Categorii

Angelus (9.12.2018)

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Duminica trecută liturgia ne invita să trăim timpul de Advent şi de aşteptare a Domnului cu atitudinea de veghere precum şi de rugăciune: „vegheaţi” şi „rugaţi-vă”. Astăzi, a doua duminică de Advent, ne este indicat cum să dăm substanţă acestei alegeri: întreprinzând un drum de convertire, cum să facem concretă această aşteptare. Ca o călăuză pentru acest drum, Evanghelia ne prezintă figura lui Ioan Botezătorul, care „a venit în toate împrejurimile Iordanului predicând botezul convertirii spre iertarea păcatelor” (Lc 3,3). Pentru a descrie misiunea Botezătorului, evanghelistul Luca preia vechea profeţie a lui Isaia, care spune aşa: „Glasul celui care strigă în pustiu: Pregătiţi calea Domnului, faceţi drepte cărările lui; orice vale va fi umplută şi orice munte sau deal va fi nivelat; drumurile strâmbe vor fi îndreptate, iar cele cu gropi vor fi netezite şi orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu” (v. 4-5).

Pentru a pregăti calea pentru Domnul care vine este necesar să se ţină cont de exigenţele convertirii la care invită Botezătorul. Care sunt aceste exigenţe ale unei convertiri? Înainte de toate suntem chemaţi să umplem văile produse de răceală şi de indiferenţă, deschizându-ne spre ceilalţi cu aceleaşi sentimente ale lui Isus, adică acea cordialitate şi atenţie fraternă care ia asupra sa necesităţile aproapelui. A umple văile produse de răceală. Nu se poate avea un raport de iubire, de caritate, de fraternitate cu aproapele dacă există „găuri”, aşa cum nu se poate merge pe un drum cu atâtea găuri. Asta cere să se schimbe atitudinea. Şi toate acestea să se facă şi cu o grijă specială faţă de cei mai nevoiaşi. Apoi trebuie netezite atâtea asprimi cauzate de orgoliu şi de mândrie. Câţi oameni, poate fără să-şi dea seama, sunt mândri, sunt aspri, nu au acel raport de cordialitate. Trebuie depăşit acest lucru făcând gesturi concrete de reconciliere cu fraţii noştri, de cerere de iertare pentru greşelile noastre. Nu este uşor să ne reconciliem. Ne gândim mereu: „cine face primul pas?”. Domnul ne ajută în asta, dacă avem bună voinţă. De fapt, convertirea este completă dacă ea conduce la recunoaşterea cu umilinţă a greşelilor noastre, a infidelităţilor noastre, a neîmplinirilor noastre.

Credinciosul este cel care, prin faptul de a se apropia de fratele, ca Ioan Botezătorul deschide drumuri în pustiu, adică indică perspective de speranţă şi în acele contexte existenţiale inaccesibile, marcate de eşec şi de înfrângere. Nu putem să ne oprim în faţa situaţiilor negative de închidere şi de refuz; nu trebuie să ne lăsăm supuşi de mentalitatea lumii, pentru că centrul vieţii noastre este Isus şi cuvântul său de lumină, de iubire, de mângâiere. El este! Botezătorul invita la convertire oamenii din timpul său cu forţă, cu vigoare, cu severitate. Totuşi, ştia să asculte, ştia să facă gesturi de duioşie, gesturi de iertare faţă de mulţimea de bărbaţi şi femei care mergeau la el pentru a mărturisi propriile păcate şi a fi botezaţi cu botezul pocăinţei.

Mărturia lui Ioan Botezătorul ne ajută să mergem înainte în mărturia noastră de viaţă. Puritatea vestirii sale, curajul său în proclamarea adevărului au reuşit să trezească aşteptările şi speranţele după Mesia care de mult timp aţipiseră. Şi astăzi, discipolii lui Isus sunt chemaţi să fie martori umili dar curajoşi pentru a reaprinde speranţa, pentru a înţelege că, în pofida a toate, împărăţia lui Dumnezeu continuă să se construiască zi de zi cu puterea Duhului Sfânt. Să  ne gândim, fiecare dintre noi: cum pot eu schimba ceva din atitudinea mea, pentru a pregăti calea pentru Domnul?

Fecioara Maria să ne ajute să pregătim zi de zi calea pentru Domnul, începând de la noi înşine; şi să răspândim în jurul nostru, cu răbdare tenace, seminţe de pace, de dreptate şi de fraternitate.

_______________

După Angelus

Iubiţi fraţi şi surori,

Vă salut cu afect pe voi toţi, pelerini din Roma, din Italia şi din diferite părţi ale lumii.

Îndeosebi, salut numeroşii tineri din dieceza de Orvieto-Todi. Mulţumesc şi drum bun de Advent!

Salut credincioşii din Trapani, Caltagirone şi Bronte şi pe candidaţii la Mir de la oratoriul din Almè (Bergamo).

Tuturor o urare cordială de duminică frumoasă. Şi vă rog să nu uitaţi să vă rugaţi pentru mine. Poftă bună şi la revedere!

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.