Categorii

Călătoria apostolică a Sanctităţii Sale Francisc în Columbia (6-11 septembrie 2017) – Statistici

Date statistice referitoare la situaţia Bisericii catolice în Columbia la 31 decembrie 2015 (îngrijite de Oficiul Central de Statistică a Bisericii)

 

Tabelul 1 – Populaţia şi structura ecleziastică

Suprafaţa (km2)                                  1.138.914

Populaţia                                            48.203.000

Densitatea (locuitori/ km2)                42

Catolici                                               45.257.000

Catolici la 100 de locuitori                93,9

Circumscripţii ecleziastice                 78

Parohii                                                4.397

Alte centre pastorale                          2.769

Catolici la un centru pastoral             6.316

 

Tabelul 2 – Persoane angajate în activităţi de apostolat

Episcopi (Situaţie la 15.07.2017) 128

Preoţi diecezani                               7.236

Preoţi călugări                                 2.324

Total preoţi                                      9.560

Diaconi permanenţi                        593

Călugări care nu sunt preoţi           1.058

Călugăriţe cu voturi                        13.874

Membri din Institute Seculare       369

Misionari laici                                 33.358

Cateheţi                                            55.376

 

Tabelul 3 – Indicatori cât priveşte pastoraţia

Catolici la un preot                         4.734

Catolici la un lucrător pastoral      396

Preoţi la un centru pastoral            1,3

Preoţi pentru 100 de persoane

angajate în activitate de apostolat 8,5

 

Tabelul 4 – Vocaţii la preoţie

Seminarişti în Seminarul Mic        2.995

Seminarişti în Seminarul Mare      3.416

Seminarişti la 100 mii de locuitori           7,09

Seminarişti la 100 mii de catolici 7,55

Seminarişti la 100 de preoţi                       35,73

 

Tabelul 5 – Centre de instruire în proprietate şi/sau conduse de ecleziastici sau călugări

Şcoli:

– materne şi primare                        2.622

– medii şi inferioare                        1.421

– superioare şi universităţi             124

 

Elevi/studenţi:

– materne şi primare                        711.250

– medii şi inferioare                        745.324

– institute superioare şi universităţi   238.997

 

Tabelul 6 – Centre caritative şi sociale în proprietate şi/sau conduse de ecleziastici sau călugări

Spitale                                               100

Ambulatorii                                      120

Leprozerii                                         2

Case pentru bătrâni şi invalizi       383

Orfelinate şi creşe                           604

Consultanţi familiali                                   108

Centre speciale de educare

sau reeducare socială                      60

Alte instituţii                                    385

 

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.