Categorii

Călătoria apostolică a Sfântului Părinte Francisc în Bulgaria şi Macedonia de Nord (5-7 mai 2019)

Întâlnire pentru pace în prezenţa exponenţilor diferitelor confesiuni religioase din Bulgaria, Piaţa Nezavisimost (Sofia), Luni, 6 mai 2019

Cuvintele Sfântului Părinte după rugăciunea pentru pace

Iubiţi fraţi şi surori,

Ne-am rugat pentru pace cu cuvinte inspirate din sfântul Francisc de Assisi, mare îndrăgostit de Dumnezeu Creator şi Tată al tuturor. Iubire pe care el a mărturisit-o cu aceeaşi pasiune şi respect sincer faţă de creaţie şi faţă de orice persoană pe care o întâlnea pe drumul său. Iubire care a transformat privirea sa dându-i conştiinţa că în fiecare există „o rază de lumină care se naşte din certitudinea personală că sunt iubit în mod infinit, dincolo de orice” (Exortaţia apostolică Evangelii gaudium, 6). Iubire care l-a făcut să fie un autentic constructor al păcii. Şi fiecare dintre, pe urmele sale, este chemat să devină un constructor, un „artizan” al păcii. Pace pe care trebuie s-o implorăm şi pentru care trebuie să lucrăm, dar şi misiune, cadou şi efort constant şi zilnic pentru a construi o cultură în care şi pacea să fie un drept fundamental. Pace activă şi „fortificată” împotriva tuturor formelor de egoism şi de indiferenţă care ne fac să punem în faţa demnităţii inviolabile a fiecărei persoane interesele meschine ale câtorva. Pacea pretinde şi cere să facem din dialog o cale, din colaborare conduita noastră, din cunoaşterea reciprocă metoda şi criteriul (cf. Document despre fraternitatea umană, Abu Dhabi, 4 februarie 2019) pentru a ne întâlni în ceea ce ne uneşte, a ne respecta în ceea ce ne desparte şi a ne încuraja să privim viitorul ca spaţiu de oportunitate şi de demnitate, în special pentru generaţiile care vor veni.

Noi în această seară suntem aici să ne rugăm în faţa acestor făclii purtate de copiii noştri. Ele simbolizează focul iubirii care este aprins în noi şi care trebuie să devină un far de milostivire, de iubire şi de pace în ambientele în care trăim. Un far care am vrea să lumineze întreaga lume. Cu focul iubirii noi vrem să topim gerul războaielor. Trăim acest eveniment pentru pace pe ruinele anticei Serdika, la Sofia, inimă a Bulgariei. Noi putem vedea de aici locurile de cult ale diferitelor Biserici şi confesiuni religioase: Sfânta Nedelia a fraţilor noştri ortodocşi, Sfântul Iosif al nostru al catolicilor, sinagoga fraţilor noştri mai mari evreii, moscheea fraţilor noştri musulmani şi, aproape, biserica armenilor.

În acest loc, timp de secole, veneau bulgarii din Sofia care aparţineau la diferite grupuri culturale şi religioase, pentru a se întâlni şi a discuta. Fie ca acest loc simbolic să reprezinte o mărturie de pace. În acest moment, glasurile noastre se amestecă şi la unison exprimă dorinţa arzătoare de pace: pacea să se răspândească pe tot pământul! În familiile noastre, în fiecare dintre noi, şi în special în acele locuri unde atâtea glasuri au fost reduse la tăcere de război, sufocate de indiferenţă şi ignorate prin complicitatea zdrobitoare a grupurilor de interes. Toţi să coopereze la realizarea acestei aspiraţii: exponenţii religiilor, politicii, culturii. Fiecare acolo unde se află, desfăşurând misiunea care-i revine să poată spune: „Doamne, fă din mine un instrument al păcii tale”. Este auspiciul ca să se realizeze visul sfântul papă Ioan al XXIII-lea, al unei ţări în care pacea să fie de-a casei. Să urmăm dorinţa sa şi să spunem cu viaţa: Pacem in terris! Pace pe pământ tuturor oamenilor iubiţi de Domnul.

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.