Categorii

Călătoria apostolică a Sanctităţii Sale Francisc în Panama cu ocazia celei de-a XXIV-a Zi Mondială a Tineretului (23-28 ianuarie 2019) – Statistici

Statistici ale Bisericii catolice din Panama la 31 decembrie 2017 (îngrijite de Oficiul Central de Statistică a Bisericii)

 

 

 

 

Tabelul 1 – Populaţia şi structura ecleziastică

 

Suprafaţa (km2)                                  75.517

Populaţia                                            4.098.000

Densitatea (locuitori/ km2)                54

Catolici                                               3.629.000

Catolici la 100 de locuitori                88,6

Circumscripţii ecleziastice                 8

Parohii                                                194

Alte centre pastorale                          164

Catolici la un centru pastoral             10.080

 

Tabelul 2 – Persoane angajate în activităţi de apostolat

 

Episcopi (Situaţie la 30.11.2018) 15

Preoţi diecezani                               234

Preoţi călugări                                 186

Total preoţi                                      420

Diaconi permanenţi                        81

Călugări care nu sunt preoţi           49

Călugăriţe cu voturi                        450

Membri din Institute Seculare       10

Misionari laici                                 4.209

Cateheţi                                            1.960

 

Tabelul 3 – Indicatori cât priveşte pastoraţia

 

Catolici la un preot                         8.640

Catolici la un lucrător pastoral      504

Preoţi la un centru pastoral            1,2

Preoţi pentru 100 de persoane

angajate în activitate de apostolat 6,0

 

Tabelul 4 – Vocaţii la preoţie

 

Seminarişti în Seminarul Mic        20

Seminarişti în Seminarul Mare      200

Seminarişti la 100 mii de locuitori           4,88

Seminarişti la 100 mii de catolici 5,52

Seminarişti la 100 de preoţi                       47,62

 

Tabelul 5 – Centre de instruire în proprietate şi/sau conduse de ecleziastici sau călugări

 

Şcoli:

– materne şi primare                        90

– medii şi inferioare                        42

– superioare şi universităţi             –

 

Elevi/studenţi:

– materne şi primare                        12.952

– medii şi inferioare                        14.331

– institute superioare şi universităţi   –

 

Tabelul 6 – Centre caritative şi sociale în proprietate şi/sau conduse de ecleziastici sau călugări

 

Ambulatorii                                      4

Case pentru bătrâni şi invalizi       6

Orfelinate şi creşe                           9

Consultanţi familiali                                   2

Centre speciale de educare

sau reeducare socială                      1

Alte centre                                        6

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.