Categorii

Angelus (6.1.2016)

Angelus-6ianuarie2016Iubiţi fraţi şi surori, bună ziua!

În Evanghelia de astăzi, relatarea despre magi, veniţi din Orient la Betleem pentru a-l adora pe Mesia, conferă sărbătorii Epifaniei o respiraţie de universalitate. Şi aceasta este respiraţia Bisericii, care doreşte ca toate popoarele pământului să-l poată întâlni pe Isus, să aibă experienţa iubirii sale milostive. Aceasta este dorinţa Bisericii: ca să găsească milostivirea lui Isus, iubirea sa.

Cristos abia s-a născut, încă nu ştie să vorbească şi toate neamurile – reprezentate de magi – pot deja să-l întâlnească, să-l recunoască, să-l adore. Spun magii: „Am văzut steaua lui la răsărit şi am venit să-l adorăm” (Mt 2,2). Irod a auzit asta imediat ce magii au ajuns la Ierusalim. Aceşti magi erau oameni prestigioşi, din regiuni îndepărtate şi culturi diferite, şi se porniseră spre ţara lui Israel pentru a-l adora pe regele care s-a născut. Biserica din totdeauna a văzut în ei imaginea întregii omeniri şi cu celebrarea de astăzi, a sărbătorii Epifaniei, vrea aproape să-l indice respectuos fiecărui bărbat şi fiecărei femei din această lume pe Pruncul care s-a născut pentru mântuirea tuturor.

În noaptea de Crăciun, Isus s-a manifestat păstorilor, oameni umili şi dispreţuiţi – unii spun că erau tâlhari –; au fost primii care au adus un pic de căldură în acea peşteră rece din Betleem. Acum vin magii din ţinuturi îndepărtate, atraşi şi ei în mod misterios de acel Prunc. Păstorii şi magii sunt foarte diferiţi între ei; însă un lucru îi uneşte: cerul. Păstorii din Betleem au mers imediat să-l vadă pe Isus nu pentru că erau deosebit de buni, ci pentru că vegheau noaptea şi, ridicând ochii spre cer, au văzut un semn, au ascultat mesajul său şi l-au urmat. Tot aşa şi magii: scrutau cerurile, au văzut o stea nouă, au interpretat semnul şi au pornit la drum, din depărtare. Păstorii şi magii ne învaţă că pentru a-l întâlni pe Isus este necesar să ştim să ne ridicăm privirea spre cer, nu să fim concentraţi asupra noastră înşine, asupra propriului egoism, ci să avem inima şi mintea deschise la orizontul lui Dumnezeu, care mereu ne surprinde, să ştim să primim mesajele sale şi să răspundem cu promptitudine şi generozitate.

Magii, spune Evanghelia, „când au văzut steaua, au fost cuprinşi de o bucurie foarte mare” (Mt 2,10). Şi pentru noi este o mare mângâiere să vedem steaua, adică să ne simţim conduşi şi nu abandonaţi destinului nostru. Şi steaua este Evanghelia, Cuvântul Domnului, aşa cum spune psalmul: „Cuvântul tău e făclie pentru paşii mei şi lumină pentru cărările mele” (119,105). Această lumină ne conduce spre Cristos. Fără ascultarea Evangheliei nu este posibil să-l întâlnim! De fapt, magii, urmând steaua au ajuns până la locul unde se afla Isus. Şi aici „au văzut copilul împreună cu Maria, mama lui. Apoi, căzând la pământ, l-au adorat” (Mt 2,11). Experienţa magilor ne îndeamnă să nu ne mulţumim cu mediocritatea, să nu „vegetăm”, ci să căutăm sensul lucrurilor, să scrutăm cu pasiune marele mister al vieţii. Şi ne învaţă să nu ne scandalizăm de micime şi de sărăcie, ci să recunoaştem maiestatea în umilinţă şi să ştim să ne îngenunchem în faţa ei.

Fecioara Maria, care i-a primit pe magi la Betleem, să ne ajute să ne ridicăm privirea de la noi înşine, să ne lăsăm conduşi de steaua Evangheliei pentru a-l întâlni pe Isus, şi să ştim să ne înjosim pentru a-l adora. Astfel vom putea duce altora o rază din lumina sa şi să împărtăşim cu ei bucuria drumului.

_______________

După Angelus

Iubiţi fraţi şi surori,

Astăzi exprimăm apropierea noastră spirituală de fraţii şi surorile din Orientul creştin, catolici şi ortodocşi, dintre care mulţi celebrează mâine Naşterea Domnului. La ei să ajungă urarea noastră de pace şi de bine. Precum şi aplauzele noastre ca salut!

Amintim şi că Epifania este Ziua Mondială a Copilăriei Misionare. Este sărbătoarea copiilor care, cu rugăciunile lor şi jertfele lor, îi ajută pe cei de vârsta lor mai nevoiaşi devenind misionari şi martori ai fraternităţii şi împărtăşirii.

Adresez salutul meu cordial vouă tuturor, fiecare pelerin, familie, grup parohial şi asociaţie, care provin din Italia şi din diferite ţări. Îndeosebi salut pe credincioşii din Acerra, Modena şi Terlizzi; Şcoala de artă sacră din Firenze; pe tinerii din Campusul internaţional Lions Club.

Un salut special celor care dau viaţă cortegiului istorico-folcloric, dedicat anul acesta teritoriului din Valle dell’Amaseno. Doresc să amintesc şi cortegiul magilor care se desfăşoară în numeroase oraşe din Polonia cu participarea largă a familiilor şi asociaţiilor; precum şi ieslea vie realizată la Campidoglio de UNITALSI şi de Fraţii Minori implicând persoanele cu handicap.

Tuturor doresc o sărbătoare frumoasă. Vă rog, nu uitaţi să vă rugaţi pentru mine. Poftă bună şi la revedere!

Franciscus

Traducere de pr. dr. Mihai Pătraşcu

Ne spui părerea ta?

You must be logged in to post a comment.