Categorii

Audiența generală de miercuri 27 noiembrie 2019

Călătoria apostolică în Thailanda şi Japonia

Iubiți fraţi şi surori, bună ziua!

Ieri m-am întors din călătoria apostolică în Thailanda şi Japonia, un dar pentru care sunt foarte recunoscător Domnului. Doresc să reînnoiesc recunoștința mea autorităților şi episcopilor din aceste două țări, care m-au invitat şi m-au primit cu mare grijă, şi mai ales să mulţumesc poporului thailandez şi poporului japonez. Această vizită a mărit apropierea mea şi afectul meu faţă de aceste popoare: Dumnezeu să-i binecuvânteze cu belșug de prosperitate şi de pace.

Thailanda este un regat antic care s-a modernizat puternic. Întâlnind pe Rege, pe primul ministru şi celelalte autorități, am adus omagiu tradiției spirituale şi culturale bogate ale poporului thailandez, poporul „zâmbetului frumos”. Oamenii de acolo zâmbesc. Am încurajat angajarea pentru armonia între diferitele componente ale națiunii, precum şi pentru ca dezvoltarea economică să poată merge în folosul tuturor şi să fie vindecate rănile exploatării, în special a femeilor şi a minorilor. Religia budistă este parte integrantă a istoriei şi a vieţii acestui popor, de aceea am mers în vizită la patriarhul suprem al budiștilor, continuând pe drumul stimei reciproce început de predecesorii mei, pentru ca să crească în lume compasiunea şi fraternitatea. În acest sens a fost foarte semnificativă întâlnirea ecumenică şi interreligioasă, desfășurată în cea mai mare Universitate din ţară.

Mărturia Bisericii din Thailanda trece şi prin opere de slujire a bolnavilor şi a celor din urmă. Între acestea excelează Spitalul Saint Louis pe care l-am vizitat încurajând personalul sanitar şi întâlnind câţiva pacienți. Apoi am dedicat momente specifice preoţilor şi persoanelor consacrate, episcopilor, precum şi confraților iezuiți. La Bangkok am celebrat Liturghia cu tot poporul lui Dumnezeu pe stadionul național şi apoi cu tinerii în catedrală. Acolo am experimentat că în noua familie formată de Isus Cristos sunt şi fețele şi glasurile poporului thailandez.

După aceea, am mers în Japonia. La sosirea mea la nunțiatura din Tokyo, am fost primit de episcopii din ţară, cu care am împărtășit imediat provocarea de a fi păstori ai unei Biserici foarte mici, dar purtătoare a apei vii, Evanghelia lui Isus.

„A proteja fiecare viaţă” a fost motoul vizitei mele în Japonia, o ţară care poartă imprimate rănile bombardamentului atomic şi este pentru toată lumea purtătoare de cuvânt a dreptului fundamental la viaţă şi la pace. La Nagasaki şi Hiroshima am rămas în rugăciune, am întâlnit câţiva supraviețuitori şi rude ale victimelor şi am reafirmat condamnarea fermă a armelor nucleare şi a ipocriziei de a vorbi despre pace construind şi vânzând bombe de război. După tragedia aceea, Japonia a demonstrat o capacitate extraordinară de a lupta pentru viaţă; şi a făcut asta şi recent, după triplul dezastru din 2011: cutremur, tsunami şi accidentul la centrala nucleară.

Pentru a proteja viaţa trebuie iubită şi astăzi amenințarea gravă, în țările mai dezvoltate, este pierderea sensului de a trăi.

Primele victime ale golului de sens de a trăi sunt tinerii, de aceea o întâlnire la Tokyo a fost dedicată lor. Am ascultat întrebările lor şi visele lor; i-am încurajat să se opună împreună oricărei forme de bulism şi să învingă frica şi închiderea deschizându-se la iubirea lui Dumnezeu, în rugăciune şi în slujirea aproapelui. Alți tineri i-am întâlnit în Universitatea „Sophia”, împreună cu comunitatea academică. Această Universitate, ca toate școlile catolice, sunt foarte apreciate în Japonia.

La Tokyo am avut oportunitatea de a face o vizită la împăratul Naruhito, căruia îi reînnoiesc exprimarea recunoștinței mele; şi am întâlnit autoritățile țării cu membri corpului diplomatic. Am exprimat dorința unei culturi de întâlnire şi dialog, caracterizate de înţelepciune şi lărgime de orizont. Rămânând fidelă faţă de valorile sale religioase şi morale şi deschisă la mesajul evanghelic, Japonia va putea să fie o ţară care remorchează pentru o lume mai dreaptă şi pașnică şi pentru armonia dintre om şi ambient.

Iubiți fraţi şi surori, să încredințăm bunătății şi providenței lui Dumnezeu popoarele din Thailanda şi din Japonia. Mulţumesc.

***

Aş vrea să trimit un salut şi apropierea mea iubitului popor albanez, care a suferit aşa de mult în aceste zile. Albania a fost prima ţară din Europa pe care am voit s-o vizitez. Sunt aproape de victime, mă rog pentru cei morți, pentru răniți, pentru familii. Fie ca Domnul să binecuvânteze acest popor pe care îl iubesc mult.

Sâmbăta trecută, la Tambaú (Brazilia), a fost proclamat fericit preotul Donizetti Tavares de Lima, păstor dedicat total credincioșilor săi, martor de caritate evanghelică şi apărător curajos al săracilor. Preoţii, persoanele consacrate, dar şi credincioşii laici să-şi poată însuși mărturia de credinţă a fericitului Donizetti, cu coerența alegerilor de viaţă, inspirate din Evanghelie. Aplauze pentru noul fericit!

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.