Categorii

Audienţă acordată participanţilor la Capitlul General al Micii Opere a Providenţei Divine (sfântul Alois Orione), 27.05.2016

Don-OrioneIubiţi fraţi şi surori,

Sunt bucuros să vă întâlnesc cu ocazia Capitlului vostru general. Vă salut cordial, începând de la nouă superior general, căruia îi mulţumesc pentru cuvintele sale şi căruia îi formulez urări de spor la muncă, împreună cu consilierii.

Toţi suntem în urmarea lui Isus. Întreaga Biserică este chemată să meargă cu Isus pe drumurile lumii, pentru a întâlni omenirea de astăzi care are nevoie – cum scria Don Orione – de „pâinea trupului şi de balsamul divin al credinţei” (Scrisori II, 463). Pentru a întrupa în ziua de azi a istoriei aceste cuvinte ale întemeietorului vostru şi a trăi esenţialitatea învăţăturii sale, voi aţi pus în centrul reflecţiilor de la Capitlul General identitatea voastră, rezumată de Don Orione în acel calificativ de „slujitori ai lui Cristos şi ai săracilor”. Calea maestră este de a ţine mereu unite aceste două dimensiuni ale vieţii noastre personale şi apostolice. Aţi fost chemaţi şi consacraţi de Dumnezeu pentru a rămâne cu Isus (cf. Mc 3,14) şi pentru a-l sluji în cei săraci şi în cei excluşi din societate. În ei, voi atingeţi şi slujiţi carnea lui Cristos şi creşteţi în unirea cu El, veghind mereu ca să nu devină ideologie credinţa şi caritatea să nu se reducă la filantropie, iar Biserica să nu ajungă să fie un „ONG”.

Faptul de a fi slujitori ai lui Cristos califică tot ceea ce sunteţi şi ceea ce faceţi, garantează eficacitatea voastră apostolică, face rodnică slujirea voastră. Don Orione vă recomanda să „căutaţi şi să îngrijiţi plăgile poporului, să le îngrijiţi infirmităţile, să-i ieşiţi în întâmpinare în moral şi în material: în acest mod acţiunea voastră va fi nu numai eficace, ci profund creştină şi mântuitoare” (Scrieri 61, 114). Vă încurajez să urmaţi aceste indicaţii; ele sunt deosebit de adevărate! De fapt, făcând astfel, voi nu numai că-l veţi imita pe Isus Bunul Samaritean, ci veţi oferi oamenilor bucuria de a-l întâlni pe Isus şi mântuirea pe care El o aduce tuturor. De fapt, „cei care se lasă mântuiţi de El sunt eliberaţi de păcat, de tristeţe, de golul interior, de izolare. Cu Isus Cristos mereu se naşte şi se renaşte bucuria” (Exortaţia apostolică Evangelii gaudium, 1).

Vestirea Evangheliei, în special în zilele noastre, cere multă iubire faţă de Domnul, unită cu un deosebit spirit întreprinzător. Am aflat că, fiind încă viu întemeietorul, în anumite locuri vă numeau „preoţii care aleargă”, pentru că vă vedeau mereu în mişcare, în mijlocul oamenilor, cu pasul rapid al celui care are grijă. „Amor est in via”, amintea sfântul Bernard, iubirea este mereu pe drum, iubirea este mereu în mişcare. Cu Don Orione, vă îndemn şi eu să nu rămâneţi închişi în locurile voastre, ci să mergeţi „afară”. Este atâta nevoie de preoţi şi călugări care să nu se oprească numai în instituţiile de caritate – necesare şi ele – ci care să ştie să meargă dincolo de graniţele lor, pentru a duce în orice loc, chiar şi cel mai îndepărtat, parfumul carităţii lui Cristos. Nu pierdeţi niciodată din vedere nici Biserica nici comunitatea voastră călugărească, dimpotrivă, inima trebuie să fie acolo în „cenacolul” vostru, dar apoi trebuie ieşit pentru a duce milostivirea lui Dumnezeu la toţi, fără deosebire.

Slujirea voastră adusă Bisericii va fi cu atât mai eficace cu cât vă veţi strădui mai mult să aveţi grijă de adeziunea voastră personală la Cristos şi de formarea voastră spirituală. Mărturisind frumuseţea consacrării, viaţa bună de călugări „slujitori ai lui Cristos şi ai săracilor”, veţi fi mereu exemplu pentru tineri. Viaţa generează viaţă, călugărul sfânt şi mulţumit trezeşte noi vocaţii.

Încredinţez Congregaţia voastră ocrotirii materne a Fecioarei Maria, venerată de voi ca „Mamă a Providenţei Divine”. Vă cer, vă rog, să vă rugaţi pentru mine şi pentru slujirea mea adusă Bisericii, pentru că şi eu sunt pe drum. Împart Binecuvântarea Apostolică asupra voastră, asupra confraţilor voştri, în special cei bătrâni şi bolnavi, şi asupra celor care împărtăşesc carisma Institutului vostru.

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.