Categorii

Călătoria apostolică a Sanctităţii Sale Francisc în Bulgaria şi în Macedonia de Nord (5 – 7 mai 2019) – Statistici

Prezentăm în continuare câteva date statistice referitoare la situaţia Bisericii catolice în Bulgaria şi Macedonia de Nord la 31 decembrie 2017:

 

 

 

 

Tabelul 1 – Populaţia şi structura ecleziastică

 

Bulgaria                     Macedonia de Nord

Suprafaţa (km2)                                  110.912                                   25.713

Populaţia                                            7.076.000                    2.075.000

Densitatea (locuitori/ km2)                64                                81

Catolici                                               68.000                         15.000

Catolici la 100 de locuitori                0,96                             0,72

Circumscripţii ecleziastice                 3                                  2

Parohii                                                55                                10

Alte centre pastorale                          –                                  9

Catolici la un centru pastoral             1.236                           789

 

Tabelul 2 – Persoane angajate în activităţi de apostolat

 

Bulgaria                     Macedonia de Nord

 

Episcopi (Situaţie la 31.03.2019) 4                                  1

Preoţi diecezani                               21                               21

Preoţi călugări                                 36                               1

Total preoţi                                      57                               22

Diaconi permanenţi                        1                                  –

Călugări care nu sunt preoţi           5                                  –

Călugăriţe cu voturi                        63                               30

Membri din Institute Seculare       2                                  –

Misionari laici                                 3                                  6

Cateheţi                                            74                               13

 

Tabelul 3 – Indicatori cât priveşte pastoraţia

 

Bulgaria                     Macedonia de Nord

 

Catolici la un preot                         1.193                          682

Catolici la un lucrător pastoral      325                             208

Preoţi la un centru pastoral            1,04                            1,16

Preoţi pentru 100 de persoane

angajate în activitate de apostolat 29,19                          31,194

 

Tabelul 4 – Vocaţii la preoţie

 

Bulgaria                     Macedonia de Nord

 

Seminarişti în Seminarul Mic                    –                                  2

Seminarişti în Seminarul Mare                  1                                  5

Seminarişti la 100.000 de locuitori          0,001                          0,24

Seminarişti la 100.000 de catolici             1,47                            33,3

Seminarişti la 100 de preoţi                                   1,75                            22,73

 

Tabelul 5 – Centre de instruire în proprietate şi/sau conduse de ecleziastici sau călugări

 

Bulgaria                     Macedonia de Nord

 

Şcoli:

– materne şi primare                        2                                 –

– medii şi inferioare                        –                                  –

– superioare şi universităţi             –                                  –

 

Elevi/studenţi:

– materne şi primare                        63                   –

– medii şi inferioare                        –                      –

– institute superioare şi universităţi   –                  –

 

Tabelul 6 – Centre caritative şi sociale în proprietate şi/sau conduse de ecleziastici sau călugări

 

Bulgaria                     Macedonia de Nord

 

Spitale                                               –                                  –

Ambulatorii                                      2                                  –

Leprozerii                                         –                                  –

Case pentru bătrâni şi invalizi       2                                  1

Orfelinate şi creşe                           4                                  1

Consultanţi familiali                                   2                                  –

Centre speciale de educare

sau reeducare socială                      –                                  –

Alte instituţii                                    –                                  –

 

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.