Categorii

Călătoria apostolică a Sanctităţii Sale Francisc în Georgia şi Azerbaidjan (30 septembrie – 2 octombrie 2016) – Statistici

pope-francis-in-georgia-final-logoPrezentăm în continuare câteva date statistice referitoare la situaţia Bisericii catolice în Georgia şi Azerbaidjan la 31 decembrie 2015:

 

 

 

Tabelul 1 – Populaţia şi structura ecleziastică

 

                                                           Georgia                      Azerbaidjan

Suprafaţa (km2)                                  69.700                         86.600

Populaţia                                            4.506.000                    9.642.000

Densitatea (locuitori/ km2)                65                                111

Catolici                                               112.000                       0,570

Catolici la 100 de locuitori                2,5                               0,01

Circumscripţii ecleziastice                 1                                  1

Parohii                                                32                                1

Alte centre pastorale                          –                                  1

Catolici la un centru pastoral             3.500                           285

 

Tabelul 2 – Persoane angajate în activităţi de apostolat

 

                                                      Georgia                      Azerbaidjan

 

Episcopi (Situaţie la 5.09.2016)   2                                  –

Preoţi diecezani                               14                               –

Preoţi călugări                                 14                               7

Total preoţi                                      28                               7

Diaconi permanenţi                        –                                  –

Călugări care nu sunt preoţi           2                                  3

Călugăriţe cu voturi                        37                               7

Membri din Institute Seculare       –                                  –

Misionari laici                                 10                               2

Cateheţi                                            45                               4

 

Tabelul 3 – Indicatori cât priveşte pastoraţia

 

                                                       Georgia                      Azerbaidjan

 

Catolici la un preot                         4.000                          81

Catolici la un lucrător pastoral      903                             25

Preoţi la un centru pastoral            0,88                            3,5

Preoţi pentru 100 de persoane

angajate în activitate de apostolat 24,2                            30,4

 

Tabelul 4 – Vocaţii la preoţie

 

                                                                Georgia                      Azerbaidjan

 

Seminarişti în Seminarul Mic                    2                                  –

Seminarişti în Seminarul Mare                  12                               1

Seminarişti la 100.000 de locuitori          0,27                            0,01

Seminarişti la 100.000 de catolici             10,7                            175

Seminarişti la 100 de preoţi                                   42,9                            14,3

 

Tabelul 5 – Centre de instruire în proprietate şi/sau conduse de ecleziastici sau călugări

 

                                                     Georgia                      Azerbaidjan

 

Şcoli:

– materne şi primare                        2                                 –

– medii şi inferioare                        –                                  1

– superioare şi universităţi             1                                  –

 

Elevi/studenţi:

– materne şi primare                        50                   –

– medii şi inferioare                        –                      350

– institute superioare şi universităţi   210             –

 

Tabelul 6 – Centre caritative şi sociale în proprietate şi/sau conduse de ecleziastici sau călugări

 

                                                   Georgia                      Azerbaidjan

 

Spitale                                               –                                  –

Ambulatorii                                      9                                  –

Leprozerii                                         –                                  –

Case pentru bătrâni şi invalizi       1                                  1

Orfelinate şi creşe                           1                                  –

Consultanţi familiali                                   2                                  –

Centre speciale de educare

sau reeducare socială                      –                                  –

Alte instituţii                                    2                                  –

 

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.