Categorii

Călătoria apostolică a Sfântului Părinte Francisc în Mozambic, Madagascar și Mauritius (4-10 septembrie 2019)

Întâlnirea cu autorităţile, societate civilă şi corpul diplomatic, Palatul Prezidenţial, Port Louis (Mauritius), (luni, 9 septembrie 2019)

Domnule preşedinte,

Domnule prim ministru,

Stimaţi membri ai guvernului,

Stimaţi membri ai corpului diplomatic,

Doamnelor şi domnilor, reprezentanţi ai societăţii civile,

Reprezentanţi ai diferitelor confesiuni religioase,

Doamnelor şi domnilor,

Salut cordial autorităţile statului Mauritius şi le mulţumesc pentru invitaţia de a vizita Republica voastră. Îi mulţumesc domnului preşedinte şi domnului prim ministru pentru cuvintele respectuoase pe care tocmai mi le-au adresat, precum şi pentru salutul lor de bun-venit. Salut membrii guvernului, ai societăţii civile şi ai corpului diplomatic. Doresc să salut şi să mulţumesc cu fraternitate pentru prezenţa lor astăzi reprezentanţii altor confesiuni creştine şi ai diferitelor religii prezente în insula Mauritius.

Sunt bucuros, graţie acestei scurte vizite, să pot întâlni poporul vostru, caracterizat nu numai de o faţă multiformă pe planul cultural, etnic şi religios, ci mai ales de frumuseţea care derivă din capacitatea voastră de a recunoaşte, a respecta şi a armoniza diferenţele în vederea unui proiect comun. Aşa este toată istoria poporului vostru, care s-a născut cu sosirea migranţilor veniţi din diferite orizonturi şi continente, purtând tradiţiile lor, cultura lor şi religia lor, şi care au învăţat, puţin câte puţin, să se îmbogăţească cu diferenţele celorlalţi şi să găsească modul de a trăi împreună încercând să construiască o fraternitate atentă la binele comun.

În acest sens aveţi un glas autoritar – pentru că s-a făcut viaţă –, în măsură să amintească faptul că este posibil a ajunge la o pace stabilă pornind de la convingerea că „diversitatea este frumoasă atunci când acceptă să intre constant într-un proces de reconciliere, ajungând să sigileze într-un soi de pact cultural care să facă să iasă în evidenţă o «diversitate reconciliată»” (Exortaţia apostolică Evangelii gaudium, 230). Aceasta este bază şi oportunitate pentru construirea unei comuniuni efective în cadrul marii familii umane fără necesitatea de a marginaliza, a exclude sau a respinge.

ADN-ul poporului vostru păstrează amintirea acelor mişcări migratoare care i-au adus pe strămoşii voştri pe această insulă şi care i-au şi condus să se deschidă la diferenţe pentru a le integra şi a le promova în vederea binelui tuturor. Iată pentru ce vă încurajez, în fidelitate faţă de rădăcinile voastre, să acceptaţi provocarea primirii şi a protejării migranţilor care vin astăzi aici pentru a găsi loc de muncă şi, pentru mulţi dintre ei, condiţii mai bune de viaţă pentru familiile lor. Să aveţi la inimă primirea lor aşa cum strămoşii voştri au ştiut să se primească reciproc, ca protagonişti şi apărători ai unei adevărate culturi a întâlnirii care permite migranţilor (şi tuturor) să fie recunoscuţi în demnitatea lor şi în drepturile lor.

În istoria recentă a poporului vostru merită apreciere tradiţia democratică instaurată pornind de la independenţă şi care contribuie să se facă din insula Mauritius o oază de pace. Doresc ca acest stil de viaţă democratică să poată fi cultivat şi dezvoltat, luptând îndeosebi împotriva oricărei forme de discriminare. Pentru că „viaţa politică autentică, ce se întemeiază pe drept şi pe un dialog leal între subiecţi, se reînnoieşte cu convingerea că fiecare femeie, fiecare bărbat şi fiecare generaţie cuprind în ei o promisiune care poate elibera noi energii relaţionale, intelectuale, culturale şi spirituale” (Mesaj pentru a 52-a Zi Mondială a Păcii, 1 ianuarie 2019). Voi care sunteţi angajaţi în viaţa politică a Republicii Mauritius, să puteţi fi un exemplu pentru cei care se bazează pe voi, în special pentru tineri. Cu comportamentul vostru şi voinţa de a combate toate formele de corupţie, să puteţi manifesta valoarea angajării în slujba binelui comun şi să fiţi mereu vrednici de încrederea conaţionalilor voştri.

De la independenţa sa, ţara voastră a înregistrat o puternică dezvoltare economică, de care, fără îndoială, trebuie să ne bucurăm rămânând în acelaşi timp vigilenţi. În contextul actual, adesea rezultă că nu întotdeauna creşterea economică merge în folosul tuturor şi că lasă deoparte – prin anumite strategii ale dinamicii sale – un anumit număr de persoane, în special tinerii. De aceea, aş vrea să vă încurajez să dezvoltaţi o politică economică orientată spre persoane şi care să ştie să privilegieze o distribuire mai bună a intrărilor, crearea de oportunităţi de muncă şi o promovare integrală a celor mai săraci (cf. Exortaţia apostolică Evangelii gaudium, 204). Încurajându-vă să nu cedaţi ispitei unui model economic idolatric care are nevoie să jertfească vieţi umane pe altarul speculei şi a simplului profit, care ţine cont numai de beneficiul imediat în defavoarea protejării celor mai săraci, a ambientului şi a resurselor sale. Este vorba de a merge înainte cu acea atitudine constructivă care, aşa cum a scris cardinalul Piat cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a independenţei lui Mauritius, determină să se sporească o convertire ecologică integrală. Această convertire tinde nu numai să evite fenomene climatice teribile sau mari dezastre naturale, ci încearcă să promoveze şi o schimbare în stilurile de viaţă în aşa fel încât creşterea economică să poată folosi într-adevăr tuturor, fără a risca să provoace catastrofe ecologice sau crize sociale grave.

Doamnelor şi domnilor, doresc să exprim apreciere pentru modul în care în Mauritius diferitele religii, cu identităţile lor respective, colaborează împreună pentru a contribui la pacea socială şi pentru a aminti valoarea transcendentă a vieţii împotrivă oricărui tip de reducţionism. Şi reafirm disponibilitatea catolicilor din Mauritius de a continua să participe la acest dialog rodnic care a marcat aşa de puternic istoria poporului vostru. Mulţumesc pentru mărturia voastră.

Mulţumesc iarăşi pentru primirea voastră călduroasă. Doresc din inimă ca Dumnezeu să binecuvânteze poporul vostru şi toate eforturile pe care le faceţi pentru a favoriza întâlnirea dintre culturi, civilizaţii şi tradiţii religioase diferite în promovarea unei societăţi drepte, care nu uită pe fiii săi, în special pe cei mai nevoiaşi. Fie ca iubirea sa şi milostivirea sa să continue să vă însoţească şi să vă ocrotească! Multe mulţumiri pentru atenţia voastră.

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.