Categorii

Audienţă acordată participanţilor la Întâlnirea Internaţională pentru văduvele consacrate (6 septembrie 2018)

Dragi prietene,

Cu bucurie vă primesc cu ocazia pelerinajului vostru la Roma. Vă mulţumesc pentru prezentarea voastră şi exprim salutul meu cordial componentelor din Fraternité Notre Dame de la Résurrection şi din Communauté Anne la Prophetesse, astăzi prezente în diferite ţări, precum şi preoţilor care vă însoţesc, şi, prin intermediul vostru, tuturor persoanelor care au fost încercate de moartea soţului lor.

„Văduvia este o experienţă deosebit de dificilă […], unii arată că ştiu să reverse propriile energii cu şi mai mare dăruire asupra copiilor şi nepoţilor, găsind în această exprimare de iubire o nouă misiune educativă” (Exortaţia apostolică post-sinodală Amoris laetitia, 254). Dacă acest lucru este adevărat pentru cea mai mare parte dintre voi, moartea soţului vostru v-a făcut să recunoaşteţi şi o chemare deosebită a Domnului şi să răspundeţi la ea consacrându-vă Lui din iubire şi cu iubire. Împreună cu voi aduc mulţumire lui Dumnezeu pentru fidelitatea iubirii sale care vă uneşte pe fiecare dintre voi, dincolo de moarte, cu soţul său şi care v-a chemat şi v-a consacrat pentru a trăi astăzi urmarea lui Cristos în castitate, ascultare şi sărăcie. „Uneori viaţa prezintă provocări mai mari şi prin acestea Domnul ne invită la noi convertiri care permit harului său să se manifeste mai bine în existenţa noastră «ca să avem parte de sfinţenia lui» (Evr 12,10)” (Exortaţia apostolică Gaudete et exsultate, 17). Astfel, cu consacrarea voastră, voi atestaţi că este posibil, cu harul lui Dumnezeu şi sprijinul şi însoţirea slujitorilor şi a altor membri ai Bisericii, să se trăiască sfaturile evanghelice exercitând propriile responsabilităţi familiale, profesionale şi sociale.

Consacrarea voastră în văduvie este un dar pe care Domnul îl oferă Bisericii sale pentru a aminti tuturor botezaţilor că forţa iubirii sale milostive este un drum de viaţă şi de sfinţenie, care ne permite să depăşim încercările şi să ne renaştem la speranţa şi la bucuria Evangheliei. De aceea vă invit să ţineţi privirea îndreptată spre Isus Cristos şi să cultivaţi legătura deosebită care vă uneşte cu El. Pentru că acolo, în inima la inimă cu Domnul, în ascultarea Cuvântului său, noi luăm curajul şi perseverenţa de a ne dărui trup şi suflet pentru a oferi ceea ce avem mai bun în noi înşine prin consacrarea noastră şi activităţile noastre (cf. ibid., 25).

Fie ca şi voi, prin viaţa voastră sacramentală, să puteţi duce mărturia acestei iubiri a lui Dumnezeu care este pentru fiecare om chemare de a recunoaşte frumuseţea şi fericirea de a fi iubiţi de El. Unite cu Isus Cristos, să fiţi plămadă în aluatul din această lume, lumină pentru cei care umblă în întuneric şi în umbra morţii. Cu calitatea vieţii voastre fraterne, în sânul comunităţilor voastre, să aveţi grijă, prin experienţa înseşi fragilităţii voastre, să vă apropiaţi de cei mici şi de cei săraci, pentru a le manifesta lor duioşia lui Dumnezeu şi apropierea sa în iubire. În această perspectivă, vă încurajez să trăiţi consacrarea voastră în cotidian cu simplitate şi umilinţă, invocându-l pe Duhul Sfânt pentru ca să vă ajute să mărturisiţi, în cadrul Bisericii şi al lumii, că „Dumnezeu poate să acţioneze în orice împrejurare, chiar şi în  mijlocul aparentelor eşecuri” şi că „acela care se oferă şi se dăruieşte lui Dumnezeu din iubire, cu siguranţă va fi rodnic” (Exortaţia apostolică Evangelii gaudium, 279).

Cu această speranţă, vă încredinţez Domnului şi, prin mijlocirea Fecioarei Maria, împart binecuvântarea apostolică, pe care o extind la cele care fac parte din Fraternité Notre Dame de la Résurrection şi din Communauté Anne la Prophetesse. Şi, vă rog, rugaţi-vă pentru mine aşa cum eu mă rog pentru voi. Mulţumesc!

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.