Categorii

Călătoria apostolică a Sanctităţii Sale Francisc în Chile şi Peru (15-22 ianuarie 2018) – Statistici

Prezentăm în continuare câteva date statistice referitoare la situaţia Bisericii catolice în Chile şi Peru la 31 decembrie 2015:

 

Tabelul 1 – Populaţia şi structura ecleziastică

                                                            Chile                           Peru

Suprafaţa (km2)                                   756.626                       1.285.216

Populaţia                                             18.006.000                  31.152.000

Densitatea (locuitori/ km2)                  24                                24

Catolici                                                13.329.000                  27.911.000

Catolici la 100 de locuitori                  74,0                             89,6

Circumscripţii ecleziastice                   27                                45

Parohii                                                 960                              1.645

Alte centre pastorale                           3.779                           6.303

Catolici la un centru pastoral              2.813                           3.512

 

Tabelul 2 – Persoane angajate în activităţi de apostolat

                                                            Chile                           Peru

Episcopi (Situaţie la 15.12.2017) 50                                68

Preoţi diecezani                                1.175                          2.088

Preoţi călugări                                  1.108                          1.273

Total preoţi                                       2.283                          3.361

Diaconi permanenţi                         1.138                          65

Călugări care nu sunt preoţi           546                             422

Călugăriţe cu voturi                         4.006                          5.568

Membri din Institute Seculare        472                             179

Misionari laici                                  1.473                          11.120

Cateheţi                                             43.547                        51.367

Tabelul 3 – Indicatori cât priveşte pastoraţia

                                                            Chile                           Peru

Catolici la un preot                          5.838                          8.304

Catolici la un lucrător pastoral      249                             387

Preoţi la un centru pastoral            0,48                            0,42

Preoţi pentru 100 de persoane

angajate în activitate de apostolat  4,36                            4,75

Tabelul 4 – Vocaţii la preoţie

                                                                        Chile                           Peru

Seminarişti în Seminarul Mic                     39                                689

Seminarişti în Seminarul Mare                  568                             1.539

Seminarişti la 100.000 de locuitori           3,15                            4,94

Seminarişti la 100.000 de catolici             4,26                            5,51

Seminarişti la 100 de preoţi                        24,88                          45,79

Tabelul 5 – Centre de instruire în proprietate şi/sau conduse de ecleziastici sau călugări

                                                            Chile                           Peru

Şcoli:

– materne şi primare                         957                             995

– medii şi inferioare                         597                             524

– superioare şi universităţi              27                                90

Elevi/studenţi:

– materne şi primare                         258.366                      248.171

– medii şi inferioare                         392.582                      196.165

– institute superioare şi universităţi   321.105                 68.768

Tabelul 6 – Centre caritative şi sociale în proprietate şi/sau conduse de ecleziastici sau călugări

                                                            Chile                           Peru

Spitale                                                18                                38

Ambulatorii                                       39                                323

Leprozerii                                          1                                  4

Case pentru bătrâni şi invalizi       318                             90

Orfelinate şi creşe                            205                             244

Consultanţi familiali                       30                                145

Centre speciale de educare

sau reeducare socială                      43                                36

Alte instituţii                                     447                             581

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.