Categorii

Audienţă acordată Delegaţiei Ecumenice a Bisericii Luterane din Finlanda cu ocazia sărbătorii sfântului Henric (18 ianuarie 2016)

Papa-luteraniIubiţi fraţi şi surori, Eminenţă,

Adresez cordialul meu bun-venit vouă, care şi în acest an aţi voit să-l vizitaţi pe Episcopul de Roma cu ocazia tradiţionalului pelerinaj pentru sărbătoarea sfântului Henrik. Îi mulţumesc episcopului luteran de Helsinki, Irja Askola, pentru cuvintele sale respectuoase.

Acest pelerinaj ecumenic al vostru este un semn elocvent al faptului că voi, ca luterani, ortodocşi şi catolici, aţi descoperit ceea ce vă uneşte şi, în acelaşi timp, doriţi să daţi mărturie despre Isus Cristos, care este fundamentul unităţii.

Îndeosebi, suntem recunoscători Domnului pentru rezultatele care au fost dobândite în dialogul dintre luterani şi catolici. Amintesc documentul comun „Justification in the Life of the Church”. Pe această bază, acest dialog continuă în drumul său promiţător spre o interpretare împărtăşită, la nivel sacramental, a Bisericii, Euharistiei şi Slujirii. Paşii înainte importanţi făcuţi împreună construiesc un solid fundament de comuniune de viaţă în credinţă şi în spiritualitate, şi raporturile sunt tot mai pătrunse de un spirit de confruntare senină şi de împărtăşire fraternă.

Vocaţia comună a tuturor creştinilor este bine evidenţiată de textul biblic de referinţă al Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor, care începe astăzi: „Dar voi sunteţi un neam ales, o preoţie împărătească, o naţiune sfânta, poporul luat în stăpânire de Dumnezeu, ca sa vestiţi faptele măreţe ale celui care v-a chemat din întuneric la minunata sa lumină” (1Pt 2,9).

În dialogul nostru, unele diferenţe încă mai rămân în doctrină şi în practică. Însă acest lucru nu trebuie să ne descurajeze, ci mai degrabă să ne stimuleze să continuăm împreună drumul spre o unitate tot mai mare, depăşind şi vechi concepţii şi reticenţe. Într-o lume adesea sfâşiată de conflicte şi marcată de secularism şi indiferenţă, toţi uniţi suntem chemaţi să ne angajăm în mărturisirea lui Isus Cristos, devenind tot mai mult martori credibili de unitate şi artizani de pace şi de reconciliere.

Iubiţi fraţi şi surori, mă bucur pentru angajarea voastră comună pentru îngrijirea creaţiei şi vă mulţumesc din inimă pentru semnul simbolic de ospitalitate pe care aţi voit să mi-l oferiţi în numele poporului finlandez.

În speranţa că această vizită a voastră va contribui la întărirea colaborării dintre respectivele voastre comunităţi, cer pentru voi toţi haruri îmbelşugate ale lui Dumnezeu şi vă însoţesc din inimă cu binecuvântarea mea fraternă.

Vă invită să ne rugăm împreună Tatăl Nostru…

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.