Categorii

Audienţă acordată participantelor la prima Adunare Generală a Talitha Kum – Reţea mondială a vieţii consacrate împotriva traficului de persoane (26 septembrie 2019)

Dragi surori,

Sunt într-adevăr bucuros să vă pot primi astăzi cu ocazia primei voastre Adunări Generale. Mulţumesc sorei Kafka şi sorei Bottani pentru introducerea lor. Talitha Kum s-a născut în 2001 dintr-o intuiţie misionară a Uniunii Internaţionale a Superioarelor Generale şi se prezintă astăzi ca o reţea mondială care coordonează eforturile institutelor de viaţă consacrată angajate împotriva traficului de persoane. În numai zece ani a ajuns să coordoneze 52 de reţele de călugăriţe prezente în peste 90 de ţări din toate continentele. Numerele serviciului vostru vorbesc clar: două mii de lucrători, peste cincisprezece mii de victime de trafic asistate şi peste două sute de mii persoane la care s-a ajuns cu activităţi de prevenţie şi de sensibilizare.

Vă felicit pentru lucrarea importantă pe care o realizaţi în acest domeniu aşa de complex şi aşa de dramatic. O lucrare care uneşte misiunea şi colaborarea între institute. Voi aţi ales să fiţi în linia întâi. De aceea merită recunoştinţă numeroasele congregaţii care au lucrat şi lucrează ca „avangarde” ale acţiunii misionare a Bisericii împotriva plăgii traficului de persoane (cf. Discurs adresat participanţilor la Conferinţa despre traficul de persoane, 11 aprilie 2019). Precum şi a lucra împreună: este un exemplu. Este un exemplu pentru toată Biserica, şi pentru noi: bărbaţi, preoţi, episcopi… Este un exemplu. Mergeţi înainte aşa!

Această prima adunare a voastră şi-a pus ca obiectiv principal evaluarea drumului parcurs şi identificarea priorităţilor misionare pentru următorii cinci ani. Aţi decis să trataţi în diferitele sesiuni de lucru două probleme principale, legate de fenomenul traficului de persoane. Pe de o parte, marile diferenţe care încă marchează condiţia feminină în lume, derivate prevalent din factori socio-culturali. Pe de altă parte, limitele modelului de dezvoltare neoliberală, care cu viziunea sa individualistă riscă să deresponsabilizeze statul. Este vorba fără îndoială de provocări complexe şi urgente, care cer răspunsuri adecvate şi eficace. Ştiu că în adunarea voastră v-aţi angajat să găsiţi propuneri de soluţie, evidenţiind resursele necesare pentru a le realiza. Apreciez această muncă de proiectare pastorală în vederea unei asistenţe mai calificate şi rodnice date Bisericilor locale.

Deşi importante, acestea nu sunt singurele provocări pe care trebuie să le înfruntăm. Secţiunea Migranţi şi Refugiaţi din Dicasterul pentru Slujirea Dezvoltării Umane Integrale a publicat recent „Orientări Pastorale cu privire la Traficul de Persoane”, un document care explicitează complexitatea provocărilor de astăzi şi oferă indicaţii clare pentru toţi lucrătorii pastorali care vor să se angajeze în acest domeniu.

Vreau să reînnoiesc încurajarea mea pentru toate institutele feminine de viaţă consacrată care au dispus şi susţinut angajarea surorilor lor în lupta împotriva traficului de persoane şi în asistarea victimelor. În timp ce vă invit să daţi continuitate acestei angajări, adresez apelul meu şi altor congregaţii călugăreşti, fie feminine fie masculine, pentru ca să adere la această operă misionară, punând la dispoziţie personal şi resurse aşa încât să poată ajunge în orice loc. În afară de asta, doresc ca să se înmulţească fundaţiile şi binefăcătorii care asigură sprijinul lor generos şi dezinteresat pentru activităţile voastre. Cu privire la această invitaţie adresată altor congregaţii călugăreşti, mă gândesc la problemele pe care le au atâtea congregaţii, şi probabil unele, fie feminine fie masculine, vor putea să vă spună: „Noi avem atâtea probleme de rezolvat în interior, nu putem…”. Spuneţi-le că papa a spus că problemele „din interior” se rezolvă ieşind pe stradă, aşa încât să intre aer proaspăt.

Luând în considerare însemnătatea provocărilor puse de traficul de persoane, este necesar să se promoveze o angajare sinergică din partea diferitelor realităţi ecleziale. Dacă pe de o parte responsabilitatea pastorală este în mod esenţial încredinţată Bisericilor locale şi ordinariilor, pe de altă parte este de dorit ca aceştia din urmă să ştie să implice în proiectare şi în acţiunea pastorală congregaţiile călugăreşti feminine şi masculine şi organizaţiile catolice prezente în teritoriul lor, aşa încât să facă mai tempestivă şi eficace lucrarea Bisericii.

În lupta împotriva traficului de persoane congregaţiile călugăreşti realizează în mod exemplar misiunea lor de animare carismatică a Bisericilor locale. Intuiţiile şi iniţiativele voastre pastorale au trasat calea unui răspuns eclezial urgent şi eficace. Însă vreau să reafirm că „drumul vieţii consacrate, fie feminin fie masculin, este drumul inserării ecleziale” (Discurs scris adresat celei de-a XXI-a Adunări Plenare a UISG, 10 mai 2019). Este drumul pe care Duhul Sfânt l-a făcut: este Autorul „dezordinii” în Biserică, prin atâtea carisme, şi în acelaşi moment este Autorul armoniei în Biserică. Un drum de bogăţie. Şi asta înseamnă a fi în Biserică, cu darurile Duhului Sfânt: este libertatea Duhului. Şi dacă vreunul dintre voi are îndoieli, să ia Faptele Apostolilor şi să vadă ce creativitate are Duhul, când credincioşii au curajul să iasă din sinagogă, să meargă afară. „În afara Bisericii – a acestei Biserici – şi în paralel cu Biserica locală, lucrurile nu funcţionează” (ibid.). Însă această Biserică, bogată în atâtea carisme, este aceea care ne va da forţa.

Dragi surori, vă binecuvântez şi încredinţez Fecioarei Maria propunerile voastre bune pentru viitor; şi vă asigur o amintire în rugăciune. Dar şi voi, nu uitaţi să vă rugaţi pentru mine, pentru că am nevoie. Şi îmi permit un sfat final. Să nu încheiaţi niciodată ziua fără a vă gândi la privirea unei dintre victimele pe care le-aţi cunoscut: aceasta va fi o rugăciune frumoasă. Mulţumesc.

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.