Categorii

Călătoria apostolică a Sanctităţii Sale Francisc în Thailanda şi în Japonia (19-26 noiembrie 2019) – Statistici

Prezentăm în continuare câteva date statistice referitoare la situaţia Bisericii catolice în Thailanda şi Japonia la 31 decembrie 2017:

 

Tabelul 1 – Populaţia şi structura ecleziastică

                                                        Thailanda                  Japonia

Suprafaţa (km2)                                  513.115                       377.829

Populaţia                                            65.522.000                  126.786.000

Densitatea (locuitori/ km2)                128                              336

Catolici                                               389.000                       536.000

Catolici la 100 de locuitori                0,59                             0,42

Circumscripţii ecleziastice                 11                                16

Parohii                                                502                              859

Alte centre pastorale                          566                              102

Catolici la un centru pastoral             365                              558

 

Tabelul 2 – Persoane angajate în activităţi de apostolat

 

                                                      Thailanda                  Japonia

 

Episcopi (Situaţie la 30.09.2019) 16                               29

Preoţi diecezani                               523                             511

Preoţi călugări                                 312                             896

Total preoţi                                      835                             1.407

Diaconi permanenți                        –                                  29

Călugări care nu sunt preoţi           123                             173

Călugăriţe cu voturi                        1.461                          4.976

Membri din Institute Seculare       57                               174

Misionari laici                                 221                             5

Cateheţi                                            1.901                          1.307

 

Tabelul 3 – Indicatori cât priveşte pastoraţia

 

                                                 Thailanda                  Japonia

 

Catolici la un preot                         466                             381

Catolici la un lucrător pastoral      84                               66

Preoţi la un centru pastoral            0,78                            1,46

Preoţi pentru 100 de persoane

angajate în activitate de apostolat 18,4                            17,7

 

Tabelul 4 – Vocaţii la preoţie

 

                                                               Thailanda                  Japonia

 

Seminariști în Seminarul Mic                    771                             33

Seminariști în Seminarul Mare                  306                             80

Seminariști la 100.000 de locuitori          0,47                            0,06

Seminariști la 100.000 de catolici             78,6                            14,9

Seminariști la 100 de preoţi                                   36,65                          5,69

 

Tabelul 5 – Centre de instruire în proprietate şi/sau conduse de ecleziastici sau călugări

 

                                                      Thailanda                  Japonia

 

Şcoli:

– materne şi primare                        253                             575

– medii şi inferioare                        163                             183

– superioare şi universităţi             10                               57

 

Elevi/studenţi:

– materne şi primare                        319.515                     83.517

– medii şi inferioare                        147.034                     67.508

– institute superioare şi universități   22.149                   53.310

 

Tabelul 6 – Centre caritative şi sociale în proprietate şi/sau conduse de ecleziastici sau călugări

 

                                                Thailanda                  Japonia

 

Spitale                                               4                                  29

Ambulatorii                                      8                                  10

Leprozerii                                         –                                  –

Case pentru bătrâni şi invalizi       26                               274

Orfelinate şi creșe                           115                             236

Consultanți familiali                                   7                                  3

Centre speciale de educare

sau reeducare socială                      11                               21

Alte instituții                                    19                               33

 

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.