Categorii

Audienţă acordată Delegaţiei de la „Anti-Defamation League” (9 februarie 2017)

Dragi prieteni,

Vă adresez un călduros bun-venit şi vă mulţumesc pentru cuvintele respectuoase pe care mi le-aţi adresat. Deja predecesorii mei sfântul Ioan Paul al II-lea şi Benedict al XVI-lea au primit delegaţii ale organizaţiei voastre, care întreţine raporturi cu Sfântul Scaun din timpul Conciliului al II-lea din Vatican. Sunt recunoscător că aceste contacte s-au intensificat: aşa cum bine aţi subliniat, întâlnirea noastră în afară de a fi o mărturie ulterioară a angajării comune, este o mărturie a forţei binefăcătoare a reconcilierii, care vindecă şi transformă relaţiile. Pentru aceasta îi aducem mulţumire lui Dumnezeu, care cu siguranţă se bucură văzând prietenia sinceră şi sentimentele fraterne care îi animă astăzi pe evrei şi pe catolici; astfel cu psalmistul putem repeta şi noi astăzi: „Iată cât de frumos şi cât de plăcut este ca fraţii să trăiască împreună! […] Căci acolo trimite Domnul binecuvântarea, viaţa pentru totdeauna” (Ps 133,1.3).

Dacă cultura întâlnirii şi a reconcilierii generează viaţă şi produce speranţă, non-cultura urii seamănă moarte şi seceră disperare. Anul trecut am fost la lagărul de exterminare de la Auschwitz-Birkenau. Nu există cuvinte şi gânduri adecvate în faţa unor asemenea orori ale cruzimii şi păcatului; există rugăciunea, pentru ca Dumnezeu să aibă milă şi pentru ca astfel de tragedii să nu se repete. Pentru aceasta să continuăm să ne ajutăm unii pe alţii, aşa cum dorea Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea, să „abilităm amintirea să desfăşoare rolul său necesar în procesul de construire a unui viitor în care fărădelegea de nedescris a lui Shoah să nu mai fie posibilă niciodată” (Scrisoare introductivă la documentul Noi amintim: o reflecţie despre Shoah, 12 martie 1998): un viitor de respect autentic faţă de viaţa şi faţă de demnitatea fiecărui popor şi a fiecărei fiinţe umane.

Din păcate, atitudinea antisemită, pe care din nou o deplâng, în orice formă a sa, drept contrară în toate principiilor creştine şi oricărei viziuni care să fie demnă de om, este şi astăzi răspândită. Reafirm că „Biserica catolică simte în mod deosebit datoria de a face ceea ce este în puterea sa, împreună cu prietenii noştri evrei, pentru a respinge tendinţele antisemite” (Comisia pentru raporturile religioase cu ebraismul, Pentru că darurile şi chemarea lui Dumnezeu sunt irevocabile, 47).

Astăzi mai mult decât în trecut, lupta împotriva antisemitismului poate să se bucure de instrumente eficace, precum informarea şi formarea. În această privinţă, vă mulţumesc pentru lucrarea voastră şi pentru că însoţiţi contrastul defăimării cu angajarea de a educa, de a promova respectarea tuturor şi de a-i proteja pe cei mai slabi. A păzi comoara sacră a fiecărei vieţi umane, de la zămislire până la sfârşit, tutelându-i demnitatea, este calea cea mai bună pentru a preveni orice formă violentă. În faţa prea multei violenţe care se răspândeşte în lume, suntem chemaţi la un mai mult de nonviolenţă, care nu înseamnă pasivitate, ci promovare activă a binelui. De fapt, dacă este necesar să se extirpe iarba răului, este şi mai urgent să se semene binele: să se cultive dreptatea, să se mărească înţelegerea, să se susţină integrarea, fără a înceta niciodată; numai aşa se vor putea culege roade de pace. La asta vă încurajez, având convingerea că a pune la dispoziţie mijloacele pentru o viaţă demnă, a promova cultura şi a favoriza pretutindeni libertatea de cult, protejându-i şi pe credincioşi şi religiile de orice manifestare de violenţă şi instrumentalizare, sunt cele mai bune antidoturi împotriva înălţării urii.

Vă sunt recunoscător şi pentru dialogul pe care, la diferite niveluri, îl alimentaţi cu Biserica catolică. Asupra angajării comune şi asupra drumului nostru de prietenie şi de încredere fraternă invoc binecuvântarea Celui Atotputernic: în bunătatea sa să ne însoţească şi să ne ajute să aducem roade de bine. Shalom alechem!

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.