Categorii

Audienţă acordată rudelor victimelor atentatului de la Nisa din 14 iulie 2016 (24 septembrie 2016)

papa-familii-nissaMes chers frères et sœurs, je m’excuse de parler italien, mais mon français n’est pas bon. [Iubiţi fraţi şi surori, îmi cer scuze că vorbesc în italiană, dar franceza mea nu este bună].

Cu vie emoţie vă întâlnesc pe voi, care suferiţi în trupul vostru sau în sufletul vostru pentru că, într-o seară de sărbătoare, violenţa v-a lovit orbeşte, pe voi sau pe unul dintre cei dragi ai voştri, fără a ţine cont de origine sau de religie. Doresc să împărtăşesc durerea voastră, o durere care devine şi mai puternică atunci când mă gândesc la copii, chiar la familii întregi, a căror viaţa a fost secerată dintr-o dată şi în mod dramatic. Fiecăruia dintre voi îi asigur compasiunea mea, apropierea mea şi rugăciunea mea.

Dragi familii, îl invoc pe Tatăl nostru ceresc, Tatăl tuturor, pentru ca să primească la El pe dragii voştri răposaţi, pentru ca să găsească repede odihna şi bucuria vieţii veşnice. Pentru noi creştinii, fundamentul speranţei este Isus Cristos mort şi înviat. Apostolul Paul ne asigură asta: „Dacă am murit cu Cristos, credem că vom şi trăi cu el, ştiind că Cristos, înviat din morţi, nu mai moare; moartea nu mai are putere asupra lui” (Rom 6,8-9). Fie ca certitudinea vieţii veşnice, care aparţine şi credincioşilor din alte religii, să vă fie de mângâiere în cursul vieţii şi să constituie un motiv puternic de perseverenţă pentru a continua cu curaj drumul vostru aici pe pământ.

Îl rog pe Dumnezeul milostivirii şi pentru toate persoanele care au fost rănite, în anumite cazuri mutilate în mod atroce, în trup sau în spirit, şi nu-i uit pe toţi cei care pentru aceasta n-au putut să vină sau încă sunt în spital. Biserica rămâne aproape de voi şi vă însoţeşte cu imensă compasiune. Cu prezenţa sa alături de voi în aceste momente aşa de greu de înfruntat, ea îi cere Domnului să vă vină în ajutor şi să pună în inimile voastre sentimente de pace şi de fraternitate.

Drama pe care a cunoscut-o oraşul Nisa a trezit peste tot semnificative gesturi de solidaritate şi de însoţire. Mulţumesc tuturor persoanelor care, imediat, au dat ajutor victimelor, sau care până astăzi, şi cu siguranţă încă mult timp, se dedică să susţină şi să însoţească familiile. Mă gândesc desigur la comunitatea catolică şi la episcopul său, monseniorul André Marceau, dar şi la serviciile de asistenţă şi la lumea asociativă, îndeosebi la asociaţia Alpes-Maritimes Fraternité, prezentă aici, care adună reprezentanţi din toate confesiunile religioase, şi acesta este un semn foarte frumos de speranţă. Mă bucur să văd că între voi relaţiile interreligioase sunt foarte vii şi asta nu poate decât să contribuie la alinarea rănilor acestor evenimente dramatice.

De fapt, a stabili un dialog sincer şi relaţii fraterne între toţi, îndeosebi între cei care mărturisesc un Dumnezeu unic şi milostiv, este o prioritate urgentă pe care responsabilii, fie politici fie religioşi, trebuie să încerce s-o favorizeze şi pe care fiecare este chemat s-o realizeze în jurul său. Când tentaţia de a se concentra asupra sieşi, sau de a răspunde la ură cu ură şi la violenţă cu violenţă este mare, o convertire autentică a inimii este necesară. Acesta este mesajul pe care Evanghelia lui Isus ni-l adresează nouă tuturor. Se poate răspunde la asalturile diavolului numai cu lucrările lui Dumnezeu care sunt iertare, iubire şi respectarea aproapelui, chiar dacă este diferit.

Iubiţi fraţi şi surori, vă asigur încă o dată de rugăciunea mea şi de toată duioşia Succesorului lui Petru. Mă rog şi pentru iubita voastră ţară şi pentru responsabilii săi, pentru ca să se construiască fără încetare o societate dreaptă, paşnică şi fraternă. Ca semn al apropierii mele, invoc asupra fiecăruia dintre voi ajutorul Fecioarei Maria şi belşugul binecuvântărilor cereşti.

Le Seigneur bénisse vous tous [Domnul să vă binecuvânteze pe toţi].

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.