Categorii

Audienţă acordată membrilor Fundaţiei „Centesimus Annus – Pro Pontifice” (26 mai 2018)

Dragi prieteni,

Vă spun bun-venit vouă tuturor, reuniţi pentru anuala Conferinţă Internaţională a Fundaţiei Centesimus Annus Pro Pontifice. În mod deosebit, la această a 25-a aniversare a constituirii Fundaţiei din partea sfântului Ioan Paul al II-lea, exprim recunoştinţa mea pentru munca voastră pentru a face cunoscută înţelepciunea Doctrinei Sociale a Bisericii celor care sunt angajaţi în lumea afacerilor şi în sectoarele economice ale societăţii civile. După un sfert de secol, această misiune rămâne mai necesară ca niciodată, din moment ce provocările sociale şi financiare puse comunităţii internaţionale au devenit tot mai complexe şi interconectate.

Actualele dificultăţi şi crize în sistemul economic au o dimensiune etică de netăgăduit: sunt legate de o mentalitate de egoism şi de excludere care a generat în fapte o cultură a rebutului, oarbă faţă de demnitatea umană a celor mai vulnerabili. Vedem asta în crescânda „globalizare a indiferenţei” în faţa provocărilor morale evidente pe care familia umană este chemată să le înfrunte. Mă gândesc în special la multiplele obstacole puse dezvoltării umane integrale a atâtor fraţi şi surori ai noştri, nu numai în ţările sărace din punct de vedere material ci tot mai mult şi în mijlocul opulenţei din lumea dezvoltată. Mă gândesc şi la problemele etice urgente legate de mişcările migratoare mondiale.

Fundaţia voastră are un rol important de desfăşurată în a duce lumina mesajului evanghelic asupra acestor exigenţe umanitare urgente şi în a ajuta Biserica să îndeplinească acest aspect esenţial al misiunii sale. Printr-o constantă angajare cu liderii economiei şi finanţelor, precum şi cu conducătorii sindicali şi alţii din sectorul public, voi încercaţi să asiguraţi ca dimensiunea socială intrinsecă a oricărei activităţi economice să fie ocrotită în mod adecvat şi promovată în mod real.

Prea de o dicotomie tragică şi falsă – analogă cu fractura artificială dintre ştiinţă şi credinţă – s-a dezvoltat între doctrina etică a tradiţiilor noastre religioase şi interesele practice ale actualei comunităţi de afaceri. Dar există o circularitate naturală între profit şi responsabilitatea socială. De fapt, există o „legătură indisolubilă […] între o etică ce respectă persoanele şi binele comun şi funcţionalitatea reală a oricărui sistem economic şi financiar” (Oeconomicae et pecuniariae quaestiones, 17 mai 2018, 23). Într-un cuvânt, dimensiunea etică a raporturilor sociale şi economice nu poate să fie importată în viaţa şi în activitatea socială din exterior, ci trebuie să reiasă din interior. Acesta este, desigur, un obiectiv pe termen lung, care cere angajarea fiecărei persoane şi a fiecărei instituţii în sânul societăţii.

Conferinţa voastră a ales ca temă pentru acest an „Noi politici şi noi stiluri de viaţă în era digitală”. Una dintre provocările legate de această tematică este ameninţarea pe care o înfruntă familiile din cauza oportunităţilor nesigure de muncă şi a impactului revoluţiei culturii digitale. Aşa cum a evidenţiat parcursul de pregătire pentru Sinodul din acest an despre tineri, acesta este un domeniu decisiv în care solidaritatea Bisericii este efectiv necesară. Contribuţia voastră este o exprimare privilegiată a atenţiei Bisericii faţă de viitorul tinerilor şi al familiilor. În afară de asta, aceasta este o activitate în care colaborarea ecumenică este de importanţă specială şi prezenţa patriarhului Bartolomeu de Constantinopol la conferinţa voastră este semn elocvent al acestei responsabilităţi comune.

Dragi prieteni, împărtăşind cunoştinţele şi experienţele voastre şi transmiţând bogăţia Doctrinei Sociale a Bisericii, voi încercaţi să formaţi conştiinţele liderilor în domeniul politic, social şi economic. Vă încurajez să perseveraţi în această angajare, care contribuie la construirea unei culturi globale de dreptate economică, de egalitate şi de incluziune. Cu recunoştinţă şi apreciere pentru ceea ce deja aţi realizat, încredinţez în rugăciune viitoarea voastră angajare providenţei lui Dumnezeu. Asupra voastră, asupra colegilor voştri şi a rudelor invoc din inimă din belşug binecuvântările Domnului.

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.