Categorii

Călătoria apostolică a Sanctităţii Sale Francisc în Kenya, Uganda şi în Republica Centrafricană (25-30 noiembrie 2015) – Statistici

Papa-AfricaPrezentăm în continuare câteva date statistice referitoare la situaţia Bisericii catolice în Kenya, în Uganda şi în Republica Centrafricană la 31 decembrie 2014:

 

 

 

 

Tabelul 1 – Populaţia şi structura ecleziastică

Kenya             Uganda          R. Centrafricană

 

Suprafaţa (km2)                                  580.367           241.038           622.984

Populaţia                                            42.961.000      36.497.000      4.621

Densitatea (locuitori/ km2)                 74                    151                  7

Catolici                                              13.862.000      17.148.000      1.724

Catolici la 100 de locuitori                32,3                 47,0                 37,3

Circumscripţii ecleziastice                 26                    20                    9

Parohii                                                925                  540                  119

Alte centre pastorale                          6.542               6.900               2.017

Catolici la un centru pastoral             1.856               2.305               807

 

Tabelul 2 – Persoane angajate în activităţi de apostolat

Kenya             Uganda          R. Centrafricană

 

Episcopi (Situaţie la 31.10.2015)            38                   32                   16

Preoţi diecezani                                        1.839              1.827              197

Preoţi călugări                                            914                 353                 153

Total preoţi                                               2.744              2.180              350

Diaconi permanenţi                                   4                     1                     6

Călugări care nu sunt preoţi                   798                 567                 44

Călugăriţe cu voturi                                   5.505              3.699              343

Membri din Institute Seculare                   2                      1                     –

Misionari laici                                             550                 101                 15

Cateheţi                                                    11.343              15.864            6.279

 

Tabelul 3 – Indicatori cât priveşte pastoraţia

Kenya             Uganda          R. Centrafricană

 

Catolici la un preot                                     5.052              7.866              4.926

Catolici la un lucrător pastoral                   661                 764                 244

Preoţi la un centru pastoral                       0,37                0,29                0,16

Preoţi pentru 100 de persoane

angajate în activitate de apostolat           13,26              9,86                5,19

 

Tabelul 4 – Vocaţii la preoţie

 

Kenya             Uganda          R. Centrafricană

 

Seminarişti în Seminarul Mic       4.038              5.547              238

Seminarişti în Seminarul Mare     1.463              1.437              141

Seminarişti la 100 de locuitori     3,41                3,94                3,07

Seminarişti la 100 de catolici       10,55              8,38                8,18

Seminarişti la 100 de preoţi         52,59              64,96              38,52

 

Tabelul 5 – Centre de instruire în proprietate şi/sau conduse de ecleziastici sau călugări

 

Kenya             Uganda          R. Centrafricană

 

Şcoli:

– materne şi primare                                   10.070                       6.196              213

– medii şi inferioare                                      2.093                         817                 92

– superioare şi universităţi                           32                              37                   –

 

Elevi/studenţi:

– materne şi primare                                   3.467.135      3.565.043      51.611

– medii şi inferioare                                     1.018.606      577.524         8.202

– institute superioare şi universităţi            32.830         11.547                       –

 

Tabelul 6 – Centre caritative şi sociale în proprietate şi/sau conduse de ecleziastici sau călugări

 

Kenya             Uganda          R. Centrafricană

 

Spitale                                               65                   32                   13

Ambulatorii                                     448                 266                 39

Leprozerii                                        21                   1                     10

Case pentru bătrâni şi invalizi      117                 16                   11

Orfelinate şi creşe                           1.173              62                   18

Consultanţi familiali                        110                 130                 8

Centre speciale de educare

sau reeducare socială                     11                   8                     2

Alte instituţii                                   203                 56                   17

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.