Categorii

Audienţă acordată Preafericirii Sale Ratislav, mitropolit al ţinuturilor cehe şi al Slovaciei, arhiepiscop de Prešov, cu suita (11 mai 2018)

Preafericite,

În bucuria Domnului înviat sunt bucuros să vă spun bun-venit dumneavoastră şi delegaţiei care vă însoţeşte în acest pelerinaj la Roma pe care îl faceţi pentru prima dată ca primat al Bisericii ortodoxe din ţinuturile cehe şi din Slovacia. Sunt recunoscător pentru vizita dumneavoastră, care urmează după cea făcută anul trecut la arhidieceza dumneavoastră de cardinalul Koch, preşedinte al Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştinilor. Vă mulţumesc şi pentru colocviul fratern pe care l-am avut şi pentru cuvintele cordiale pe care aţi voit să mi le adresaţi.

Apostolul Paul, înainte de a-l glorifica pe Domnul cu oferirea vieţii în acest oraş, le scria romanilor: „Să urmărim ceea ce este spre pacea şi edificarea reciprocă” (14,19). Să-l binecuvântăm pe Dumnezeu pentru legăturile spirituale care ne unesc şi care ne încurajează să continuăm în edificarea reciprocă şi în căutarea comună a păcii, dar al Celui Înviat. Printre aceste legături aş vrea să evoc prezenţa, aici la Roma, în antica bazilică „Sfântul Clement”, a mormântului sfântului Ciril, apostol al slavilor, a cărui predică a răspândit credinţa în ţinuturile unde Biserica voastră îşi desfăşoară misiunea. La mormântul său dumneavoastră aţi celebrat dumnezeiasca liturghie, aducând omagiu acestui sfânt ilustru, venerat de creştinii din Orient şi din Occident. Tocmai figura sfântului Ciril îmi inspiră trei gânduri scurte pe care aş vrea să le împărtăşesc frăţeşte.

Conform tradiţiei, fraţii Ciril şi Metodiu, provenind din Salonic, au fost cei care au dus papei Adrian al II-lea relicvele sfântului Clement, unul dintre primii episcopi de Roma, mort în exil sub împăratul Traian. Gestul lui Ciril şi Metodiu ne aminteşte că noi creştinii am moştenit împreună – şi avem nevoie încontinuu de a împărtăşi – un imens patrimoniu comun de sfinţenie. Printre mulţii martori, nenumăraţi martiri au mărturisit fidelitatea faţă de Isus în secolele trecute, ca sfântul Clement, dar şi în timpuri recente, de exemplu când persecuţia ateistă a lovit ţările voastre. Şi astăzi suferinţele multor fraţi şi surori persecutaţi din cauza Evangheliei sunt o referinţă urgentă, care ne interpelează să căutăm o unitate mai mare. Fie ca exemplul lui Ciril şi Metodiu să ne ajute să valorizăm acest patrimoniu de sfinţenie care deja ne uneşte!

Un al doilea aspect, pe care ne amintesc sfinţii apostoli ai slavilor, se referă la raportul dintre evanghelizare şi cultură. Bizantini de cultură, sfinţii fraţi au avut îndrăzneala de a traduce mesajul evanghelic într-o limbă accesibilă popoarelor slave din Marea Moravie. Întrupând Evanghelia într-o cultură determinată, au dat dezvoltare culturii înseşi. Apostolatul sfinţilor Ciril şi Metodiu, pe care papa Ioan Paul al II-lea i-a proclamat co-patroni ai Europei, rămâne pentru noi toţi un model de evanghelizare. Pentru a-l vesti pe Domnul nu e suficient a reafirma schemele din trecut, ci trebuie să stăm în ascultarea Duhului, care inspiră mereu căi noi şi curajoase pentru a-i evangheliza pe contemporani. Face asta şi astăzi, chiar în ţări tradiţional creştine adesea marcate de secularizare şi indiferenţă.

De la sfinţii Ciril şi Metodiu aş vrea să iau un ultim aspect. Ei au reuşit să depăşească diviziunile apărute între comunităţi creştine de culturi şi tradiţii diferite. În acest sens se poate spune că au fost „precursori autentici ai ecumenismului” (Ioan Paul al II-lea, Scrisoarea enciclică Slavorum Apostoli, 14). Ne amintesc astfel că unitate nu înseamnă uniformitate, ci reconciliere a diversităţilor în Duhul Sfânt. Fie ca mărturia sfinţilor Ciril şi Metodiu să ne însoţească, de-a lungul drumului spre unitatea deplină, stimulându-ne să trăim această diversitate în comuniune şi să nu ne descurajăm niciodată în parcursul nostru, pe care suntem chemaţi să-l facem prin voinţa Domnului şi cu bucurie. În această privinţă, mă bucur pentru participarea activă a Bisericii voastre la Comisia mixtă internaţională pentru dialogul teologic dintre Biserica catolică şi Biserica ortodoxă, prin arhiepiscopul Juraj, prezent aici. Îmi doresc ca această Comisie, care a adoptat în 2016 la Chieti un document despre raporturile dintre primat şi conciliaritate în primul mileniu, să poată continua să aprofundeze dialogul despre această temă.

Preafericite, iubiţi fraţi, vă mulţumesc iarăşi pentru vizita voastră, un dar pentru a creşte în edificarea reciprocă, întărind legăturile noastre spirituale şi de prietenie. Îi cer Domnului, prin mijlocirea sfinţilor Ciril şi Metodiu, ca să putem ajunge într-o zi la unitatea deplină, spre care mergem. Vă rog să le adresaţi credincioşilor voştri asigurarea amintirii mele în rugăciune şi salutul meu cordial în Cristos înviat. Invocând asupra tuturor binecuvântarea Domnului şi ocrotirea Născătoarei de Dumnezeu, vă cer să-mi rezervaţi un loc în rugăciunile voastre.

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.