Categorii

Audienţa Sfântului Părinte acordată participanţilor la prima Adunare Plenară a Secretariatului pentru Comunicare (4 mai 2017)

Domnilor cardinali,

Iubiţi fraţi şi surori,

Sunt foarte bucuros să vă primesc cu ocazia primei Adunări Plenare a Secretariatului pentru Comunicare, care vă vede angajaţi în aprofundarea cunoaşterii reciproce şi în examinarea paşilor făcuţi până acum de dicaster, pe care l-am voit pentru un nou sistem comunicativ al Sfântului Scaun, precum şi în reflecţia asupra unei teme deosebit de actuale şi sugestive cum este cea a culturii digitale.

Îi mulţumesc prefectului, monseniorul Viganò, pentru introducerea sa şi doresc să exprim recunoştinţa mea lui şi vouă celor prezenţi aici precum şi celor care au contribuit în diferite moduri la pregătirea muncii din aceste zile.

Argumentul tratat în Adunarea Plenară este unul dintre acelea care se află mult la inima mea; a înfruntat-o deja în diferite ocazii. Este vorba de a studia criterii şi modalităţi noi pentru a comunica Evanghelia milostivirii tuturor neamurilor, în inima diferitelor culturi, prin media pe care noul context cultural digital le pune la dispoziţia contemporanilor noştri.

Acest dicaster, care va împlini doi ani la 27 iunie – două lumânări – se prezintă în reformă deplină. Şi nu trebuie să ne fie frică de acest cuvânt. Reformă nu înseamnă „a vărui” un pic lucrurile: reformă înseamnă a da o altă formă lucrurilor, a le organiza într-un alt mod. Şi trebuie să se facă asta cu inteligenţă, cu blândeţe, dar şi, şi – permiteţi-mi cuvântul – cu un pic de „violenţă”, dar bună, de bună violenţă, pentru a reforma lucrurile. Este în reformă deplină din moment ce este o realitate nouă care face de acum paşi ireversibili. În orice caz, nu este vorba despre o coordonare sau de o fuziune a precedentelor dicastere, ci de a construi o adevărată instituţie ex novo, cum scriam în Motu proprio de instituire: „Actualul context comunicativ, caracterizat de prezenţa şi de dezvoltarea media digitale, de factorii convergenţei şi interactivităţii, cere o regândire a sistemului informativ al Sfântului Scaun şi angajează la o reorganizare care, valorizând ceea ce în istorie s-a dezvoltat în cadrul ordinii comunicării Scaunului Apostolic, să înainteze cu hotărâre spre o integrare şi gestiune unitară. Pentru aceste motive – continuam eu –, am considerat ca toate realităţile, care, în diferite moduri până astăzi s-au ocupat de comunicare, să fie înglobate într-un nou dicaster al Curiei Romane, care va fi denumit Secretariat pentru Comunicare. În acest mod sistemul comunicativ al Sfântului Scaun va răspunde tot mai bine la exigenţele misiunii Bisericii”.

Acest nou sistem comunicativ se naşte din exigenţa aşa-numitei „convergenţe digitale”. De fapt, în trecut orice modalitate comunicativă avea propriile canale. Orice formă expresivă avea un propriu medium: cuvintele scrise ziarul sau cărţile, imaginile, fotografiile şi cele în mişcare cinematografia şi televiziunea, cuvintele vorbite şi muzica radioul şi CD-urile. Toate aceste forme de comunicare astăzi sunt transmise cu un cod unic care exploatează sistemul binar. Aşadar, în acest cadru, „L’Osservatore Romano”, care din anul următor va face parte din noul dicaster, va trebui să găsească o modalitate nouă şi diferită, pentru a putea ajunge la un număr mai mare de cititori decât cel pe care reuşeşte să-l realizeze în format tipărit. Şi Radio Vatican, de mulţi ani devenit un ansamblul de portaluri, trebuie regândit după modele noi şi adaptat la tehnologiile moderne şi la exigenţele contemporanilor noştri. Cu privire la serviciul radiofonic, trebuie să subliniez efortul pe care dicasterul îl face faţă de ţările cu disponibilitate tehnologică scăzută (mă gândesc de exemplu la Africa) pentru raţionalizarea undelor scurte care n-au fost niciodată întrerupte. Şi asta vreau să subliniez: n-au fost niciodată întrerupte. Peste câteva luni şi Libreria Editrice Vaticana, vechea Tipografia Poliglotta Vaticana şi, cum spuneam, „L’Osservatore Romano” vor face parte din marea comunitate de lucru din noul dicaster, şi asta va cere disponibilitatea de a se armoniza cu un nou plan productiv şi distributiv. Lucrarea este mare; provocarea este mare, dar se poate face, trebuie să se facă.

Istoria este, fără îndoială, un patrimoniu de experienţe preţioase de păstrat şi de folosit ca stimulent spre viitor. Altminteri ea s-a reduce la un muzeu, interesant şi frumos de vizitat, dar care nu este în măsură să furnizeze forţă şi curaj pentru continuarea drumului.

În afară de asta, în acest orizont de construire a unui nou sistem comunicativ trebuie situat efortul angajant de formare şi de actualizare a personalului.

Iubiţi fraţi şi surori, lucrarea care vă aşteaptă este amplă şi articulată. Cu contribuţia fiecăruia, se va duce la împlinire această reformă care, „valorizând ceea ce în istorie s-a dezvoltat în ordinea comunicării Scaunului Apostolic”, este rânduită spre „o integrare şi gestiune unitară” (Statutul Secretariatului pentru Comunicare, 6 septembrie 2015).

De aceea vă încurajez să lucraţi în comisiile de studiu, cu analize detaliate şi, odată găsite parcursurile, să decideţi şi să înaintaţi curajos conform criteriilor alese.

În afară de asta, vă cer ca criteriul-călăuză să fie cel apostolic, misionar, cu o atenţie specială faţă de situaţiile de suferinţă, de sărăcie, de dificultate, având conştiinţa că şi acestea trebuie înfruntate astăzi cu soluţii adecvate. Astfel devine posibil să se ducă Evanghelia la toţi, să se valorizeze resursele umane, fără a înlocui comunicarea din Bisericile locale şi, în acelaşi timp, susţinând comunităţile ecleziale care au mai multă nevoie.

Să nu ne lăsăm învinşi de ispita alipirii de un trecut glorios; în schimb să facem un mare joc de echipă pentru a răspunde mai bine la noile provocări comunicative pe care cultura ni le cere astăzi, fără frici şi fără a imagina scenarii apocaliptice.

În timp ce reînnoiesc recunoştinţa mea faţă de voi pentru că aţi acceptat să lucraţi în acest domeniu atât de important şi delicat al misiunii Bisericii, vreau să adresez salutul meu şi recunoştinţa mea şi consultanţilor numiţi de puţin timp. Vă îndemn să daţi mărturie de colaborare şi de împărtăşire fraternă, în timp ce invoc asupra voastră a tuturor binecuvântarea Domnului, prin mijlocirea Mariei Preasfinte Mame a Bisericii, care, cu duioşia sa, veghează mereu asupra noastră.

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.