Categorii

Biserica Catolică din România dezaprobă propunerea legislativă despre parteneriatele civile între persoane de acelaşi sex

Biserica Catolică din România dezaprobă Propunerea legislativa privind Parteneriatele civile între persoane de acelaşi sex – PL 498/2016 şi solicită retragerea acestei iniţiative legislative pe care o consideră un atac la demnitatea persoanei şi la integritatea familiei.

Biserica Catolică din România a luat act de Proiectul de lege privind Parteneriatele civile între persoane de acelaşi sex – PL 498/2016.

Dat fiind proiectul de lege mai sus amintit, episcopii catolici din România doresc să aducă la cunoştinţa forurilor abilitate şi a societăţii civile poziţia Bisericii Catolice faţă de viaţă şi căsătorie.

Societatea are drept celulă de bază familia. Prin recunoaşterea oficială a instituţiei căsătoriei, societatea aduce o recunoaştere specială angajamentului asumat din dragoste, în mod liber şi responsabil, de către un bărbat şi o femeie, de a întemeia o familie, legându-şi vieţile într-o relaţie de fidelitate, stabilă, durabilă, în care se vor naşte şi vor fi educate noile generaţii.

Biserica doreşte să amintească faptul că darul nepreţuit al vieţii are un curs firesc, iar natura are legile sale înscrise în Creaţie. Această recunoaştere din partea societăţii este legată de faptul că familia, astfel definită, aduce un serviciu de cea mai mare importanţă binelui comun, asigurând supravieţuirea biologică şi culturală a comunităţii. Recunoaşterea din partea societăţii a instituţiei familiei nu reprezintă, aşadar, o simplă oficializare a unei relaţii private între persoane.

Instituţia familiei are un fundament natural şi nu este un construct arbitrar. Legea familiei este deplina concordanţă cu legea firii.

Relaţia dintre un bărbat şi o femeie e diferită prin natura sa de relaţia dintre doi bărbaţi sau dintre două femei. De aceea, nu se poate vorbi de vreo nedreptate sau „discriminare”, atunci când societatea abordează în mod diferit aceste tipuri de relaţii.

Revendicarea unor „drepturi speciale” legate de anumite preferinţe sexuale, este o ideologie îndreptată în mod explicit spre subminarea moralităţii şi a instituţiilor acestei Civilizaţii – începând cu familia – cu scopul declarat de a o distruge.

Acest lucru este confirmat de faptul că în toate ţările în care a fost legalizat „parteneriatul civil” între persoane de acelaşi sex, a urmat invariabil şi legalizarea „căsătoriei” homosexualilor cu noi revendicări de „drepturi” pentru cupluri de acelaşi sex, precum adopţia de copii şi reproducerea asistată medical.

Vocaţia pro-occidentală a naţiunii noastre nu presupune copierea modelelor ideologice distructive. Dimpotrivă, românii, ca popor creştin, sunt chemaţi să ajute Europa şi Civilizaţia din care facem parte să-şi refacă rădăcinile creştine şi morale.

Legalizarea „parteneriatelor civile”, respectiv a „căsătoriei” homosexualilor, reprezintă o mutaţie civilizaţională fundamentală, posibil ireversibilă, într-o direcţie ideologică ale cărei consecinţe negative pentru societăţile occidentale sunt în prezent evidente. Nu este onorabil să fie susţinută promovarea – rapidă şi lipsită de transparenţă – a unor asemenea proiecte, despre care se ştie că nu se bucură de sprijin în societatea românească.

Constituţia conferă Statului dreptul şi datoria de a ocroti căsătoria şi familia. Orice formă de subminare a familiei întemeiate pe căsătoria adevărată (dintre un bărbat şi o femeie) este şi un atentat la adresa drepturilor copiilor. Viitorul României, ca existenţă fizică, precum şi culturală şi spirituală, depinde de familia firească. Legislatorii trebuie să înţeleagă că, înainte de toate, dau seamă în faţa lui Dumnezeu pentru activitatea lor în slujba binelui comun.

Prin urmare, Biserica Catolică din România consideră că „Proiectul de lege privind stabilirea parteneriatelor civile” este un atac la demnitatea persoanei, la integritatea familiei, implicit la echilibrul vieţii sociale şi la viitorul naţiei noastre.

Pentru binele comun al societăţii şi al familiei, cât şi pentru demnitatea fiecărei persoane, Biserica Catolică din România solicită retragerea Proiectului de lege 498/2016 trimis spre adoptare Camerei Deputaţilor din Parlamentul României.

* * *

Informaţiile au fost preluate din comunicatul de presă nr. 41 din 6 martie 2017, semnat de cardinalul Lucian, preşedinte al Conferinţei Episcopilor Catolici din România, instituţie cu următoarele date de contact: str. Diligenţei, 24, sector 3, 031555-Bucureşti; tel. / fax 031/4361250; e-mail: secretariat@episcopat.ro; www.bisericacatolica.ro.

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.