu suntem chemaţi la moarte, ci la o Viaţă în plinătate; ei au vestit asta. Da, aici este întunericul morții şi al martiriului, dar se vesteşte şi lumina învierii, unde sângele martirilor devine sămânță a vieţii noi pe care Cristos vrea să ne-o dăruiască nouă tuturor. Mărturia lor ne întărește în credinţă şi ne ajută să reînnoim dăruirea noastră şi angajarea noastră, pentru a trăi ucenicia misionară care ştie să lucreze pentru o cultură capabilă să protejeze şi să apere mereu fiecare viaţă, prin „martiriul” slujirii zilnice şi tăcute faţă de toţi, în special cei mai nevoiași.

Vin la acest monument dedicat martirilor pentru a mă întâlni cu acești bărbați şi femei sfinţi şi vreau să fac asta cu micimea acelui tânăr iezuit care venea „de la marginile pământului” şi a găsit o profundă sursă de inspirație şi de reînnoire în istoria primilor martiri japonezi. Să nu uităm iubirea jertfei lor! Să nu rămână o relicvă glorioasă a gesturilor trecute, bine păstrată şi cinstită într-un muzeu, ci să fie amintire şi foc al sufletului oricărui apostolat în acest ținut, capabil să reînnoiască şi să facă să ardă încontinuu zelul evanghelizator. Fie ca Biserica, în Japonia timpului nostru, cu toate dificultățile şi promisiunile sale, să se simtă chemată să asculte în fiecare zi mesajul proclamat de sfântul Paul Miki de pe crucea sa, şi să împărtăşească tuturor bărbaților şi femeilor bucuria şi frumusețea Evangheliei care este Cale, Adevăr şi Viaţă (cf. In 14,6). Fie ca să putem în fiecare zi să ne eliberăm de tot ceea ce ne îngreunează şi ne împiedică să mergem cu umilinţă, libertate, parresia şi caritate.

Fraților, în acest loc ne unim şi cu creştinii care în atâtea părţi ale lumii astăzi suferă şi trăiesc martiriul din cauza credinţei. Martiri din secolul al XXI-lea, care ne interpelează cu mărturia lor pentru ca să o luăm, cu curaj, pe calea Fericirilor. Să ne rugăm pentru ei şi cu ei, şi să ne ridicăm glasul pentru ca libertatea religioasă să fie garantată tuturor şi în fiecare colț al planetei; şi să ne ridicăm glasul şi împotriva oricărei manipulări a religiilor, făcută „de politicile de integralism şi dezbinare şi de sistemele de câștig excesiv şi de tendințele ideologice odioase, care manipulează acțiunile şi destinele oamenilor” (Document despre fraternitatea umană, Abu Dhabi, 4 februarie 2019).

Să cerem Sfintei Fecioare Maria, Regina martirilor, sfântului Paul Miki şi tuturor însoțitorilor săi care de-a lungul istoriei au proclamat cu viaţa minunăţiile Domnului, să mijlocească pentru ţara voastră şi pentru toată Biserica, pentru ca jertfa lor să trezească şi să mențină vie bucuria misiunii.

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.