Categorii

Călătoria apostolică a Sanctităţii Sale Francisc în Polonia cu ocazia celei de-a XXXI-a Zi Mondială a Tineretului (27-31 iulie 2016) – Statistici

Polonia-ZMT-2016Prezentăm în continuare câteva date statistice ale Bisericii Catolice în Polonia la 31 decembrie 2015:

Tabelul 1 – Populaţia şi structura ecleziastică
Suprafaţa (km2): 323.250
Populaţia: 37.507.000
Densitatea (locuitori/ km2): 116
Catolici: 36.607.000
Catolici la 100 de locuitori: 97,6
Circumscripţii ecleziastice: 45
Parohii: 10.379
Alte centre pastorale: 786
Catolici la un centru pastoral: 3.279

Tabelul 2 – Persoane angajate în activităţi de apostolat
Episcopi (Situaţie la 22.06.2016): 156
Preoţi diecezani: 23.656
Preoţi călugări: 7.005
Total preoţi: 30.661
Diaconi permanenţi: 38
Călugări care nu sunt preoţi: 1.015
Călugăriţe cu voturi: 20.159
Membri din Institute Seculare: 1.075
Misionari laici: –
Cateheţi: 14.154

Tabelul 3 – Indicatori cât priveşte pastoraţia
Catolici la un preot: 1.194
Catolici la un lucrător pastoral: 544
Preoţi la un centru pastoral: 2,75
Preoţi pentru 100 de persoane angajate în activitate de apostolat: 45,82

Tabelul 4 – Vocaţii la preoţie
Seminarişti în Seminarul Mic: 125
Seminarişti în Seminarul Mare: 3.388
Seminarişti la 100 mii de locuitori: 9,03
Seminarişti la 100 mii de catolici: 9,26
Seminarişti la 100 de preoţi: 11,05

Tabelul 5 – Centre de instruire în proprietate şi/sau conduse de ecleziastici sau călugări
Şcoli:
– materne şi primare: 887
– medii şi inferioare: 485
– superioare şi universităţi: 53
Elevi/studenţi:
– materne şi primare: 94.352
– medii şi inferioare: 72.999
– institute superioare şi universităţi 46.589

Tabelul 6 – Centre caritative şi sociale în proprietate şi/sau conduse de ecleziastici sau călugări
Spitale: 54
Ambulatorii: 283
Leprozerii: 2
Case pentru bătrâni şi invalizi: 214
Orfelinate şi creşe: 383
Consultanţi familiali: 2.154
Centre speciale de educare sau reeducare socială: 39
Alte instituţii: 2.190

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.