Categorii

Angelus (8.12.2015

Francisc-angelus-08decembrie2015Iubiţi fraţi şi surori, bună ziua şi sărbătoare frumoasă!

Astăzi, sărbătoarea Neprihănitei ne face s-o contemplăm pe Sfânta Fecioară Maria care, prin privilegiu singular, a fost ferită de păcatul strămoşesc încă de la zămislirea sa. Chiar trăind în lumea marcată de păcat, nu este atins de păcat: Maria este sora noastră în suferinţă, dar nu în rău şi în păcat. Mai mult, în ea răul a fost înfrânt mai înainte de a trece asupra ei, pentru că Dumnezeu a umplut-o de har (cf. Lc 1,28). Neprihănita Zămislire înseamnă că Maria este prima mântuită de milostivirea infinită a Tatălui, ca primiţie a mântuirii pe care Dumnezeu vrea s-o dăruiască fiecărui bărbat şi femeie, în Cristos. Pentru aceasta Neprihănita a devenit icoană sublimă a milostivirii divine care a învins asupra păcatului. Şi noi, astăzi, la începutul Jubileului Milostivirii, vrem să privim la această icoană cu iubire încrezătoare şi s-o contemplăm în toată strălucirea sa, imitându-i credinţa.

În zămislirea neprihănită a Mariei suntem invitaţi să recunoaştem aurora lumii noi, transformate de opera mântuitoare a Tatălui şi a Fiului şi a Duhului Sfânt. Aurora noii creaţii realizate de milostivirea divină. Pentru aceasta Fecioara Maria, niciodată contagiată de păcat şi mereu plină de Dumnezeu, este mamă a unei omeniri noi. Este mamă a lumii recreate.

A celebra această sărbătoare comportă două lucruri. Primul: a-l primi pe deplin pe Dumnezeu şi harul său milostiv în viaţa noastră. Al doilea: a deveni la rândul nostru artizani ai milostivirii printr-un drum evanghelic. Sărbătoarea Neprihănitei devine, aşadar, sărbătoarea noastră a tuturor dacă noi, cu „da”-urile noastre zilnice, reuşim să învingem egoismul nostru şi să facem mai fericită viaţa fraţilor noştri, să le dăm speranţă, ştergând vreo lacrimă şi dăruind un pic de bucurie. Imitând-o pe Maria, suntem chemaţi să devenim purtători ai lui Cristos şi martori ai iubirii sale, privind înainte de toate la cei care sunt privilegiaţii în ochii lui Isus. Sunt cei pe care El însuşi ni i-a indicat: „am fost flămând şi mi-aţi dat să mănânc, am fost însetat şi mi-aţi dat să beau, am fost străin şi m-aţi primit, gol şi m-aţi îmbrăcat, bolnav şi m-aţi vizitat, am fost în închisoare şi aţi venit la mine” (Mt 25,35-36).

Sărbătoarea de astăzi a Neprihănitei Zămisliri are un mesaj specific să ne comunice: ne aminteşte că în viaţa noastră totul este dar, totul este milostivire. Sfânta Fecioară, cea dintâi dintre cei mântuiţi, model al Bisericii, mireasă sfântă şi neprihănită, iubită de Domnul, să ne ajute să redescoperim tot mai mult milostivirea divină ca semn distinctiv al creştinului. Nu se poate înţelege un creştin adevărat care nu este milostiv, aşa cum nu se poate înţelege Dumnezeu fără milostivirea sa. Acesta este cuvântul-sinteză al Evangheliei: milostivire. Este trăsătura fundamentală a feţei lui Cristos: acea faţă pe care noi o recunoaştem în diferitele aspecte ale existenţei sale: când merge în întâmpinarea tuturor, când îi vindecă pe cei bolnavi, când stă la masă cu păcătoşii şi mai ales când, pironit pe cruce, iartă; acolo noi vedem faţa milostivirii divine. Să nu ne fie frică: să ne lăsăm îmbrăţişaţi de milostivirea lui Dumnezeu care ne aşteaptă şi iartă totul. Nimic nu este mai dulce decât milostivirea sa. Să ne lăsăm mângâiaţi de Dumnezeu: este atât de bun, Domnul, şi iartă totul.

Prin mijlocirea Mariei Neprihănite, milostivirea să ia în stăpânire inimile noastre şi să transforme toată viaţa noastră.

________________

După Angelus

Iubiţi fraţi şi surori,

Vă salut pe toţi cu afect, în special familiile, grupurile parohiale şi asociaţiile. Un gând special se îndreaptă spre colaboratorii Acţiunii Catolice Italiene care astăzi reînnoiesc adeziunea la Asociaţie: vă urez un bun drum de formare şi de slujire, însufleţit mereu de rugăciune.

Astăzi după-amiază voi merge în Piazza di Spagna pentru a mă ruga la picioarele monumentului dedicat Neprihănitei. Şi apoi voi merge la Santa Maria Maggiore. Vă cer să vă uniţi spiritual cu mine în acest pelerinaj, care este un act de evlavie filială faţă de Maria, Mama Milostivirii. Ei îi voi încredinţa Biserica şi întreaga omenire şi în mod deosebit oraşul Roma.

Astăzi a trecut prin Poarta Milostivirii şi Papa Benedict. Să-i trimitem de aici un salut, cu toţii, Papei Benedict!

Urez tuturor o sărbătoare frumoasă şi un An Sfânt bogat în roade, cu călăuzirea şi mijlocirea Mamei noastre. Un An Sfânt plin de milostivire, pentru voi şi, de la voi, pentru ceilalţi. Vă rog, cereţi asta Domnului şi pentru mine, care am atâta nevoie de asta! Poftă bună şi la revedere.

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătrașcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.