Categorii

Angelus (6.1.2019)

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Astăzi, solemnitatea Epifaniei Domnului, este sărbătoarea manifestării lui Isus, simbolizată de lumină. În textele profetice această lumină este promisiune: se promite lumina. De fapt, Isaia se adresează Ierusalimului cu aceste cuvinte: „Ridică-te, luminează-te, căci lumina ta vine şi gloria Domnului răsare deasupra ta!” (60,1). Invitaţia profetului – de a ne ridica pentru că vine lumina – apare surprinzătoare, pentru că se situează după exilul dur şi după numeroasele suferinţe pe care poporul le-a experimentat.

Astăzi, această invitaţie răsună şi pentru noi care am celebrat Naşterea lui Isus şi ne încurajează să ne lăsăm ajunşi de lumina de la Betleem. Şi noi suntem invitaţi să nu ne oprim la semnele exterioare ale evenimentului, ci să pornim din nou de la el şi să parcurgem în noutatea vieţii drumul nostru de oameni şi de credincioşi.

Lumina pe care profetul Isaia o prevestise, în Evanghelie este prezentă şi întâlnită. Şi Isus, născut la Betleem, cetatea lui David, a venit să aducă mântuirea celor de aproape şi celor de departe: tuturor. Evanghelistul Matei arată diferite moduri cu care putem să-l întâlnim pe Cristos şi să reacţionăm la prezenţa sa. De exemplu, Irod şi cărturarii din Ierusalim au o inimă împietrită, care se încăpăţânează şi refuză vizita acelui Prunc. Este o posibilitate: a ne închide în faţa luminii. Ei reprezintă pe cei cărora, şi în zilele noastre, le este frică de venirea lui Isus şi îşi închid inima în faţa fraţilor şi surorilor care au nevoie de ajutor. Lui Irod îi este frică să piardă puterea şi nu se gândeşte la adevăratul bine al oamenilor, ci la propriul beneficiu personal. Cărturarilor şi conducătorilor poporului le este frică pentru că nu ştiu să privească dincolo de propriile certitudini, nereuşind astfel să perceapă noutatea care este în Isus.

În schimb, mult diferită este experienţa magilor (cf. Mt 2,1-12). Veniţi din Răsărit, ei reprezintă toate popoarele care sunt departe de credinţa ebraică tradiţională. Şi totuşi, se lasă conduşi de stea şi înfruntă o călătorie lungă şi riscantă numai să ajungă la ţintă şi să cunoască adevărul despre Mesia. Magii erau deschişi la „noutate” şi lor li se dezvăluie cea mai mare şi surprinzătoare noutate din istorie: Dumnezeu făcut om. Magii se prosternă în faţa lui Isus şi îi oferă daruri simbolice: aur, tămâie şi smirnă; deoarece căutarea Domnului implică nu numai perseverenţa pe drum, ci şi generozitatea inimii. Şi în sfârşit, s-au întors „în ţara lor” (v. 12); şi spune Evanghelia că s-au întors pe „un alt drum”. Fraţi şi surori, de fiecare dată când un bărbat sau o femeie îl întâlneşte pe Isus, schimbă drumul, se întoarce la viaţă într-un mod diferit, se întoarce reînnoit, „pe un alt drum”. S-au întors „în ţara lor” purtând înlăuntrul lor misterul acelui Rege umil şi sărac; noi putem să ne imaginăm că au povestit tuturor experienţa trăită: mântuirea oferită de Dumnezeu în Cristos este pentru toţi oamenii, de aproape şi de departe. Nu este posibil „să punem stăpânire” pe acel Prunc: El este un dar pentru toţi.

Şi noi, să facem un pic de tăcere în inima noastră şi să ne lăsăm luminaţi de lumina lui Isus care provine de la Betleem. Să nu permitem fricilor noastre să ne închidă inima, ci să avem curajul de a ne deschide la această lumină care este blândă şi discretă. Atunci, asemenea magilor, vom simţi „o bucurie foarte mare” (v. 10) pe care nu vom putea s-o ţinem pentru noi. Să ne susţină pe acest drum Fecioara Maria, stea care ne conduce la Isus, şi Mamă care îl arată pe Isus magilor şi tuturor celor care se apropie de ea.

_______________

După Angelus

Iubiţi fraţi şi surori!

De mai multe zile patruzeci şi nouă de persoane salvate în Marea Mediterană sunt la bordul a două nave ale ONG-urilor, în căutarea unui port sigur unde să debarce. Adresez un apel din inimă liderilor europeni, pentru ca să demonstreze solidaritate concretă faţă de aceste persoane.

Unele Biserici orientale, catolice şi ortodoxe, care merg după calendarul iulian, vor celebra mâine Sfântul Crăciun. Lor le adresez urarea mea cordială şi fraternă în semnul comuniunii dintre noi toţi creştinii, care îl recunoaştem pe Isus ca Domn şi Mântuitor. Tuturor, Crăciun Fericit!

Epifania este şi Ziua Misionară a Copiilor, care în acest an îi invită pe misionarii foarte tineri să fie „atleţi ai lui Isus”, pentru a mărturisi Evanghelia în familie, la şcoală şi în locurile de destindere.

Adresez salutul meu cordial vouă tuturor, fiecare pelerin, familii, parohii şi asociaţii, care provin din Italia şi din diferite ţări. Îndeosebi salut credincioşii din Marsala, Peveragno şi San Martino in Rio, tinerii de la Mir din Bonate Sotto şi grupul „Fraterna Domus”.

Un salut special cortegiului istorico-folcloric care promovează valorile Epifaniei şi care în acest an este dedicat teritoriul din Abruzzo. Doresc să amintesc şi cortegiul magilor care se desfăşoară în numeroase oraşe din Polonia cu participarea largă a familiilor şi asociaţiilor. Şi salut şi muzicienii din fanfara pe care am auzit-o cântând. Continuaţi să cântaţi bucuria acestei zile a Epifaniei.

Urez vouă tuturor o sărbătoare frumoasă. Şi vă rog, nu uitaţi să vă rugaţi pentru mine. Poftă bună şi la revedere!

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.