Categorii

Angelus (99.6.2016)

Angelus-20062016Iubiţi fraţi şi surori, bună ziua!

Celebrăm astăzi sărbătoarea sfinţilor apostoli Petru şi Paul, lăudându-l pe Dumnezeu pentru predica lor şi mărturia lor. Pe credinţa acestor doi apostoli se întemeiază Biserica din Roma, care din totdeauna îi venerează ca patroni. Totuşi, întreaga Biserică universală priveşte la ei cu admiraţie, considerându-i două coloane şi două mari lumini care strălucesc nu numai pe cerul din Roma, ci în inima credincioşilor din Orient şi Occident.

În relatarea misiunii apostolilor, Evanghelia ne spune că Isus i-a trimis doi câte doi (cf. Mt 10,1; Lc 10,1). Într-un anumit sens şi Petru şi Paul, din Ţara Sfântă, au fost trimişi până la Roma pentru a predica Evanghelia. Erau doi oameni foarte diferiţi unul de celălalt: Petru un „pescar umil”, Paul „maestru şi învăţător”, aşa cum recită liturgia de astăzi. Dar dacă aici la Roma îl cunoaştem pe Isus şi dacă credinţa creştină este parte vie şi fundamentală a patrimoniului spiritual şi a culturii acestui teritoriu, se datorează curajului apostolic al acestor doi fii din Orientul Apropiat. Ei, din iubire faţă de Cristos, şi-au părăsit patria şi, neţinând cont de dificultăţile călătoriei lungi şi de riscurile şi de neîncrederile pe care le vor întâlni, au ajuns la Roma. Aici au devenit vestitori şi martori ai Evangheliei printre oameni şi au pecetluit cu martiriul misiunea lor de credinţă şi de caritate.

Petru şi Paul astăzi se întorc în mod ideal printre noi, reparcurg străzile din acest oraş, bat la uşa caselor noastre, dar mai ales a inimilor noastre. Vor să-l aducă încă o dată pe Isus, iubirea sa milostivă, mângâierea sa, pacea sa. Avem atâta nevoie de asta! Să primim mesajul lor! Să preţuim mărturia lor! Credinţa sinceră şi trainică a lui Petru, inima mare şi universală a lui Paul ne vor ajuta să fim creştini bucuroşi, fideli faţă de Evanghelie şi deschişi la întâlnirea cu toţi.

În timpul Sfintei Liturghii în bazilica „Sfântul Petru”, astăzi, am binecuvântat pallium-urile arhiepiscopilor mitropoliţi numiţi în acest ultim an, care provin din diferite ţări. Reînnoiesc salutul meu şi urarea mea pentru ei, pentru rude şi pentru cei care i-au însoţit în acest pelerinaj; şi îi încurajez să continue cu bucurie misiunea lor în slujba Evangheliei, în comuniune cu toată Biserica şi în special cu Scaunul lui Petru, aşa cum exprimă tocmai semnul pallium-ului.

În aceeaşi celebrare am primit cu bucurie şi afect pe membrii Delegaţiei venite la Roma în numele patriarhului ecumenic, preaiubitul frate Bartolomeu. Şi această prezenţă este semn al legăturilor fraterne existente între Bisericile noastre. Să ne rugăm pentru ca să se întărească tot mai mult legăturile de comuniune şi mărturia comună.

Fecioarei Maria, Salus Populi Romani, încredinţăm astăzi întreaga lume şi îndeosebi acest oraş Roma, pentru ca să poată găsi mereu în valorile spirituale şi morale de care este bogat fundamentul vieţii sale sociale şi al misiunii sale în Italia, în Europa şi în lume.

_______________

După Angelus

Iubiţi fraţi şi surori,

Aseară, la Istanbul, a fost săvârşit un atac terorist feroce, care a ucis şi a rănit multe persoane. Să ne rugăm pentru victime, pentru rude şi pentru iubitul popor turc. Domnul să convertească inimile celor violenţi şi să susţină paşii noştri pe calea păcii. Să ne rugăm cu toţii în tăcere.

[Un moment de tăcere]

Bucură-te Marie…

S-a încheiat de puţin timp, la Roma, Conferinţa Internaţională despre investiţiile responsabile cu impact social intitulată: „A face din Anul Milostivirii un an de impact pentru săraci”. Fie ca investiţiile private, împreună cu cele publice, să favorizeze depăşirea sărăciei atâtor persoane marginalizate.

Adresez un salut cordial vouă tuturor, familii, grupuri parohiale, asociaţii şi credincioşi veniţi din Italia şi din atâtea părţi ale lumii, în special din Spania, din Ucraina şi din China. Îi salut pe elevii din şcolile catolice din Londra şi din Statele Unite al Americii, şi surorile de la USMI din Lombardia.

Salutul meu astăzi se îndreaptă mai ales către credincioşii din Roma, în sărbătoarea sfinţilor Petru şi Paul, patroni ai oraşului! Pentru această dată „Pro Loco” din Roma a promovat tradiţionala Infiorata (Înflorita), realizată de diferiţi artişti şi de voluntari din Serviciul Civil. Mulţumesc pentru această iniţiativă şi pentru frumoasele reprezentaţii florale! Şi doresc să amintesc şi spectacolul pirotehnic care va avea loc în această seară la Piazza del Popolo, ale cărui fonduri vor sprijini opere de caritate din Ţara Sfântă şi din ţările din Orientul Mijlociu.

Vouă tuturor vă urez o sărbătoare frumoasă, sărbătoarea patronilor Romei. Vă rog, nu uitaţi să vă rugaţi pentru mine. Poftă bună şi la revedere!

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.