Categorii

Audienţă acordată Gărzii Pontificale Elveţiene cu ocazia jurământului noilor recruţi (6 mai 2017)

Domnule comandant,

Cucernice capelan,

Dragi gărzi,

Dragi rude şi prieteni ai Gărzii Pontificale Elveţiene!

Sunt bucuros să vă întâlnesc cu ocazia acestei zile celebrative a voastre şi doresc să adresez un salut cordial în special noilor recruţi, care au ales să dedice câţiva ani din tinereţea lor în slujba Succesorului lui Petru. Prezenţa părinţilor, rudelor şi prietenilor voştri, veniţi la Roma pentru a lua parte la aceste zile de sărbătoare, manifestă fie afectul catolicilor elveţieni faţă de Sfântul Scaun, fie educaţia creştină şi exemplul bun prin care părinţii au transmis copiilor credinţa, valoarea apartenenţei la comunitatea creştină şi semnificaţia slujirii ecleziale.

Ca în fiecare an, voi comemoraţi dureroasa, şi în acelaşi timp vestita, „jefuire a Romei”, în care gărzile elveţiene s-au remarcat într-o apărare curajoasă şi neînfricată a Papei, până la sacrificiul vieţii. Astăzi nu sunteţi chemaţi la această eroică oferire a vieţii fizice, ci la o altă jertfă nu mai puţin grea: adică să slujiţi puterea credinţei. ea este o barieră valabilă pentru a rezista în faţa diferitelor forţe şi puteri de pe acest pământ şi mai ales în faţa celui care este „principele acestei lumi”, „tatăl minciunii”, care „ca un leu care rage, dă târcoale căutând pe cine să înghită”, conform cuvintelor apostolului Petru (1Pt 5,8). Sunteţi chemaţi să fiţi puternici şi curajoşi, susţinuţi de credinţa în Cristos şi de cuvântul său de mântuire. Prezenţa voastră în Biserică, slujirea voastră importantă în Vatican este o ocazie pentru a creşte ca nişte curajoşi „soldaţi ai lui Cristos”. Pelerinii şi turiştii care au posibilitatea să vă întâlnească rămân edificaţi descoperind în voi, împreună cu ordinea, precizia şi seriozitatea profesională caracteristice vouă, şi generoasă mărturie creştină şi sfinţenie de viaţă. Aceasta să fie prima voastră preocupare.

Aş vrea să vă invit să trăiţi perioada pe care o petreceţi în „Cetatea eternă” cu fraternitate sinceră, susţinându-vă unii pe alţii în trăirea unei vieţi exemplar creştine, care să fie motivată şi susţinută de credinţa voastră. Sunt sigur că stimulentul cel mai puternic de a veni la Roma pentru a îndeplini această slujire vi l-a dat tocmai credinţa voastră. Misiunea singulară încredinţată vouă în favoarea Sfântului Scaun şi a Bisericii îşi are, de fapt, izvorul în Botez, care vă abilitează să mărturisiţi credinţa în Cristos, mort şi înviat, acolo unde Providenţă vă pune să trăiţi.

Dragi gărzi, simţiţi-vă parte activă a marelui popor al lui Dumnezeu, discipoli-misionari angajaţi să mărturisească Evanghelia în locul în care acţionaţi şi în locurile de timp liber. Şi asta trece prin mici gesturi zilnice, uneori repetitive, dar cărora este important să le daţi o semnificaţie mereu nouă. În acest mod se formează un stil de comportament care, în cadrul Corpului de Gardă, este format din armonie reciprocă şi comuniune respectuoasă cu superiorii voştri, şi în afară se exprimă în primire, în gentileţe, în răbdare.

Vă urez să puteţi valoriza şi această perioadă a vieţii voastre pentru a percepe câteva din multele posibilităţi de creştere spirituală şi culturală pe care Roma vi le oferă. Sfântul Filip Neri, a cărui comemorare liturgică o vom celebra pe la sfârşitul acestei luni, îi însoţea pe tinerii săi la descoperirea urmelor comunităţilor creştine antice, pe urmele sfinţilor. Iată, acesta este un lucru foarte interesant: a parcurge Roma pe urmele atâtor sfinţi şi sfinte care au trăit în acest oraş. Şi asta va face şi mai de neuitată şi bogată în roade perioada voastră romană!

Profit de această ocazie pentru a reînnoi întregului Corp al Gărzii Elveţiene recunoştinţa mea pentru silinţa şi grija cu care îşi desfăşoară propria activitate preţioasă în slujba Papei şi a Statului Cetăţii Vaticanului. Vă cer să vă rugaţi pentru mine şi, în timp ce invoc asupra voastră ocrotirea Sfintei Fecioare şi a patronilor voştri, sfântul Martin, sfântul Sebastian şi sfântul Nicolae de Flüe – al cărui al şaselea centenar al naşterii este anul acesta – din inimă vă împart binecuvântarea apostolică.

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.