Categorii

Călătoria apostolică a Sfântului Părinte Francisc în Irlanda cu ocazia întâlnirii mondiale a familiilor la Dublin (25-26 august 2018)

Angelus. Esplanada Sanctuarului din Knock, duminică, 26 august 2018

Iubiţi fraţi şi surori,

Sunt bucuros să fiu aici cu voi. Sunt bucuros să fiu cu voi în Casa Sfintei Fecioare Maria. Şi aduc mulţumire lui Dumnezeu pentru oportunitatea de a vizita, în contextul ÎntâlnSunt bucuros să fiu aici cu voi. Sunt bucuros să fiu cu voi în Casa Sfintei Fecioare Maria. Şi aduc mulţumire lui Dumnezeu pentru oportunitatea de a vizita, în contextul Întâlnirii Mondiale a Familiilor, acest sanctuar aşa de îndrăgit de poporul irlandez. Îi mulţumesc arhiepiscopului Neary şi rectorului, părintele Gibbons, pentru salutul lor cordial.irii Mondiale a Familiilor, acest sanctuar aşa de îndrăgit de poporul irlandez. Îi mulţumesc arhiepiscopului Neary şi rectorului, părintele Gibbons, pentru salutul lor cordial.

În Capela Apariţiei am încredinţat mijlocirii iubitoare a Sfintei Fecioare Maria toate familiile din lume şi, în mod special, familiile voastre, familiile irlandeze. Maria, Mama noastră, cunoaşte bucuriile şi trudele care se experimentează în orice casă. Ţinându-le în Inima sa neprihănită, le prezintă cu iubire la tronul Fiului său.

Ca amintire a vizitei mele am adus în dar un Rozariu. Ştiu cât de importantă este în această ţară tradiţia Rozariului familial. Vă rog: continuaţi cu această tradiţie. Câte inimi de taţi, mame şi copii au luat mângâiere şi putere în decursul anilor meditând despre participarea Sfintei Fecioare Maria la misterele de bucurie, de lumină, de durere şi de slavă ale vieţii lui Cristos!

Maria este Mamă. Maria este Mama noastră, este şi Mama Bisericii, şi ei îi încredinţăm astăzi drumul poporului credincios al lui Dumnezeu din această „Insulă de smarald”. Îi cerem ca familiile să fie susţinute în angajarea lor de a răspândi Împărăţia lui Cristos şi de a se îngriji de cei din urmă dintre fraţii noştri şi surorile noastre. Printre vânturile şi furtunile care se abat asupra timpurilor noastre, familiile să fie bastionul de credinţă şi de bunătate care, conform celor mai bune tradiţii ale naţiunii, rezistă la tot ceea ce ar vrea să diminueze demnitatea bărbatului şi a femeii creaţi după chipul lui Dumnezeu şi chemaţi la destinul suprem al vieţii veşnice.

Sfânta Fecioară Maria să privească pe toţi membrii suferinzi din familia Fiului său cu milostivire. Rugându-mă în faţa statuii sale, i-am prezentat, îndeosebi, pe toţi supravieţuitorii victime ale abuzurilor din partea membrilor Bisericii din Irlanda. Niciunul dintre noi nu se poate scuti să se înduioşeze datorită istoriilor de minori care au îndurat abuzuri, cărora li s-a furat nevinovăţia sau care au fost îndepărtaţi de mame şi abandonaţi rănii amintirilor dureroase. Această rană deschisă ne provoacă să fim fermi şi hotărâţi în căutarea adevărului şi a dreptăţii. Implor iertarea Domnului pentru aceste păcate, pentru scandalul şi trădarea simţite de atâţia în familia lui Dumnezeu. Cer Mamei noastre Sfinte să mijlocească pentru toate persoanele supravieţuitoare ale abuzurilor de orice tip şi să întărească pe fiecare membru al familiei creştine în propunerea hotărâtă de a nu mai permite niciodată ca aceste situaţii să se întâmple; precum şi să mijlocească pentru noi toţi, pentru ca să putem înainte mereu cu dreptate şi să reparăm, atât cât depinde de noi, atâta violenţă.

Pelerinajul meu la Knock îmi permite să adresez un salut cordial şi iubitului popor din Irlanda de Nord. Deşi călătoria mea pentru Întâlnirea Mondială a Familiilor nu include o vizită în Nord, vă asigur afectul meu şi apropierea mea în rugăciune. Îi cer Sfintei Fecioare Maria să-i susţină pe toţi membrii familiei irlandeze pentru ca să persevereze, ca fraţi şi surori, în opera de reconciliere. Cu recunoştinţă pentru progresele ecumenice şi pentru creşterea semnificativă a prieteniei şi colaborării dintre comunităţile creştine, mă rog pentru ca toţi discipolii lui Cristos să ducă înainte cu statornicie eforturile pentru a face să înainteze procesul de pace şi să se construiască o societate armonioasă şi dreaptă pentru copiii de astăzi, fie creştini, fie musulmani, fie evrei, fie de orice credinţă: copii ai Irlandei.

Şi acum, cu aceste intenţii şi cu toate acelea pe care le purtăm în inimă, să ne adresăm Sfintei Fecioare Maria cu rugăciunea Angelus.

_______________

După Angelus

Doresc să adresez un salut special bărbaţilor şi femeilor care sunt în închisoare în această ţară şi mulţumesc îndeosebi celor care dintre ei mi-au scris aflând că voi veni în Irlanda. Aş vrea să vă spun: sunt aproape de voi, foarte aproape. Vă asigur pe voi şi rudele voastre de apropierea mea şi de rugăciunea mea. Maria Mama Milostivirii să vegheze asupra voastră şi să vă întărească în credinţă şi în speranţă. Mulţumesc!

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.